Iš viso rezultatų:

2021-2022

Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos vyriausybės nutarimu Nr. 847 "Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" turi būti užtikrintas profesinio orientavimo paslaugų teikimas mokiniams.

2022 m. rugpjūčio 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-157  pritarta dalyvauti projekte "Karjeros specialistų tinklo vystymas".  Tokiu būdu užtikrintas profesinio orientavimo teikimo planavimas, koordinavimas,  karjeros specialistų paskirstymas Trakų rajono švietimo įstaigose.

2022 m. rugpjūčio 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-155 Trakų rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo patvirtinti 4,4 etatai.

Nuo spalio 1 dienos buvo įdarbinti 5 karjeros ugdymo specialistai.

Karjeros ugdymo specialistų, teikiančių paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, sąrašas čia  

 

 

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis