Iš viso rezultatų:

Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas

  • Rolandas Paškonis
  • Vygandas Kieras
  • Nerijus Šiaulys
  • Šarūnas Ūsas
  • Vladyslav Kravčun
  • Marija Puč

Nustatyti tokie Komiteto įgaliojimai:

Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas įgaliojamas preliminariai nagrinėti savivaldybės tarybai   teikiamus klausimus, teikti išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai, pagal šias sritis:

1. savivaldybės ekonomika;

2. savivaldybės ūkio plėtra;

2. kaimo plėtra;

3. turizmas

5. teritorijų planavimas;

6. kitos sritys, susijusios su išvardytomis.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis