*alt_site_homepage_image*

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


PATIKSLINTAS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠAS (2023 m.):

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu informuojame, kad buvo gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Trakų skyriaus raštas, deklaruojantis, kad toje vietoje, kurioje buvo planuojama įgyvendinti projektą „Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime“ (Senųjų Trakų seniūnija)  siekiant įrengti paplūdimį, yra suformuotas žemės sklypas fiziniam asmeniui, todėl laisvos valstybinės žemės nėra. Atsižvelgiant į tai, Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisija 2023 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolu Nr. AP8-336 patvirtino sekantį eilėje pagal gyventojų balsų skaičių projektą „Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje“ (Paluknio seniūnija).

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. P3E-221 patvirtintas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje sąrašas:

Eil. Nr. Projekto idėjos pavadinimas Teritorija Aprašymas
1. „Bijūnų parkas“ Aukštadvario seniūnija Projektas inicijuotas siekiant įrengti kiekvienam prieinamą viešą erdvę, kurioje gyventojai galėtų leisti turiningą savaitgalį, susiburti renginiams, edukacijoms, užsiėmimams, taip skatinant bendruomeniškumą ir socialinę integraciją. Projektu planuojama įrengti erdvią vaikų žaidimų aikštelę (žaidimų aikštelės įrenginiai, muzikiniai instrumentai, integruoti batutai).
2. „Laisvalaikio įrenginiai“ Senųjų Trakų seniūnija Projektas inicijuotas siekiant sukurti poilsio bei žaidimų oazę, kuri skatintų įvairaus amžiaus žmones aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, taip stiprinant Senųjų Trakų kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Projektu planuojama įrengti laisvalaikio įrenginius (betoninis futbolo stalas, žaidimas kryžiukai, betoninis šachmatų stalas, hamakai).
3. „Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje“ Paluknio seniūnija Projektas inicijuotas siekiant įrengti muzikos kampelio erdvę taip sudarant sąlygas įvairaus amžiaus gyventojams aktyviai ir turiningai praleisti poilsį. Projektu planuojama įrengti muzikinius instrumentus (muzikiniai instrumentai).

PATVIRTINTAS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠAS (2023 m.):

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. P3E-168 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti finansavimo“ patvirtintos šios projektų idėjos, surinkusios daugiausiai gyventojų balsų ir, kurioms užteks Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžete ir Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane numatytų lėšų:

Eil. Nr. Projekto idėjos pavadinimas Teritorija Aprašymas
1. „Bijūnų parkas“ Aukštadvario seniūnija Projektas inicijuotas siekiant įrengti kiekvienam prieinamą viešą erdvę, kurioje gyventojai galėtų leisti turiningą savaitgalį, susiburti renginiams, edukacijoms, užsiėmimams, taip skatinant bendruomeniškumą ir socialinę integraciją. Projektu planuojama įrengti erdvią vaikų žaidimų aikštelę (žaidimų aikštelės įrenginiai, muzikiniai instrumentai, integruoti batutai).
2. „Laisvalaikio įrenginiai“ Senųjų Trakų seniūnija Projektas inicijuotas siekiant sukurti poilsio bei žaidimų oazę, kuri skatintų įvairaus amžiaus žmones aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, taip stiprinant Senųjų Trakų kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Projektu planuojama įrengti laisvalaikio įrenginius (betoninis futbolo stalas, žaidimas kryžiukai, betoninis šachmatų stalas, hamakai).
3. „Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime“ Senųjų Trakų seniūnija Projektas inicijuotas siekiant pagyvinti ir pagerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką Senojo Tarpupio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu planuojama įrengti sveikatinimui ir poilsiui pritaikytą erdvę prie Meduvio ežero (kadastriniai matavimai, pakrantės meldų valymas, sklypo reljefo lyginimas, inertinės medžiagos, transportas).

VIEŠOS ATRANKOS REZULTATAI

Skelbiame viešos atrankos rezultatus:

Užimta vieta Projekto pavadinimas Seniūnija Surinktas balsų skaičius
1. 8. „Bijūnų parkas“ Aukštadvario 336
2. 5. „Laisvalaikio įrenginiai“ Senųjų Trakų 214
3. 6. „Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime“ Senųjų Trakų 193
4.

9. „Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje“

Paluknio 183
5. 3. „Jovariškių kiemelis“ Trakų 139
6. 4. „Stovėjimo aikštelės įrengimas prie Lentvario miesto pašto“ Lentvario 118
7. 1. „Aktyvūs gyventojai - laimingas miestas“ Trakų 112
8. 7. „Naujojo parkelio "Sparnuotosios supynės“ Aukštadvario 40
9. 2. „Mūsų kaime norisi gyventi“ Trakų 24

KVIEČIAME BALSUOTI UŽ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Informuojame, kad skelbtame kvietime teikti pasiūlymus pagal Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, buvo gauta 18 projektų idėjų pasiūlymų.

Pasibaigus dviem vertinimo etapams, Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisijos posėdžio 2023 m. gegužės 25 d. protokolu Nr. AP8-209 buvo patvirtinti 9 projektų idėjų pasiūlymai.

Kviečiame visus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, balsavimo dieną ne jaunesnius nei 18 metų, 2023 m. gegužės 29–birželio 9 dienomis balsuoti už teikiamus projektų idėjų pasiūlymus, paspaudus šią nuorodą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev8gyz89buGFL42XNTBAqeDslNQsITQXJEH2zSuWvye40Uhg/closedform

Teikiami projektų idėjų pasiūlymai viešai atrankai:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Planuojama projekto vieta Projekto tikslas Planuojama projekto vertė
1.

„AKTYVŪS GYVENTOJAI – LAIMINGAS MIESTAS“

 Birutės g. 44B, Trakai (stadionas) Projektas inicijuotas siekiant skatinti Trakų miesto gyventojus aktyviai leisti laiką naujai įrengtoje Trakų sporto erdvėje. Projektu planuojama pagerinti Trakų stadiono infrastruktūrą įrengiant lauko gimnastikos / skersinių kompleksą (danga, lauko gimnastikos sienelė, skersiniai, lygiagretės, gimnastikos kompleksas). 29 664,36 Eur.
2.

„MŪSŲ KAIME NORISI GYVENTI“

Obelų g., Būda III k. Projektas inicijuotas siekiant sukurti aktyvaus laisvalaikio praleidimo erdvę bei gyvinti ir gerinti socialinę bei gyvenamąją aplinką Būda III kaimo bendruomenei. Projektu planuojama kompleksiškai sutvarkyti erdvę sutvarkant gerbūvį ir įrengiant vaikų žaidimų aikštelę bei treniruoklius (sklypo formavimas, sodinukai, suoliukai, dviračių stovai, žaidimų aikštelės danga ir treniruokliai). 15 563,50 Eur.
3.

„JOVARIŠKIŲ KIEMELIS“

Jovarų g. tarp 2 ir 20 namų, Jovariškių k. Projektas inicijuotas siekiant suburti Jovariškių kaimo bendruomenę, ypač šeimas su vaikais, kuriems svarbu turėti saugią ir lavinančią erdvę žaisti. Projektu planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę (danga, žaidimų įrenginiai, informacinė / patikros žyma). 30 000,00 Eur.
4.

„STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PRIE LENTVARIO MIESTO PAŠTO“

Geležinkelio g. 40, Lentvaris. Projektas inicijuotas siekiant pagerinti centrinės miesto dalies įvaizdį ir sukurti gyventojų saugų ir tvarkingą parkavimą. Projektu planuojama įrengti stovėjimo aikštelę (pagrindo dangai paruošimas, dangos įrengimas). 25 940,21,00 Eur.
5.

„LAISVALAIKIO ĮRENGINIAI“

Trakų g. 39, Senųjų Trakų k. (parkelis). Projektas inicijuotas siekiant sukurti poilsio bei žaidimų oazę, kuri skatintų įvairaus amžiaus žmones aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, taip stiprinant Senųjų Trakų kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Projektu planuojama įrengti laisvalaikio įrenginius (betoninis futbolo stalas, žaidimas kryžiukai, betoninis šachmatų stalas, hamakai). 13 181,00 Eur.
6.

„PAPLŪDIMIO ĮRENGIMAS PRIE MEDUVIO EŽERO SENOJO TARPUPIO KAIME“

Luknos g., Senojo Tarpupio k. (Meduvio ežero pakrantė). Projektas inicijuotas siekiant pagyvinti ir pagerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką Senojo Tarpupio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu planuojama įrengti sveikatinimui ir poilsiui pritaikytą erdvę prie Meduvio ežero (kadastriniai matavimai, pakrantės meldų valymas, sklypo reljefo lyginimas, inertinės medžiagos, transportas). 29 270,00 Eur.
7.

„NAUJOJO PARKELIO „SPARNUOTOSIOS SUPYNĖS“

Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaris. Projektas inicijuotas siekiant padidinti miestelio patrauklumą žmonėms ir miestelio svečiams. Projektu planuojama sukurti naują erdvę įrengiant sūpynes (3 sūpynių įrengimas). 6 950,00 Eur.
8.

„BIJŪNŲ PARKAS“

Mokyklos g. 2, Bijūnų k. Projektas inicijuotas siekiant įrengti kiekvienam prieinamą viešą erdvę, kurioje gyventojai galėtų leisti turiningą savaitgalį, susiburti renginiams, edukacijoms, užsiėmimams, taip skatinant bendruomeniškumą ir socialinę integraciją. Projektu planuojama įrengti erdvią vaikų žaidimų aikštelę (žaidimų aikštelės įrenginiai, muzikiniai instrumentai, integruoti batutai). 30 000,00 Eur.
9.

„MUZIKINĖS LAUKO ERDVĖS KŪRIMAS PALUKNIO BENDRUOMENĖJE“

Vilniaus g. 2A, Paluknio k. (šalia laisvalaikio aikštelės „Šeimos oazė“). Projektas inicijuotas siekiant įrengti muzikos kampelio erdvę taip sudarant sąlygas įvairaus amžiaus gyventojams aktyviai ir turiningai praleisti poilsį. Projektu planuojama įrengti muzikinius instrumentus (muzikiniai instrumentai).  30 000,00 Eur.

 Pažymime, kad vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, o balsavus kelis kartus galioja paskutinis balsavimas. Balsuojantis asmuo turi nurodyti gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Duomenys, nurodyti balsavimo metu, bus naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, tačiau jie nebus skelbiami viešai.


GAUTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMAI

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu, Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, nuo 2023 m. balandžio 3 d., iki gegužės 5 d. 15:45 val.  siūlė gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Informuojame, kad buvo gauta 18 projektų idėjų pasiūlymų:

Eil. Nr.

Projekto idėjos pasiūlymas

Seniūnijos pavadinimas

1.

Aktyvūs gyventojai – laimingas miestas

Trakų seniūnija

2.

Vaikų žaidimų aikštelės, pritaikytos bendruomenės poreikiams, įrengimas

Trakų seniūnija

3.

Mūsų kaime norisi gyventi

Trakų seniūnija

4.

Viesų skveras

Trakų seniūnija

5.

Liepų alėjos Birutės g. Nr. 22–28 Trakuose rekonstrukcija (sutvarkymas)

Trakų seniūnija

6.

Jovariškių kiemelis

Trakų seniūnija

7.

Vaikų žaidimų aikštelės, esančios daugiabučių namų teritorijoje, saugios dangos, smėlio dėžės, suoliukų aikštelėje bei prie daugiabučio namo įrengimas

Trakų seniūnija

8.

Šviesesni ir saugesni Valai

Lentvario seniūnija

 

9.

Stovėjimo aikštelės įrengimas prie Lentvario miesto pašto

Lentvario seniūnija

10.

Dvaro vartų alėja

Lentvario seniūnija

11.

Pėsčiųjų vaikščiojimo takų infrastruktūros plėtimas ir kokybės gerinimas Lentvaryje (Graužio ežero pietvakarinė prieiga)

Lentvario seniūnija

12.

Kultūros kiemelis

Lentvario seniūnija

13.

Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Senojo Tarpupio kaime

Senųjų Trakų seniūnija

 

14.

Laisvalaikio įrenginiai

Senųjų Trakų seniūnija
15. Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime Senųjų Trakų seniūnija
16. Naujojo parkelio "Sparnuotosios sūpynės" Aukštadvario seniūnija
17. Bijūnų parkas Aukštadvario seniūnija
18. Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje Paluknio seniūnija

KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;

2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų;

3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

4. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

6. Projekto vertė nuo 5 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur;

7. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2023 m. balandžio 3 d.,  iki gegužės 5 d. 15:45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai.

1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.

2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų, turinčių 18 metų ir palaikančių projektą parašų, pagal Aprašo 2 priedą.

3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.

4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelį, adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2023 m. gegužės 5 d. 15:45 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.) ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.

Aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image