*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Įstaiga sudaro sąlygas tobulinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją ir skatina darbuotojus ją tobulinti. Savivaldybės administracijos darbuotojai tiek nuotoliniu tiek kontaktiniu būdu reguliariai dalyvauja mokymuose, kelia kvalifikaciją, tobulina ir stiprina savo profesinius įgūdžius, siekdami pagerinti veiklos rezultatus ir teikiamų paslaugų kokybę.

Savivaldybės darbuotojų dalyvavusių mokymuose per 20222023 metus ~ 80 procentų.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image