*alt_site_homepage_image*

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija skirta daugiabučių namų savininkų bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų, bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti.

Finansavimas teikiamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. S1E-71 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašas“ aprašas, kuris reglamentuoja skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, sienas, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio) ir t. t. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Trakų rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

 1. iki 50 procentų projektavimo (kai rengiamas projektas) darbai;
 2. iki 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų vertės, bet ne daugiau kaip 10000 Eur vienam objektui;
 3. iki 30 procentų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui.
 4. iki 30 procentų inžinerinių tinklų (vandentiekio bei  buitinių ir paviršinių nuotekų) remonto ir statybos arba nuo centralizuotų inžinerinių tinklų įrengimo (iki daugiabučių namų) darbų sąmatinės vertės.
 5. bendro naudojimo objektų remonto, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) darbų sąmatinės vertės (išskyrus privalomus atlikti darbus nurodytus statinio techninės priežiūros patikrinimo akte), kur lėšos paskirstomos žemiau nurodyta prioriteto tvarka:
 6. namo bendrųjų konstrukcijų remontui iki 30 proc. darbų sąmatinės vertės;
 7. namo bendro naudojimo elektros instaliacijos remontui iki 30 proc. darbų sąmatinės vertės;
 8. namo bendro naudojimo inžinerinių sistemų remontui (vidaus vandentiekis, nuotekos, lietaus nuotekų sistema) iki 20 proc. darbų sąmatinės vertės;
 9. namo bendro naudojimo laiptinės remontui (įskaitant laiptinės langų ir durų keitimą) iki 20 proc. darbų sąmatinės vertės.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą turės prie prašymo pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą;
 • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
 • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
 • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
 • nuosavų lėšų turėjimo patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą).

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image