*alt_site_homepage_image*

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas tai galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. 

Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Nuo 2018-11-23 į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (išskyrus asmenis, norinčius įvaikinti sutuoktinio vaiką, arba vaiko giminaičius) įrašomi:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
  • Sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Įvaikinimo schema Lietuvos Respublikoje 

 

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro  Globos centras “Vaikai yra vaikai” – viena iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių organizacijų, kuri padeda Trakų rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą sprendimą globoti ar įvaikinti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms šiame  prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos ar įvaikinimo kelyje.

       8 620 71 637  8 615 71 394                                                                   

      Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.             Klevų alėja 24, Lentvaris, Trakų r. sav.

      gimk@trakuseimoms.lt

Daugiau informacijos apie vaikų globą/rūpybą, įvaikinimą Trakų rajone https://trakuseimoms.lt/globos-centras/

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image