*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė

Darbo tel. (8 528) 52 059

El. p. evelina.sochiene@trakai.lt

Priėmimas kiekvieną darbo dieną pagal išankstinę registraciją

Kabinetas 218

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

Koordinuoja architektūros, kultūros ir turizmo, strateginio planavimo ir darnaus vystymo, sveikatos, švietimo, jaunimo (vaiko teisių), tarptautinio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais, viešųjų ryšių sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą;

Teikia siūlymus, konsultuoja architektūros, kultūros ir turizmo, strateginio planavimo ir darnaus vystymo, sveikatos, švietimo, jaunimo (vaiko teisių), tarptautinio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais, viešųjų ryšių klausimais;

Dalyvauja Savyvaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jeigu ji steigiama), komitetų posėdžiuose, mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus pagal kompetenciją;

Mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienyje;

Vykdo kitus vienkartinius mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Jovita Sajavičienė

Darbo tel. (8 528) 54 035

El. p. jovita.sajaviciene@trakai.lt

Priėmimas kiekvieną darbo dieną pagal išankstinę registraciją.

Kabinetas 220

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

Koordinuoja statybos, energetikos, personalo valdymo, socialinės paramos, sporto, ekonominės analizės, finansų valdymo ir biudžeto, vidaus audito, viešųjų pirkimų, žemės ūkio administravimo sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą;

Teikia siūlymus, konsultuoja statybos, energetikos, personalo valdymo, socialinės paramos, sporto, ekonominės analizės, finansų valdymo ir biudžeto, vidaus audito, viešųjų pirkimų, žemės ūkio administravimo klausimais;

Dalyvauja Savyvaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jeigu ji steigiama), komitetų posėdžiuose, mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus pagal kompetenciją;

Mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienyje;

Vykdo kitus vienkartinius mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image