*alt_site_homepage_image*

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMA

Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.

 • Paraiškos dėl lėšų skyrimo iš Programos teikiamos tik paskelbus kvietimą. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt ir vietinėje spaudoje nurodant paraiškų teikimo terminą.
 • Programos lėšos gali būti skiriamos tik pagal Apraše nurodytas lėšų panaudojimo kryptis, išlaidų kompensavimo būdu, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas


Prašymo forma


Visa informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Verslininkams, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti:

 • Programos lėšos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.
 • Vienam subjektui per vienerius metus skiriamos lėšos negali viršyti 1500,00 Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

 Lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamos:

 • įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 150,00 eurų);
 • verslo planų ir (ar) investicijų projektų rengimo, išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 500,00 eurų);
 • daliai palūkanų už banko kreditus padengimui (ne daugiau kaip 600,00 eurų vienam verslo subjektui vieneriems metams);
 • palūkanų už banko kreditus padengimu pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendaciją (ne daugiau kaip 600,00 eurų vienam verslo subjektui vieneriems metams);
 • verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, šviečiamajai veiklai ir verslui propaguoti (ne daugiau kaip 300,00 eurų);
 • naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms tiesioginėms darbo priemonėms, įrangai pirkti, kompensavimui (vienai įkurtai darbo vietai ne daugiau kaip 700,00 eurų);
 • interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 250,00 eurų);
 • gaisrų ir stichinių nelaimių padarytai žalai (iki 1500,00 eurų);
 • rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti (iki 900,00 eurų).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. gegužės 27 d. iki 2024 m. birželio 21 d. 15:45 val. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Paraiškos pateikiamos vokuose (ant voko užrašyti: Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos komisijai). Vokas su paraiška ir kitais reikalingais dokumentais iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (interesantų priėmimo langelį), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Verslininkams, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Prašymo forma


INFORMACIJA APIE SKIRTAS LĖŠAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS:

2023 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
9 8 6435,80
2022 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
7 6 3990,99
2021 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
4 3 2033,03
2020 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
4 2 1600,00
2019 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1 620,00
2018 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1

750,00


 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image