*alt_site_homepage_image*

Data

Pavadinimas
2024-05-21

Informacija apie numatomą Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Kovo 25 d. Sprendimu nr. S1e–59 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ koregavimo

2024-03-01

INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO URBANISTINIO PRIORITETO 97 KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS VIETOVĖS LYGMENS BENDRASIS PLANAS

2024-02-13

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KOREGAVIMĄ

2023-12-05

Informacija apie organizatoriaus sprendimą neatlikti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

2023-06-15

Informacija apie pradedamą rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2021-2022 m.

2023-02-02

Informuojame, kad parengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo sprendiniai

2023-01-24

Informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas

   

2022-06-27

Informacija apie Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, 73 KTZ koregavimo pradžia

2022-05-26

Informacija dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 97 KTZ vietovės lygmens bendrojo plano rengimo planavimo darbų programos

2022-05-16

Informacija dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir uždavinių

2021-07-11

Informacija apie Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 79, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 98, 99 KTZ tikslus ir uždavinius

2021-05-03

Informacija apie teritorijų planavimą

2020-07-09

Skelbiamas Lentvario BP koregavimo įsakymo projektas
2019-08-05

Skelbiamas papildomas supažindinimas su Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais

2020-08-04

 Informacija apie teritorijų planavimą

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image