*alt_site_homepage_image*

Eil. Nr.

Duomenų gavėjas

Duomenų teikimo tikslai

1.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinės paramos šeimai paslaugoms administruoti

2.

Valstybinis studijų fondas

Paramos studijoms suteikimui administruoti

3.

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo paslaugoms administruoti

4.

Nacionalinis egzaminų centras

Valstybinių egzaminų dalyviams administruoti

5.

VĮ Registrų centras

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų įgyvendinimui;

6

Vidaus reikalų ministerija

Valstybės tarnautojų informacijai administruoti

7.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimui ir susijusioms funkcijoms vykdyti

Kaimo verslui administruoti ir paramai teikti

8.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Statybos valstybinei priežiūrai vykdyti

9.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Draudėjų ir apdraustųjų informacijai administruoti

10.

Informacinės visuomenės komitetas prie LR susisiekimo ministerijos

Elektroninėms paslaugoms teikti

11.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vaiko teisių apsaugos priežiūrai užtikrinti

12.

VĮ Registrų centras

Duomenų apie išduotas licencijas ir leidimus teikimas į  Licencijų informacinę sistemą

13.

VĮ Registrų centras

Metrikacijos ir civilinės būklės aktų registravimo tikslais (sutartis nepateikta)

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image