Iš viso rezultatų:

UAB „Trakų vandenys“

100 proc. akcijų valdo Trakų rajono savivaldybės administracija.

Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Įmonės vadovas
Romualdas Ingelevičius

Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinio agronomo kvalifikacija

Organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą;
Atstovauja bendrovę teisme, arbitraže ir kitose institucijose;
Sudaro ir kontroliuoja bendrovės perspektyvinių bei strateginių planų vykdymą;
Vadovauja naujų techninių priemonių diegimui, įrangos modernizavimui ir atnaujinimui;

Vadovo pavaduotojas
Zenonas Matonis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, pastatų sistemų inžinieriaus bakalauro laipsnis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, aplinkos inžinierijos magistro laipsnis

Organizuoja ir kontroliuoja bendrovės gamybinių padalinių darbą;
Vykdo projektinės dokumentacijos derinimą bei tvirtinimą;
Koordinuoja ekstremalių situacijų centro darbą;

Įmonės nuostatai

Valdyba

Valdybos pirmininkė – Danė Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė;

Nariai:

Andrius Petraitis, nepriklausomas valdybos narys;
Virginijus Jakubonis, nepriklausomas valdybos narys;
Kęstutis Vasiliauskas, nepriklausomas valdybos narys;
Gedas Jokubauskas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisė, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas.

Dokumentas (-ai), kuriais vadovaujantis patvirtinta valdybos sudėtis;
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimas Nr.S1-215
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-09-07 sprendimas Nr.S1-192
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimas Nr.S1-240

Valdybos veiklos reglamentas

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2019 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

Veikla:

Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Trakų rajone;
Daugiabučių namų šalto vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros psalugos;
Kitos, papildomos paslaugos, susijusios su pagrindine veikla.

Konsultacijos teikiamos atvykus į Žemaitės g.17, Varnikų k., Trakų r.,
telefonu 8 528 55 560, el. paštu: kanceliarija@trakuvandenys.lt

Daugiau informacijos: www.trakuvandenys.lt

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis