*alt_site_homepage_image*

2015 m. Trakų rajono savivaldybė pasirašė Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Avolos miesto savivaldybe (Italija).

Bendradarbiavimo tikslai ir kryptys:

  • kultūros ir istorijos;
  • turizmo;
  • sporto;
  • verslo;
  • socialinės ekonominės aplinkos;
  • žemės ūkio;
  • ir kitose abiem susitarimo šalims aktualiose srityse.

Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusios Trakų rajono ir Avolos miesto savivaldybės patvirtino ekonominio, socialinio ir visuomeninio bendradarbiavimo reikalingumą, kaip pagrindą vietos savivaldos, savivaldybės institucijų ir verslo plėtojimui. Bendradarbiavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas minėtų savivaldybių įvairiapusiam vystymuisi, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos interesus.

Savivaldybės susitarė vykdyti kultūrinius mainus, keistis informacija, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį, įsisavinant Europos Sąjungos fondų lėšas bei realizuojant iškeltas Europos Sąjungos iniciatyvas.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image