*alt_site_homepage_image*

 

2024-07-18

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Plaknos k., detaliojo plano, reg. Nr. T00083373, koregavimo“

2024-07-18

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0003:237, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00002765, koregavimo“

2024-07-10

Visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių pataisymą pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas

2024-06-04

Parengtas Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio k., kad. Nr. 7984/000:1194, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka

2024-05-13

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001502, keitimo

2024-05-13

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00043512, keitimo

2024-05-13

Parengtas žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/005:111, Žolynų g., Matiškės k., Lentvario sen., Trakų r. sav.,  detaliojo plano, reg. Nr.  T00082911, koregavimas supaprastinta tvarka

2024-04-29

Parengtas žemės sklypų kadastro Nr. 7901/0004:8 ir 7901/0004:11 Raudoniškių k., Trakų sen., Trakų r., detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka

2024-04-29

Informuojame apie Žemės sklypų Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen.,  Pabalių k., kadastro Nr. 7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460,  7970/0002:1461, 7970/0002:1462 detaliojo plano viešą svarstymą

2024-04-19 Parengtas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkio projektas "Dėl Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001502, keitimo
2024-04-11

Parengtas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkio projektas "Dėl Žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00043512, keitimo

2024-04-10

Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7944/0001:1056, Trakų r. sav., Lentvario m., Gaidiškių g. 14A, detaliojo plano, reg. Nr. T00046277, koregavimo“

2024-04-09

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas "Dėl Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžių k., kadastro Nr. 7984/0002:870, detaliojo plano, reg. Nr. T00080161, keitimo

2024-03-06

INFORMACIJA APIE PARENGTUS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:50) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

2024-02-20

Parengtas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkio projektas "Dėl Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžių k., kadastro Nr. 7984/0002:870, detaliojo plano, reg. Nr. T00080161, keitimo

2024-01-17

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypų kadastro Nr. 7901/0004:8, 7901/0004:11 Raudoniškių k., Trakų sen., Trakų r., detaliojo plano koregavimą

2023-12-28

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7984/0005:326, Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k., detaliojo plano, Reg. Nr. T00043402, koregavimą

2023-12-20

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastro Nr. 7970/0003:264, detaliojo plano, reg. Nr. T00074854 (toliau – Detalusis planas), keitimą.

2023-12-04

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k., kadastro Nr. 7940/0003:285, ir, Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:51, detaliojo plano, reg. Nr. T00073870 (toliau – Detalusis planas), koregavimą

2023-12-01

Informacija dėl detaliojo plano žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., kadastro nr.: 7970/0004:551; 7970/0004:410; 7970/0004:536 (reg. Nr. T00089006) koregavimo ištaisant techninę klaidą

2023-12-01

Informacija dėl detaliojo plano žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., kadastro nr.: 7970/0004:616; 7970/0004:617; 7970/0004:618; 7970/0004:619; 7970/0004:620, (reg. nr. T00088954) koregavimo ištaisant techninę klaidą

2023-11-20

PARENGTAS POTVARKIO PROJEKTAS "DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NR.  7901/0002:93 TRAKŲ R. SAV.,  TRAKŲ SEN., BRAŽUOLĖS K. IR KADASTRINIS NR. 7901/0002:185 TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., GRATIŠKIŲ K. DETALIOJO PLANO REG. NR. T00044157 KEITIMO"

2023-10-30

Informuojame apie pradedama rengti žemės sklypų Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kadastro Nr. 7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460, 7970/0002:1461, 7970/0002:1462, detalųjį planą

2023-10-27

Informacija apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7907/0004:73, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Peteriškių k., detaliojo plano, Reg. Nr. T00044739, koregavimą

2023-10-20

PARENGTAS POTVARKIO PROJEKTAS "DĖL ŽEMĖS SKLYPO TRAKŲ R. SAV.,  TRAKŲ SEN., MEILUŠKIŲ K., KADASTRO NR.  7984/0005:326, DETALIOJO PLANO REG. NR. T00043402 KEITIMO"

2023-10-20 Parengtas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkio projektas "Dėl Žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:264, detaliojo plano, reg. Nr. T00074854, keitimo
2023-09-25 Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k., kadastro Nr. 7940/0003:285, ir, Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:51, detaliojo plano, reg. Nr. T00073870, koregavimo
2023-09-12 Informacija dėl detaliojo plano žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98 Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., (reg. Nr. T00072222), keitimo ištaisant techninę klaida
2023-08-11 PARENGTAS ĮSAKYMO PROJEKTAS "DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., KARIOTIŠKIŲ K., KADASTRO NR. 7940/0003:285, IR, LENTVARIO SEN., SELIOVIŠKIŲ K., KADASTRO NR. 7940/0003:51, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00073870, KOREGAVIMO"
2023-08-11 PARENGTAS POTVARKIO PROJEKTAS "DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., PABALIŲ K., KADASTRO NR. 7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460, 7970/0002:1461, 7970/0002:1462, DETALIOJO PLANO RENGIMO"
2023-07-31 Informacija dėl detaliojo plano žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., kadastro nr.: 7970/0004:616; 7970/0004:617; 7970/0004:618; 7970/0004:619; 7970/0004:620, (reg. nr. T00088954) koregavimo ištaisant techninę klaidą
2023-07-31 Informacija dėl detaliojo plano žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., kadastro nr.: 7970/0004:551; 7970/0004:410; 7970/0004:536 (reg. Nr. T00089006) koregavimo ištaisant techninę klaidą
2023-06-06 Informuojame, kad parengtas ir pagal tikrinančios institucijos pastabas papildytas Žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimo projektas
2023-06-06 Informuojame, kad parengtas ir pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad..nr. 7984/0003:462, detalusis planas
2023-04-24 Detaliajame plane nustatytų statybos zonos ir statybos ribos koregavimas žemės sklype Nr. 6, Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.
2023-04-20 Informuojame, kad parengtas ir pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotas Žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimo projektas
2023-04-14 Informacija apie parengtą žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad. Nr. 7984/0003:462, detalųjį planą
2023-03-24 Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k., kadastro Nr. 7940/0003:284, ir, Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:51, detaliojo plano, reg. Nr. T00073870, koregavimo
2023-03-20 Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimas
2023-02-14 ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO LENTVARIO MIESTO PLĖTROS ZONOS (TVARKYMO ZONOS NR. 17) TERITORIJOS DALIES - RAČKŪNŲ KRYPTIMI, DETALIOJO PLANO, REG. T00079486, T02 TVARKYMO ZONOS, DETALIOJO PLANO RENGIMO
2023-02-14 ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:303, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878, KEITIMO RENGIMO
2023-01-03 INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO URBANISTINIO PRIORITETO 97 KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS VIETOVĖS LYGMENS BENDRASIS PLANAS
2022-12-28 INFORMACIJA apie rengiamą statybos zonų ir statybos ribų ir inžinerinių tinklų, servitutų ir susisiekimo komunikacijų koregavimas besiribojančiuose žemės sklypuose sklypuose Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4, esančiuose Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav. (kadastro Nr. 7940/0006:236, 7940/0006:399, 7940/0006:398, 7940/0006:400).
2022-12-05 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:303, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878, KEITIMO IR ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:242, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO RENGIMO
2022-11-28 INFORMACIJA apie rengiamą žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:520
2022-11-22 Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų
Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimas
2022-10-12 Pranešimas apie parengto detaliojo plano, Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (reg. Nr. 79/20561) koregavimo viešinimą
2022-09-26 Pranešimas apie parengtą Žemės sklypo Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano (registro Nr. T00043269) koregavimą
2022-09-20 Pranešimas apie parengtą Žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., detaliojo plano (registro Nr. T00043308) koregavimą
2022-09-16 Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:96, detaliojo plano, reg. Nr. T00087295, koregavimo
2022-09-06 Pradedamas rengti teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detalusis planas.
2022-09-06 Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastro Nr. 7970/0003:98, detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimas.
2022-09-06 Pranešimas apie Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7940/0006:120), Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00082217, koregavimą keičiant statybos zoną, statybos ribą, pastato aukštingumą ir galimybę susipažinti su sprendiniais
2022-08-22 Pranešimas apie Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 7940/0003:31, Nr. 7940/0003:32, Nr. 7940/0003:33, Nr. 7940/0003:62, Nr. 7940/0003:105), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., detaliojo plano koregavimą
2022-08-16 Įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Onuškio sen., Bičiūnų k., reg. Nr. 79/19472 ir reg. Nr. 79/13229, detaliojo plano, reg. Nr. T00002381, koregavimas
2022-07-29 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0003:98, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., TURGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00072222 KEITIMO
2022-07-26

Pradedamas rengti žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujo Lentvario k., (kadastro Nr. 7940/0006:520), detaliojo plano, pertvarkyto formavimo pertvarkymo projektu detaliojo plano (reg. Nr. T00080747) koregavimo

2022-07-08 Informacija apie rengiamą ir parengtą žemės sklypų (Kad. Nr.: 7970/0004:551, 7970/0004:410, 7970/0004:536) Trakų r. Sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 9,29, detaliojo plano viešą svarstymą
2022-07-08 Informacija apie rengiamą ir parengtą žemės sklypų Nr. 7970/0004:616;7970/0004:617; 7970/0004:618; 7970/0004:620 , Trakų r. Sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 12,14,14A,14B,14C detaliojo plano viešą svarstymą
2022-06-27 Įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., (kadastro nr. 7940/0006:520), detaliojo plano, pertvarkyto formavimo pertvarkymo projektu detaliojo plano koregavimo
2022-06-27 Informuojame, apie rengiamą žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k. detaliojo plano (reg. Nr. T00080441) koregavimą
2022-06-23 Pranešimas apie detaliojo plano, reg. Nr. T00079575, koregavimo žemės sklypuose Dobilų g. 9, 11, 13, 15, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų raj. sav., viešinimą.
2022-06-16 Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą Sausių k., Lentvario sen., Trakų r.sav.
2022-06-08 Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento koregavimo viešinimą Balčio g. 28, Matiškės k., Trakų sen., Trakų r.sav.
2022-06-06

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kiemeliškių ir Karpiškių k., kadastro nr. 7940/0006:132, 7940/0006:369, detalus planas

2022-06-06 Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą Maišinės k., Lentvario sen., Trakų r.sav.

 

2022-05-17

Informuojame, apie rengiamą žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k. detaliojo plano (reg. nr. T00080441) koregavimą

2022-05-06

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą Užugirio g. 23, Užugirio k., Trakų sen., Trakų r.sav.

 2022-04-11

Informuojame apie parengtą Žemės Sklypų (kad. Nr. 7940/0003:144, 4940/0003:176, 7940/0003:177, 7940/0003:178), esančių Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., detaliojo plano koregavimą

2022-04-01

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad. Nr. 7984/0003:462 detalusis planas

2022-03-07

Įsakymo projektas dėl žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., Parko g. 6, detaliojo plano, reg. Nr. T00043878, keitimo

2022-02-15

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250, detaliojo plano, reg. Nr. T00080441, koregavimas.

2022-02-15 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad. Nr. 7984/0003:462,  detaliojo plano rengimo
2022-01-27 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 9, 29, detaliojo plano rengimo
2022-01-25 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Kiemeliškių ir Karpiškių k. kadastro Nr. 7940/0006:132, 7940/0006:369 detaliojo plano rengimo
2022-01-20 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas.
2022-01-13 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų (žemės skl. kad. Nr. 7944/0002:1024, 7944/0002:263, 7944/0002:1091) detaliojo plano (reg. Nr. T00043305) koregavimo
2022-01-13 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų (žemės skl. kad. Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250) detaliojo plano (reg. Nr. T00080441) koregavimo
2022-01-12 Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

2 puslapis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image