*alt_site_homepage_image*

REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE (2019 m.)

Priemonė įgyvendinama kartu su Lietuvos Respublikos socialinė apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. P2E-284 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomeninės veiklos rėmimas.
Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto padėjėja Karolina Ustilaitė (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2019 METAIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

Aukštadvario seniūnija

                            1 460,00

2.

Grendavės seniūnija

                               500,00

3.

Lentvario seniūnija

                            8 700,00

4.

Onuškio seniūnija

                            1 080,00

5.

Paluknio seniūnija

                               838,00

6.

Rūdiškių seniūnija

                            2 420,00

7.

Senųjų Trakų seniūnija

                            1 840,00

8.

Trakų seniūnija

                            5 500,00

 

Iš viso:

                          22 338,00


LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS BENDRUOMENĖMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2019 METAIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Bendruomenės pavadinimas Projekto pavadinimas Skiriama suma, Eur.
1. Trakų seniūnija 5 500,00
1.1. Asociacija „Žaizdrietis“ Bendruomeninis forumas „Daugiakultūrinių ryšių puoselėjimas ir plėtojimas“ 1300,00
1.2. Angelų kalvos bendruomenė „Angelų kalvos bendruomenės bendruomeniškumo stiprinimas“ 1300,00
1.3. VšĮ Trakų švietimo centras „Kartu galime daug“ 1010,00
1.4. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Trakų bendrija „Aktyvaus ir sveikatinančio laisvalaikio skatinimas Trakų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos senjorų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti“ 607,00
1.5. Tradicinė religinė bendruomenė Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija „SPALVOTŲJŲ ŠYPSENŲ ŠVENTĖ“ 1283,00
2. Aukštadvario seniūnija 1460,00
2.1. Aukštadvario bendruomenė „KARALIŠKUOJU KELIU...“ 1000,00
2.2. Bijūnų bendruomenė „Giminė už mylios, o kaimynas už tvoros“ (Gatvių – kaimynų diena) 460,00
3. Senųjų Trakų seniūnija 1840,00
3.1. Senųjų Trakų bendruomenė „Senosios sostinės įkvėpti“ 1840,00
4. Onuškio seniūnija 1080,00
4.1. Visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“ „GROK, ARMONIKA, GROK“ 1080,00
5. Rūdiškių seniūnija 2420,00
5.1. Rūdiškių bendruomenė „Pušynas“ „Saugus miestas“ 2020,00
5.2. Tiltų kaimo bendruomenė „Tiltų bendruomenės poilsio vietų atnaujinimas“ 400,00
6. Paluknio seniūnija 838,00
6.1.

Paluknio bendruomenė „Dienmedis“

 „Oro kondicionieriaus/šilumos siurblio oras-oras įrengimas Paluknio parapijos salėje pritaikant ją bendruomenės poreikiams bei gėlynų laistymo įrangos pirkimas.“ 838,00 
 7.   Grendavės seniūnija  500,00
 7.1. Grendavės bendruomenė „Žiburys“   „Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla“  500,00
 8.   Lentvario seniūnija  8700,00
 8.1.  Asociacija Trakų rajono neįgaliųjų draugija  „Fizinio aktyvumo ir sveikatinimo paslaugos neįgaliesiems“  3000,00
 8.2.  Trakų krašto bendruomenė

„Saugesnis, tvarkingesnis, gražesnis ir bendruomeniškesnis Lentvaris (STGBL – 01)“

 5700,00
    Iš viso:  22338,00

IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ PATVIRTINTOS TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS, TENKINANČIOS SOACIALINIUS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ (GYVENTOJŲ) POREIKIUS

Nr. Seniūnaičių sueiga Prioritetai
1. Aukštadvario seniūnija (11.3) kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

2.

Grendavės seniūnija (11.5) bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).
3. Lentvario seniūnija (11.4)

sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

(11.6) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
4. Onuškio seniūnija (11.3) kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).
5. Paluknio seniūnija (11.6) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
6. Rūdiškių seniūnija (11.3)

kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

(11.6)

bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
7. Senųjų Trakų seniūnija (11.5)

bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

(11.6)

bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
8. Trakų seniūnija (11.3)

kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

(11.4)

sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

(11.5)

bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

(11.6)

bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Trakų rajono savivaldybės seniūnijų registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas,  religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau–Priemonė).

Priemonė įgyvendinama kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. P2E-284 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos priimamamos nuo 2019 m. birželio 7 d.,  iki liepos 7 d. 15:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 33, 21106 Trakai.

1. Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos formą, nurodytą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. P2E-284,1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus paraiškos formoje.

2. Paraiškas ir paraiškos priedus turi pasirašyti pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).

3. Paraiška pildoma kompiuteriu, pateikiama įrišta arba įsegta vienas spausdintas paraiškos egzempliorius, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruojamas.

4. Projektų paraiškos su lydraščiu gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra) arba registruotu paštu, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

5. Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos ir užregistruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo langelyje iki  2019 m. liepos 7 d. (imtinai), adresu Vytauto g. 33, Trakai, arba elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt

6. Prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos bus skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt 

Visa informacija dėl paraiškų teikimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomeninės veiklos rėmimas. Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto padėjėja Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.ustilaite@trakai.lt, 305 kab.).

Paraiškos forma

Vertinimo forma

Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma

Konfidencialumo pasižadėjimo forma

Pavyzdinė deklaracijos forma

Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma

Konfidencialumo pasižadėjimo forma


2.3 Priemonės "Remti bendruomeinę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašas

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo"

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų paskirstymo seniūnijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 2019 metais sąrašo patvirtinimo

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image