Iš viso rezultatų:

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

2020–2021 m. m.

2020–2021 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus vykdomas elektroniniu būdu

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-1425 pakeitė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuriame įteisino privalomų lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu bei matematikos pasiekimų patikrinimo lietuvių kalba vykdymą elektroniniu būdu.

Gimtosios kalbos (rusų, lenkų) pasiekimu patikrinimas, lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir matematikos pasiekimų patikrinimas rusų, lenkų kalbomis bus vykdomas tradiciniu būdu.

Kokiu būdu bus organizuojamas pasiekimų patikrinimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, spręs mokyklų direktoriai atsižvelgdami į Pedagoginės psichologinės tarnybos individualias rekomendacijas mokiniams.

Kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomas elektroniniu būdu, vertinimas vykdomas elektroninėje vertinimo sistemoje.

Pažymima, kad lietuvių kalbos ir literatūros elektroninis pasiekimų patikrinimo išbandymas numatytas 2021 m. kovo 15 d., matematikos – 2021 m. kovo 16 d.

Kovo mėnesį taip pat numatyti mokymai 1000 mokytojų, kurių tikslas susipažinti su elektronine vertinimo aplinka ir išmokti joje dirbti.

2020–2021 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija

2019–2020 m. m. 

2019–2020 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyks (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-480)

2019–2020 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis