Iš viso rezultatų:

Bendruomeninių organizacijų taryba

Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios veiklos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba veikia vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-53 patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatomis ir atlieka šias funkcijas:

1. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymų dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

2. teikia išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymų dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, taip pat dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

3. teikia Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymų dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus (informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt);

5. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.


Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudetis patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. S1E-111:

1. Zofija Abucevič – Senųjų Trakų bendruomenės pirmininkė (pirmininkė);

2. Božena Lavrukevič – Lietuvos lenkų sąjungos Trakų skyriaus narė;

3. Vaiva Neteckienė – Tiltų kaimo bendruomenės narė;

4. Alina Rizgelienė – Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė;

5. Zita Norkienė – Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

6. Karolina Mečkovska – Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);

7. Vytas Rukšėnas – Lentvario seniūnijos seniūnas;

8. Ana Baltutienė – Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė (pirmininko pavaduotoja).


Informacija apie tarybos posėdžius:

Data, laikas Vieta Darbotvarkė Protokolas
2020 m. lapkričio 13 d. 10 val. Nuotoliniu būdu, per internetinę pokalbių platformą ZOOM

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko rinkimo ir patvirtinimo;

3. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos pavaduotojo rinkimo ir patvirtinimo;

4. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos sekretoriaus rinkimo ir patvirtinimo;

5. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos plano;

6. Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimų pristatymo;

7. Kiti klausimai.

 2020-11-16 Posėdžio protokolas
2021 m. rugpjūčio 19 d. 15 val. Civilinės metrikacijos salė, Vytauto g. 33, Trakai

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos plano aptarimo ir patvirtinimo;

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimo;

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės aktyvių bendruomenių veiklos aptarimo;

5. Kiti klausimai.

2021-08-25 Posėdžio protokolas

 


Informacija apie veiklos planus:

2021 m. veiklos planas


Informacija apie ataskaitas:

2020 metų ataskaita

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis