*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybė yra įsikūrusi Pietryčių Lietuvoje, Vilniaus apskrityje. Rajono plotas – 1208 kv. km. Rajone gyvena daugiau nei 32 000 gyventojų. Centras – Trakai (apie 5,5 tūkst. gyventojų). Savivaldybės teritorijoje yra 8 seniūnijos: Trakų, Lentvario, Onuškio, Rūdiškių, Grendavės, Paluknio, Senųjų Trakų, Aukštadvario.

Dabartinis rajono savivaldybės meras – Andrius Šatevičius, vicemerai – Jonas Kietavičius, Jolanta Abucevičienė.
Administracijos direktorė – Dovilė Daudaitė.

Trakų rajono savivaldybės taryba 1990–1995 m.

Pirmoji atkurtos Lietuvos Trakų rajono taryba buvo išrinkta pagal mažoritarinę rinkimų  sistemą 1990 m. kovo mėnesį ir dirbo 5 metus iki 1995 m. balandžio mėnesio. Tarybos pirmininku buvo išrinktas Šarūnas Jonas Linkus, jo neetatiniu pavaduotoju – Petras Vyrmantas Mockus. Sudarytas Prezidiumas, kuris dirbo iki 1992 m., t. y. iki kol buvo pakeistos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos dėl Prezidiumo sudarymo. Rajono taryba sudarė rajono valdybą, valdytoju buvo paskirtas Algirdas Sadkauskas, 1992 m. išrinkus jį į Lietuvos Respublikos Seimą, valdytoju paskirtas Kęstutis Vaitukaitis.

Trakų rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

1995 m. vykusių savivaldybių tarybų rinkimų metu pagal proporcinę sistemą  išrinkta 27 narių taryba 2 metų kadencijai.  Meru buvo išrinktas Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotoju – Vytautas Mikalauskas. 1996 m. Kęstutį Vaitukaitį išrinkus į Seimą, meru tapo buvęs pavaduotojas Vytautas Mikalauskas. Pasikeitė ir savivaldybės vykdomosios valdžios struktūra. Įsteigta savivaldybės administracija, jos administratoriumi paskirtas Saulius Raščiauskas. Panaikintos miestų ir apylinkių tarybos ir vietoj jų įkurtos seniūnijos. Seniūnus skyrė meras savo įgaliojimų laikotarpiui. Seniūnai negalėjo būti savivaldybės tarybos nariais.

Trakų rajono savivaldybės taryba 1997–2000 m.

1997 m. vykusių savivaldybės tarybų rinkimų metu 3 metų kadencijai išrinkta 27 narių savivaldybės taryba. Valdančiąją koaliciją sudarė  Demokratinė darbo partija, Centro sąjunga ir Tėvynės sąjunga, meru liko dirbti Demokratinės darbo partijos atstovas Vytautas Mikalauskas, jo pavaduotoju išrinktas Tėvynės Sąjungos narys  Bronius Pargaliauskas, administratoriumi liko centristas Saulius Raščiauskas.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2000–2003 m.

2000 m. savivaldybės tarybos rinkimai vyko pagal proporcinę sistemą trejų metų įgaliojimų laikotarpiui. Mandatus gavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Lietuvos centro sąjungos, Lietuvos liberalų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių partijos, Naujosios demokratijos/Moterų partijos, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių partijų  atstovai. Meru tapo centristas Saulius Raščiauskas, mero pavaduotoju – liberalas Zenonas Kuzborskis, sudaryta 11 narių valdyba.

Po 2000 m. vykusios administracinės-teritorinės reformos dalis rajono teritorijos (Grigiškių seniūnija) buvo priskirta Vilniaus miesto savivaldybei. Kita dalis – Elektrėnų, Vievio, Semeliškių seniūnijos – perduota naujai steigiamai Elektrėnų savivaldybei. Į Vilniaus miesto ir Elektrėnų savivaldybes perkelta dirbti dalis buvusių Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, gyvenančių tose savivaldybėse. 2000 m. pakeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, seniūnai prarado politinio pasitikėjimo statusą ir tapo valstybės tarnautojais – savivaldybės administracijos darbuotojais.

Kadencijos pabaigoje, remiantis Konstitucinio teismo išvadomis, vėl buvo pakeistas vietos savivaldos įstatymas, panaikinta valdyba, įsteigtos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybės, į kurias buvo skiriama tarybos įgaliojimų laikotarpiui. Administracijos direktoriumi buvo paskirtas Demokratinės darbo partijos atstovas Tadeuš Uždel.

2003 m. pradžioje susiformavo nauja valdančioji dauguma, kuri savivaldybės meru išrinko Naujosios Sąjungos (socialliberalų) atstovą Edmundą Zenoną Malūką.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2003–2007 m.

Po 2003 m. pavasarį vykusių rinkimų valdančiąją koaliciją sudarė Lietuvos Socialdemokratų partijos, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir Naujosios Sąjungos (socialliberalų) atstovai, meru buvo išrinktas Tadeuš Uždel, mero pavaduotojais paskirti Henrik Jankovski ir Vytautas Petkevičius, administracijos direktoriumi – Kęstutis Ramanauskas, direktoriaus pavaduotoja – Irena Narkevič.

Šios kadencijos tarybos ir komitetų sudėties pakeitimai vyko kelis kartus. Po Konstitucinio teismo išaiškinimo tarybos nario mandatų atsisakė savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų ir akcinių bendrovių vadovai.

2004 m. pabaigoje pasikeitė valdančiosios koalicijos sudėtis. Meru tapo Vytautas Petkevičius (Naujoji Sąjunga (socialliberalai), mero pavaduotojais Saulius Raščiauskas (LiCS) ir Henrik Jankovski (LLRA), administracijos direktoriumi – Leonardas Karnila (LiCS), direktoriaus pavaduotoja – Irena Narkevič (LLRA). Rajono administracijos struktūroje taip pat buvo nemažai pokyčių – įsteigta Centralizuota vidaus audito tarnyba ir Žemės ūkio skyriaus specialistų etatai seniūnijose.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Po 2007 metais vykusių savivaldybės tarybos rinkimų liko ankstesnės kadencijos metu susiformavusi valdančioji dauguma. Į savo pareigas perrinkti meras Vytautas Petkevičius (NS(socialliberalai), mero pavaduotojai Saulius Raščiauskas (LiCS) ir Henrik Jankovski (LLRA), administracijos direktorius – Leonardas Karnila (LiCS), direktoriaus pavaduotoja – Irena Narkevič (LLRA).

2009 - 2011 m. kelis kartus keitėsi  valdančiosios daugumos sudėtis. Per šį laikotarpį meru buvo išrinkti Edmundas Zenonas Malūkas, vėliau Vincas Kapočius, mero pavaduotojais Irena Kalkienė, Nijolė Romaškienė, Jonas Sadovskis, Voitechas Vinskevičius,  administracijos direktoriais – Irena Narkevič, Asta Kandratavičienė, Rimantas Kulys, Kęstutis Ramanauskas, direktoriaus pavaduotojais – Audronė Dailidėnienė, Pranas Čepauskas, Irena Narkevič.

Šios kadencijos laikotarpiu vyko kelios savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos, buvo steigiami, reorganizuojami ir naujai kuriami skyriai ir tarnybos, naikinamos ir steigiamos pareigybės.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m.

2011 m. vasario mėnesį vykusių rinkimų metu į savivaldybės tarybą išrinkti 25 tarybos nariai, atstovaujantys 7 politines partijas: Darbo partiją, Liberalų ir centro Sąjungą, Naująją Sąjungą (socialliberalus), Tėvynės Sąjungą –Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos Socialdemokratų partiją, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koaliciją ,,Valdemaro Tomaševskio blokas“ ir Krikščionių partiją. Į valdančiąją koaliciją susibūrė Liberalų ir centro sąjunga, Lietuvos Socialdemokratų partija, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas“.

Iki pirmojo naujos kadencijos pirmojo posėdžio dėl nesuderinamų pareigų tarybos nario mandato atsisakė 12 įvairių partijų išrinktų tarybos narių.

2011 m. balandžio 11 d. vykusiame pirmajame naujos kadencijos posėdyje savivaldybės meru perrinktas Vincas Kapočius (LiCS), mero pavaduotoja išrinkta Teresa Solovjova (LLRA). Administracijos direktore paskirta Asta Kandratavičienė (LSDP), direktorės pavaduotoja – Irena Narkevič (LLRA).

Tarybos nariai dirbo Sveikatos ir socialinių reikalų (pirmininkė Regina Bologovienė), Biudžeto ir finansų (pirmininkas Jonas Kietavičius), Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų (pirmininkas Vytautas Petkevičius), Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (pirmininkė Alina Kovalevskaja) ir Kontrolės (pirmininkė Teresa Solovjova)  komitetuose.

2013 m. sausio 29 d. meru išrinktas Vytautas Zalieckas (LSDP), mero pavaduotoju paskirtas Voitechas Vinskevičius (Darbo partija), administracijos direktore liko Asta Kandratavičienė (LSDP), administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas Artūras Rimkus (Sąjunga „Taip“).

Tarybos nariai dirba Kontrolės, Biudžeto, finansų, ūkio ir investicijų bei Švietimo, kultūros, turizmo, sveikatos ir socialių reikalų komitetuose.

2014 m. rugpjūčio 5 d. mere išrinkta Edita Rudelienė (LRLS), merės pavaduotoja paskirta Marija Puč (LLRA), administracijos direktoriumi – Jonas Liesys (LRLS), direktoriaus pavaduotoja – Karolina Narkevič (LLRA).

Trakų rajono savivaldybės taryba 2015–2019 m.

2015 m. vykusių tiesioginių merų rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės mere išrinkta Edita Rudelienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis);  į savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, atstovaujantys 7 partijas: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Lietuvos Demokratinę darbo partiją, Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, Darbo partiją, Lietuvos Laisvės sąjungą, Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungą (liberalus), Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus.

2015 m. liepos 9 d. vykusiame pirmajame naujos kadencijos posėdyje savivaldybės mero pavaduotoja perrinkta Marija Puč (LLRA), administracijos direktoriumi – Jonas Liesys (LLRA), direktoriaus pavaduotoja – Karolina Narkevič; sudaryti 5 komitetai, veikia Kontrolės ir audito tarnyba. Patvirtinta savivaldybės administracijos struktūra, kuri susideda iš 16 skyrių, 8 seniūnijų ir specialistų, neįeinančių į skyrių struktūrą.

 2016 m. rudenį administracijos direktorių Joną Liesį išrinkus į Lietuvos Respublikos Seimą, gruodžio 8 d. savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Darius Kvedaravičius (LRLS).

Trakų rajono savivaldybės taryba 2019–2023 m.

2019 m. vykusių tiesioginių merų rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės mere išrinkta Edita Rudelienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis);  į savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, atstovaujantys 5 partijas (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Lietuvos Socialdemokratų partiją, Lietuvos Lenkų rinkimų akciją - Krikščioniškų šeimų sąjungą, Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus) ir 1 visuomeninį rinkimų komitetą (,,Renkuosi ateitį“).

2019 m. balandžio 8 d. vykusiame pirmajame naujos kadencijos posėdyje savivaldybės mero pavaduotoja perrinkta Marija Puč (LLRA).

2019 m. balandžio 25 d. vykusiame posėdyje savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Darius Kvedaravičius (LRLS).

2019 m. gegužės 30 d. vykusiame posėdyje savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja paskirta Agata Mankeliūnienė.

2020 m. gruodžio 17 d. vykusiame posėdyje atsistatydinus Dariui Kvedaravičiui iš pareigų, 2020 m. gruodžio 23d. administracijos direktoriumi paskirtas Andrius Šatevičius.

Tarybos nariai veiklai susibūrė į 4 frakcijas: Renkuosi ateitį, Lietuvos Socialdemokratų partijos, Lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos, Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio frakcija; 5 tarybos nariai neprisijungė prie frakcijų. Sudarytas Kontrolės komitetas, Etikos komisija, Antikorupcijos komisija, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija.

Savivaldybės administracijos struktūra susideda iš 16 skyrių, 8 seniūnijų ir specialistų, neįeinančių į skyrių struktūrą.

2021 m. gegužės 12 d. tarybos sprendimu Marija Puč, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, išrinkta laikinai einančia Trakų rajono savivaldybės mero pareigas.

2021 m. spalio 10 (24) d. vykusių Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės meru išrinktas Andrius Šatevičius (LRLS).

2021 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimu Marija Puč (LLRA) atleista iš mero pavaduotojo pareigų; mero pavaduotoju paskirtas Jonas Kietavičius (TS-LKD); administracijos direktore – Jolanta Abucevičienė (komitetas „Renkuosi ateitį“).

Trakų rajono savivaldybės taryba 2023–2027 m.

2023 m. vykusių tiesioginių merų rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės meru išrinktas Andrius Šatevičius (Liberalų sąjūdis);  į savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, atstovaujantys 5 partijas (Liberalų sąjūdį – 10 narių, Lietuvos socialdemokratų partiją – 5 nariai, Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą – 6 nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – 2 nariai, Tėvynės sąjungą–Lietuvos krikščionis demokratus – 2 nariai).

2023 m. balandžio mėnesį vykusiame pirmajame naujos kadencijos posėdyje pritarta vicemerų Jolantos Abucevičienės ir Jono Kietavičiaus kandidatūroms; sudaryti komitetai ir patvirtinta jų sudėtis.

Mero potvarkiais administracijos direktore paskirta Dovilė Daudaitė, direktorės pavaduotoju – Romuald Zviagin.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image