*alt_site_homepage_image*

 

 

2024-04-23

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

2022-11-25

Pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio paskirties žemės sklype, ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti, Leitiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., kadastro Nr. 7901/0001:233

2022-10-24

Pranešimas apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau-IIVP) projektą

2022-10-24

Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo informacinis pranešimas

2022-07-04 Leitiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0001:233 planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-06-22 Informacija apie Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą
2022-06-18 Piliakalnio I k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0002:439, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-06-03 Informuojame apie parengtą Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą
2022-06-03

Penkninkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0005:1148, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-31

Bajoriškių k., Rūdiškiųsen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0006:0360, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-16

Kirmėliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:0541, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-09

Leitiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0001:423, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-08

Barčių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0005:0658, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Senosios Būdos k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:0854, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:846, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Bakieriškių k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0002:149, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Pakrempės k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0008:121, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Maušiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:859, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Paežerėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:129, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:846, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Gruožninkėlių k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0005:193, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Kariotiškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0002:143, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-24

Dusmenėlių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7927/0002:0221, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-17

Pradedamas rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

2020-11-12

Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:396, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-12

Dusmenėlių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7927/0002:0240, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-05

Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

2020-10-30

Seimėnų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0293, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-21

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:0134, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-09

Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:403, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-09

Adeliškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0010:519, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-06

Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0587, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-30

Pradedamas rengti Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-28

Būdos k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:670, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-28

Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:212, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-21

Parengta UAB „SKALDA“ Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) poveikio aplinkai vertinimo programa

2020-09-16

Pradedamas rengti Trakų rajono Aleksandriškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-16

Pradedamas rengti Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-11

Kirmėliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:0539, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-11

Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro 7970/0003:1912, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-11

Narezkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0001:0497, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-07

Raudonės II k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:829, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-07

Zinkiškių k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:793, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-25

Raudoniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:730, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-25

Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:403, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Julijanavos k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0001:907, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Glitų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:903, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:415, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Būdos I k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:195, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Bagdononių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0003:103, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Bagdononių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:297, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-17

Mamavio k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0005:0040, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-17

Jurgionių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7950/0004:0592, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-03

Parengtas sprendimo dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

2020-07-31

Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:361, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-31

Glitų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0816, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-22

Drabužininkų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0002:622, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-15

Jurgionių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0007:109, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-13

Raipolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:1078, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-06-30

Radiliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:352, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-06-10

Totoriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:893, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Radiliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:352, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Kariotiškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0002:60, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Kasčiukiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:69, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:19, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Gojaus k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:81, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-15

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0006:997, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-21

Zabarauskų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0004:0401, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-20

Markūnų k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0011:0037, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-10

Raipolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:1078, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-03

Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:0123, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-03

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2020-04-03

Informacija apie Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2020-03-10

Vėžiakojo k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0003:1028, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-03-05

Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo programa

2020-02-28

<a href="/lt/gojaus-k.-rudiskiu-sen.-traku-r.-sav.-zemes-sklypo-kada

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image