*alt_site_homepage_image*

2023–2024 m. m. 

2023–2024 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija nuo 2023-04-29

2022–2023 m. m. 

2022–2023 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija nuo 2022-10-26

2021–2022 m. m.

2021–2022 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas su pakeitimais

2020–2021 m. m.

2020–2021 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus vykdomas elektroniniu būdu

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-483 pakeitė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuriame įteisino lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu, matematikos ir gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) pasiekimų patikrinimo vykdymą nuotoliniu elektroniniu būdu.

Gimtosios kalbos (rusų, lenkų) pasiekimų patikrinimo ir lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalys žodžiu gali būti vykdomos nuotoliniu arba įprastu  būdu, jei tuo metu bus sušvelninti karantino apribojimai ir ugdymas vyks kontaktiniu būdu.

Kokiu būdu bus organizuojamas pasiekimų patikrinimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, spręs mokyklų direktoriai atsižvelgdami į Pedagoginės psichologinės tarnybos individualias rekomendacijas mokiniams.

Asmenims, baigiantiems pagrindinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą, privaloma pasitikrinti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimus. Mokiniai gali rinktis atlikti neprivalomus gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) pasiekimų patikrinimus.

Lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimo mokinių darbai bus vertinami elektroninėje vertinimo sistemoje.

 

2020–2021 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija

2019–2020 m. m. 

2019–2020 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyks (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-480)

2019–2020 m. m. PUPP tvarkaraštis

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image