*alt_site_homepage_image*

 

 

2024-04-23

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą

2024-04-22

Informuojame, apie sprendimą rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto paskelbimą

2024-02-15

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

2023-11-28

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

2023-09-25 Pradedamas rengti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano keitimas
2023-09-25 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono savivaldybės Plytinės smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą
2023-06-28 Informuojame, apie sprendimą rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto paskelbimą
2023-06-16 Informuojame, apie MB „EnvPoint“ parengtą UAB „Creditfirm“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas Pušų g. 8 Madžiūnų k., Paluknio sen., Trakų r. sav., informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
2023-06-16 Informuojame, apie UAB „GJ Magma“ parengtą UAB „Žvyro karjerai“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – išteklių gavybos praplėtimo nuo naudojamo Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo
2022-11-10 Dėl sandėliavimo paskirties pastato, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
2022-10-28 PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS PUŠŲ G. 8, MADŽIŪNŲ K., PALUKNIO SEN., TRAKŲ R. SAV.
2022-07-08 Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programą
2022-05-17 Pranešimas apie Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią
2022-01-17  INFORMACIJA apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą 
2021-11-19 INFORMACIJA apie parengtą Vandenilio ir biometano įrenginių statybos ir vandenilio iš AEI ir biometano gamybos, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
2021-09-28 Informacija apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo ir komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – IIVP) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą
2021-09-10 Infortmacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita
2021-09-06 Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita
2021-07-26

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav)

2021-07-16 Informacija apie parengtą sprendimo Trakų rajono Ropėjos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą
2021-07-13 Informacinis pranešimas apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą
2021-06-09 Informacija apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
2021-06-04

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

2021-03-02

Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą

   
2020-12-21

Informacija apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2020-12-10

Informuojame apie priimtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) atrankos sprendimą

2020-11-05

Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimos

2020-05-28

Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio planuojamo išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

2020-05-14

Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image