*alt_site_homepage_image*

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinti jų aktyvumą siekiant ilgalaikių nevyriausybinių organizacijų plėtros tikslų.

Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos nevyriausybinių organizacijų projektams, viešai skelbiant projektų paraiškų konkursus vienkartinės ir/ar tęstinės atrankos būdu:

  •  vienkartinės atrankos būdu – finansavimas skiriamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skatinimui ir stiprinimui, organizuojant kryptingą gyventojų užimtumą, tradicinius renginius, stiprinant materialinę bazę Trakų rajone;
  • tęstinės atrankos būdu – finansavimas skiriamas projektams, iš dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų/bendruomeninių organizacijų įgyvendinamus projektus, kurie finansuojami iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų programų, skiriant ne daugiau kaip 20 proc. privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus.

Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-49

Paraiškos forma finansavimui vienkartinės atrankos būdu

Paraiškos forma finansavimui tęstinės atrankos būdu

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image