*alt_site_homepage_image*

Rūdiškių seniūnijoje išduodamos pažymos:

  • apie deklaruotą gyvenamąją vietą (prašymo forma);
  • gyvenamosios patalpos savininkams apie jiems priklausančioje gyvenamojoje vietoje deklaruotus asmenis (prašymo forma);
  • apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (prašymo forma).

Rūdiškių seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims esant poreikiui išduodamos charakteristikos (prašymo išduoti charakteristiką forma).

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image