Iš viso rezultatų:

Einamųjų metų veiklos užduotys

  1. Vadovaujantis teisės aktais, atlikti Vietos savivaldos įstatyme bei Tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl audituojamo subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo Vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais.
  2. Sudaryti Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projektą ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais pateikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
  3. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis