*alt_site_homepage_image*

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


PATVIRTINTAS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠAS (2022 m.):

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. P3E-172 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti finansavimo“ patvirtintos šios projektų idėjos, surinkusios daugiausiai gyventojų balsų ir, kurioms užteks Trakų rajono savivaldybės 2022 metų biudžete ir Trakų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų lėšų:

Eil. Nr. Projekto idėjos pavadinimas Teritorija Aprašymas Projekto idėjos įgyvendinimas
1. „Bijūnų bendruomenės skverelio pritaikymas poilsio, švenčių ir renginių reikmėms“ Aukštadvario seniūnija Siekiant sutvarkyti viešąją erdvę įrengta laisvalaikio zona (pavesinės, suoliukių ir metalinių sūpynių įrengimas).
2. „Lauko muzikos instrumentai“ Senųjų Trakų seniūnija Siekiant sukurti laisvalaikio erdvę įrengta muzikinė erdvį (muzikinių lauko instrumentų įrengimas).
3. „Viesų skveras“ Trakų seniūnija Siekiant suburti bendruomenę sutvarkyta viešoji erdvė (sūpynių, lauko treniruoklių ir dangos įrengimas). 
4. „Naujasodžio maudyklos infrastruktūros remonto darbai“ Trakų seniūnija Siekiant pagerinti viešąją erdvę prie Babruko ežero atnaujinti laiptai ir sutvarkytos žaliosios erdvės (laiptų atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas).

VIEŠOS ATRANKOS REZULTATAI

Skelbiame viešos atrankos rezultatus:

Užimta vieta Projekto pavadinimas Surinktas balsų skaičius
1. 2. „Bijūnų bendruomenės skverelio pritaikymas poilsio, švenčių ir renginių reikmėms“ 347
2. 11. „Lauko muzikos instrumentai“ 166
3. 17. „Viesų skveras“ 138
4. 15. „Naujasodžio maudyklos infrastruktūros remonto darbai“ 101
5. 7. „Tiltų kaimo aikštės atnaujinimas“ 98
5. 14. „Grožį kurkime kartu“ 98
6. 16. „Vaikų žaidimų aikštelės, esančios daugiabučių namų teritorijoje, ėrenginių atnaujinimas, lauko pavėsinės ir suoliukų prie daugiabučio namo įrengimas“ 91
7. 1. „Žemės sklypo (unik. nr. 4400-2133-4834) sutvarkymas suformuojant viešąją erdvę - Aukštadvario miestelio sodas, pritaikant rekreacijai ir aktyviai miestelio veiklai patrauklią erdvę“ 88
8. 3. „Kultūros kiemelis“ 84
9. 6. „Nupjautų medžių atsodinimas Paluknio kaime Rūdiškių gatvėje“ 78
10. 4. „Bendruomenės skveras“ 71
10. 5. „Žaidimų ir poilsio erdvės įkūrimas“ 71
11. 9. „Saulės laikrodžio įrengimas Rūdiškių miesto skvere“ 63
12. 18. „Laisvalaikio ir poilsio zonos sukūrimas“ 41
13. 12. „Vaikų žaidimo įrenginiai Būdos kaime“ 30
14. 10. „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Senojo Tarpupio kaime“ 26
15. 13. „Trakai-sporto miestas“ 25
16. 8. „Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo simbolis - kryžiaus atstatymas“ 13

KVIEČIAME BALSUOTI UŽ PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Informuojame, kad skelbtame kvietime teikti pasiūlymus pagal Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, buvo gauta 19 projektų idėjų pasiūlymų.

Pasibaigus dviems vertinimo etapams, Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisijos posėdžio 2022 m. gegužės 25 d. protokolu Nr. AP8-209 buvo patvirtinta 18 projektų idėjų pasiūlymų.

Kviečiame visus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, balsavimo dieną ne jaunesnius nei 18 metų, 2022 m. birželio 1-10 d. balsuoti už teikiamus projektų idėjų pasiūlymus, paspaudus šią nuoroda:

 https://docs.google.com/forms/d/1Geojz7isHtmN8XidufXd62BOul9uFDqwxWkLjnn54nA/edit?hl=lt

Teikiami projektų idėjų pasiūlymai viešai atrankai:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Planuojama projekto vieta Projekto tikslas Planuojama projekto vertė
1. „ŽEMĖS SKLYPO (UNIK. NR. 4400-2133-4834) SUTVARKYMAS SUFORMUOJANT VIEŠĄJĄ ERDVĘ - AUKŠTADVARIO MIESTELIO SODAS, PRITAIKANT REKREACIJAI IR AKTYVIAI MIESTELIO VEIKLAI PATRAUKLIĄ ERDVĘ“ Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaris Siekiant padidinti Aukštadvario miestelio aplinkos patrauklumą planuojama sutvarkyti žemės sklypą taip sukuriant aktyvaus laisvalaikio praleidimo vietą (takelio, lauko treniruoklių, suoliukų ir apšvietimo įrengimas, liepto atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas). 29 800,00 Eur.
2. „BIJŪNŲ BENDRUOMENĖS SKVERELIO PRITAIKYMAS POILSIO, ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ REIKMĖMS“ Mokyklos g. 2, Bijūnų k. Siekiant sutvarkyti viešąją erdvę planuojama įrengti laisvalaikio zoną (geokupolo, geokupolo vedinimo sistemos, baldų ir metalinių sūpynių įrengimas). 30 000,00 Eur.
3. „KULTŪROS KIEMELIS“ Klevų al. 20, Lentvario m. Siekiant sukurti jaukią ir saugią poilsio ir pramogų zoną planuojama teritoriją atskirti mediniais tvoros skydais taip sukuriant tarsi oazę - Kultūros kiemelį (teritorijos aptvėrimas). 6 604,50 Eur.
4. „BENDRUOMENĖS SKVERAS“ netoli Naujoji g. 1A, Kariotiškių k. Siekiant sukurti viešąją erdvę planuojama sukurti laisvalaikio zoną (lauko pavėsinės, lauko treniruoklių ir vaikų žaidimų aikštelės įrenginių įrengimas). 13 616,00 Eur.
5. „ŽAIDIMŲ IR POILSIO ERDVĖS ĮKŪRIMAS“ Daugų g., Onuškio mstl. Siekiant sukurti laisvalaikio zoną planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę (lauko pavėsinės pastatymas, žaidimų aikštelės, lauko teniso stalo, lauko šachmatų stalo ir apšvietimo įrengimas). 13 906,24 Eur.
6. „NUPJAUTŲ MEDŽIŲ ATSODINIMAS PALUKNIO KAIME RŪDIŠKIŲ GATVĖJE“ Rūdiškių g. atkarpa, Paluknio k.

Siekiant išlaikyti tradicinį kaimo kraštovaizdį planuojama atsodinti medžius (liepų/šermukšnių sodinimas ir reikalingų medžiagų sodinimui įsigijimas).

5 100,00 Eur.
7. „TILTŲ KAIMO AIKŠTĖS ATNAUJINIMAS“ Tiltų kaimo aikštė, Tiltų k. Siekiant sukurti geresnes gyvenimo sąlygas planuojama atnaujinti Tiltų kaimo aikštę (naujo kryžiaus gamyba, lauko treniruoklių ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas). 16 250,51 Eur.
8. „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO SIMBOLIS-KRYŽIAUS ATSTATYMAS“. Liepų g. Lieponių k.

Siekiant suformuoti geresnį Lieponių kaimo įvaizdį planuojama atstatyti Kryžių su koplytėle (ąžuolinio kryžiaus, tako bei suolų įrengimas).

6 580,00 Eur.
9. „SAULĖS LAIKRODŽIO ĮRENGIMAS RŪDIŠKIŲ MIESTO SKVERE“

Trakų g. skveras, Rūdiškių m.

 

Siekiant užbaigti viešąją erdvę planuojama įrengti saulės laikrodį (saulės laikrodžio įrengimas). 10 000,00 Eur.
10. „VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS SENOJO TARPUPIO KAIME“

Meduvio I-oji g. 47, Senojo Tarpupio k.

Siekiant sudaryti saugias sąlygas leisti laisvalaikį planuojama atnaujinti vaikų žaidimo aikštelę (vaikų žaidimo aikštelės, sūpynių, suoliuko ir šiukšlinės įrengimas).

11 765,00 Eur.

11. „LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI“

Trakų g. 39 parkelis, Senųjų Trakų k.

 

Siekiant sukurti laisvalaikio erdvę planuojama įrengti muzikinę erdvę (muzikinių lauko instrumentų įrengimas).  15 023,00 Eur.
12. „VAIKŲ ŽAIDIMO ĮRENGINIAI BŪDOS KAIME“ Angelų kalvos g. Būdos k. Siekiant sukurti laisvalaikio erdvę planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę (vaikų žaidimų aikštelės įrengimas).   8 600,00 Eur.
13.  „TRAKAI-SPORTO MIESTAS“  Lukos (Bernardinų) ežero pakrantė, Trakų m. Siekiant padidinti gyventojų aktyvumą planuojama įrengti lauko treniruoklius (lauko treniruoklių įrengimas).  11 293,00 Eur.
14.  „GROŽĮ KURKIME KARTU“  Obelų g. Būdos III k. Siekiant sukurti aktyvaus laisvalaikio praleidimo erdvę planuojama sutvarkyti teritoriją (suoliukų, lauko treniruoklių, dviračių parkavimo aikštelės ir apšvietimo įrengimas bei teritorijos apželdinimas)  16 328,80 Eur.
15.  „NAUJASODŽIO MAUDYKLOS INFRASTRUKTŪROS REMONTO DARBAI“ Babruko ežero pakrantė, Naujosios sodybos g. Trakų m. Siekiant pagerinti viešąją erdvę prie Babruko ežero planuojama atnaujinti laiptus ir sutvarkyti žaliąsias erdves (laiptų atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas). 9 596,30 Eur.
16.  „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS, ESANČIOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ TERITORIJOJE, ĮRENGINIŲ ATNAUJINIMAS, LAUKO PAVĖSINĖS IR SUOLIUKŲ PRIE DAUGIABUČIO NAMO ĮRENGIMAS“ Vaikų žaidimų aikštelė tarp Vytauto g. 50 a/b, Vytauto g. 52 ir Vytauto g. 54 namų. Taip pat teritorija prie Vytauto g. 54 daugiabučio namo laiptinės. Siekiant užtikrinti vaikų aktyvumą ir užimtumą planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę (suoliukų, vaikų žaidimų aikštelės įrenginių ir pavėsinės įrengimas). 14 676,09 Eur.
17.  „VIESŲ SKVERAS“  Viesų g. 13, 15, Salkininkų k. Siekiant suburti bendruomenę planuojama sutvarkyti viešąją erdvę (sūpynių, lauko treniruoklių ir dangos įrengimas).  30 000,00 Eur.
18. „LAISVALAIKIO IR POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS“ Trakų g. 10 daugiabučio viešoji erdvė, Trakų m. Siekiant suburti bendruomenę aktyviau leisti laisvalaikį drauge planuojama sukurti laisvalaikio ir poilsio zoną (šachmatų stalo, stalo teniso stalo, medinio gulto, sūpynių, suoliuko ir lauko treniruoklio įrengimas). 9 867,00 Eur.

 Pažymime, kad vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, o balsavus kelis kartus galioja paskutinis balsavimas. Balsuojantis asmuo turi nurodyti gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Duomenys, nurodyti balsavimo metu, bus naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, tačiau jie nebus skelbiami viešai.


KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;

2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų;

3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

4. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

6. Projekto vertė nuo 5 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur;

7. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2022 m. balandžio 14 d.,  iki gegužės 13 d. 15:45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai.

1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.

2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų, turinčių 18 metų ir palaikančių projektą parašų, pagal Aprašo 2 priedą.

3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.

4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelį, adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2022 m. gegužės 13 d. 15:45 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.) ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.

 

Aprašas

 

Projekto idėjos pasiūlymas

 

Pritarimas projekto idėjai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image