Iš viso rezultatų:

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

IŠRINKTI JAUNIMO ATSTOVAI Į SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ

Išrinkti jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

Balandžio 20 dieną Trakų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje vyko jaunimo atstovų į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai. Susirinkusius nuoširdžiai pasveikino ir praragino būti veikliems, energingiems rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.

Jaunimo demokratijos šventėje buvo išrinkti penki jaunimo atstovai, kurie 2023–2025 metais atstovaus Trakų rajono savivaldybės jaunimui: Rūta Miškauskaitė, Ugnė Okunevičiūtė, Deimantė Podrezaitė, Ieva Suščinskytė, Rimgailė Štreimikytė.

Šiais metais jaunimo atstovų rinkimuose kandidatavo 13 jaunuolių, atstovavusių ne tik įvairioms Trakų rajono savivaldybėje veikiančioms jaunimo bei su jaunimu dirbančioms  organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ar mokinių savivaldoms, bet ir patys išsikėlę savo kandidatūras.

Jaunimo atstovai buvo renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių (studentų) savivaldų, veikiančių Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu. Susirinkime išreiškė norą dalyvauti net 15 deleguotų atstovų iš skirtingų rajono organizacijų, įstaigų ir bendruomenių, turėjusių balso teisę jaunimo atstovų rinkimuose.

Dėkojame visiems dalyvavusiems jaunimo demokratijos šventėje. Išrinktiems jaunimo atstovams linkime sėkmės, atsakingai atstovaujant Trakų rajono savivaldybės jaunimui!

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis