Iš viso rezultatų:

2023 m.

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


KVIEČIAME BALSUOTI UŽ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Informuojame, kad skelbtame kvietime teikti pasiūlymus pagal Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, buvo gauta 18 projektų idėjų pasiūlymų.

Pasibaigus dviem vertinimo etapams, Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisijos posėdžio 2023 m. gegužės 25 d. protokolu Nr. AP8-209 buvo patvirtinti 9 projektų idėjų pasiūlymai.

Kviečiame visus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, balsavimo dieną ne jaunesnius nei 18 metų, 2023 m. gegužės 29–birželio 9 dienomis balsuoti už teikiamus projektų idėjų pasiūlymus, paspaudus šią nuorodą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev8gyz89buGFL42XNTBAqeDslNQsITQXJEH2zSuWvye40Uhg/closedform

Teikiami projektų idėjų pasiūlymai viešai atrankai:

1. „AKTYVŪS GYVENTOJAI – LAIMINGAS MIESTAS“.

Planuojama projekto vieta – Birutės g. 44B, Trakai (stadionas).
Projektas inicijuotas siekiant skatinti Trakų miesto gyventojus aktyviai leisti laiką naujai įrengtoje Trakų sporto erdvėje. Projektu planuojama pagerinti Trakų stadiono infrastruktūrą įrengiant lauko gimnastikos / skersinių kompleksą (danga, lauko gimnastikos sienelė, skersiniai, lygiagretės, gimnastikos kompleksas).
Preliminari projekto vertė – 29 664,36 Eur.

2. „MŪSŲ KAIME NORISI GYVENTI“.

Planuojama projekto vieta – Obelų g., Būda III k.
Projektas inicijuotas siekiant sukurti aktyvaus laisvalaikio praleidimo erdvę bei gyvinti ir gerinti socialinę bei gyvenamąją aplinką Būda III kaimo bendruomenei. Projektu planuojama kompleksiškai sutvarkyti erdvę sutvarkant gerbūvį ir įrengiant vaikų žaidimų aikštelę bei treniruoklius (sklypo formavimas, sodinukai, suoliukai, dviračių stovai, žaidimų aikštelės danga ir treniruokliai).
Preliminari projekto vertė – 15 563,50 Eur.

3. „JOVARIŠKIŲ KIEMELIS“.

Planuojama projekto vieta –  Jovarų g. tarp 2 ir 20 namų, Jovariškių k.
Projektas inicijuotas siekiant suburti Jovariškių kaimo bendruomenę, ypač šeimas su vaikais, kuriems svarbu turėti saugią ir lavinančią erdvę žaisti. Projektu planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę (danga, žaidimų įrenginiai, informacinė / patikros žyma).
Planuojama projekto vertė –  30 000,00 Eur.

4. „STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PRIE LENTVARIO MIESTO PAŠTO“.

Planuojama projekto vieta –  Geležinkelio g. 40, Lentvaris.
Projektas inicijuotas siekiant pagerinti centrinės miesto dalies įvaizdį ir sukurti gyventojų saugų ir tvarkingą parkavimą. Projektu planuojama įrengti stovėjimo aikštelę (pagrindo dangai paruošimas, dangos įrengimas).
Planuojama projekto vertė –  25 940,21,00 Eur.

5. „LAISVALAIKIO ĮRENGINIAI“.

Planuojama projekto vieta – Trakų g. 39, Senųjų Trakų k. (parkelis).
Projektas inicijuotas siekiant sukurti poilsio bei žaidimų oazę, kuri skatintų įvairaus amžiaus žmones aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, taip stiprinant Senųjų Trakų kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Projektu planuojama įrengti laisvalaikio įrenginius (betoninis futbolo stalas, žaidimas kryžiukai, betoninis šachmatų stalas, hamakai).
Planuojama projekto vertė – 13 181,00 Eur.

6. „PAPLŪDIMIO ĮRENGIMAS PRIE MEDUVIO EŽERO SENOJO TARPUPIO KAIME“.

Planuojama projekto vieta – Luknos g., Senojo Tarpupio k. (Meduvio ežero pakrantė).
Projektas inicijuotas siekiant pagyvinti ir pagerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką Senojo Tarpupio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu planuojama įrengti sveikatinimui ir poilsiui pritaikytą erdvę prie Meduvio ežero (kadastriniai matavimai, pakrantės meldų valymas, sklypo reljefo lyginimas, inertinės medžiagos, transportas).
Planuojama projekto vertė –  29 270,00 Eur.

7. „NAUJOJO PARKELIO „SPARNUOTOSIOS SUPYNĖS“

Planuojama projekto vieta – Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaris.
Projektas inicijuotas siekiant padidinti miestelio patrauklumą žmonėms ir miestelio svečiams. Projektu planuojama sukurti naują erdvę įrengiant sūpynes (3 sūpynių įrengimas).
Planuojama projekto vertė – 6 950,00 Eur.

8. „BIJŪNŲ PARKAS“.

Planuojama projekto vieta – Mokyklos g. 2, Bijūnų k.
Projektas inicijuotas siekiant įrengti kiekvienam prieinamą viešą erdvę, kurioje gyventojai galėtų leisti turiningą savaitgalį, susiburti renginiams, edukacijoms, užsiėmimams, taip skatinant bendruomeniškumą ir socialinę integraciją. Projektu planuojama įrengti erdvią vaikų žaidimų aikštelę (žaidimų aikštelės įrenginiai, muzikiniai instrumentai, integruoti batutai).
Planuojama projekto vertė – 30 000,00 Eur.

9. „MUZIKINĖS LAUKO ERDVĖS KŪRIMAS PALUKNIO BENDRUOMENĖJE“.

Planuojama projekto vieta – Vilniaus g. 2A, Paluknio k. (šalia laisvalaikio aikštelės „Šeimos oazė“).
Projektas inicijuotas siekiant įrengti muzikos kampelio erdvę taip sudarant sąlygas įvairaus amžiaus gyventojams aktyviai ir turiningai praleisti poilsį. Projektu planuojama įrengti muzikinius instrumentus (muzikiniai instrumentai).
Planuojama projekto vertė – 30 000,00 Eur.

Pažymime, kad vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, o balsavus kelis kartus galioja paskutinis balsavimas. Balsuojantis asmuo turi nurodyti gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Duomenys, nurodyti balsavimo metu, bus naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, tačiau jie nebus skelbiami viešai.


GAUTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMAI

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu, Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, nuo 2023 m. balandžio 3 d., iki gegužės 5 d. 15:45 val.  siūlė gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Informuojame, kad buvo gauta 18 projektų idėjų pasiūlymų:

Eil. Nr.

Projekto idėjos pasiūlymas

Seniūnija

1.

Aktyvūs gyventojai – laimingas miestas

Trakų seniūnija

2.

Vaikų žaidimų aikštelės, pritaikytos bendruomenės poreikiams, įrengimas

3.

Mūsų kaime norisi gyventi

4.

Viesų skveras

5.

Liepų alėjos Birutės g. Nr. 22–28 Trakuose rekonstrukcija (sutvarkymas)

6.

Jovariškių kiemelis

7.

Vaikų žaidimų aikštelės, esančios daugiabučių namų teritorijoje, saugios dangos, smėlio dėžės, suoliukų aikštelėje bei prie daugiabučio namo įrengimas

8.

Šviesesni ir saugesni Valai

Lentvario seniūnija

9.

Stovėjimo aikštelės įrengimas prie Lentvario miesto pašto

10.

Dvaro vartų alėja

11.

Pėsčiųjų vaikščiojimo takų infrastruktūros plėtimas ir kokybės gerinimas Lentvaryje (Graužio ežero pietvakarinė prieiga)

12.

Kultūros kiemelis

13.

Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Senojo Tarpupio kaime

Senųjų Trakų seniūnija

14.

Laisvalaikio įrenginiai

15.

Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime

16.

Naujojo parkelio „Sparnuotosios sūpynės“

Aukštadvario seniūnija

17.

Bijūnų parkas

18.

Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje

Paluknio seniūnija

 


KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;

2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų;

3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

4. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

6. Projekto vertė nuo 5 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur;

7. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2023 m. balandžio 3 d.,  iki gegužės 5 d. 15:45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai.

1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.

2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų, turinčių 18 metų ir palaikančių projektą parašų, pagal Aprašo 2 priedą.

3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.

4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelį, adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2023 m. gegužės 5 d. 15:45 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.) ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.

Aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis