Iš viso rezultatų:

UAB „Trakų paslaugos“

100 proc. akcijų valdo Trakų rajono savivaldybės administracija.

Trumpa informacija apie įmonės vykdomą veiklą:

Įmonė teikia žaliųjų plotų ir aplinkos priežiūros, kelių važiuojamųjų dalių, šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių šlavimo ir valymo paslaugas mechanizuotu ir rankiniu būdu, automobilių stovėjimo aikštelių ir technikos nuomos paslaugas, surenka mišrias komunalines atliekas bei surenka ir tvarko žaliąsias atliekas Trakų ir Lentvario miestuose, atlieka žemės stumdymo darbus, taip pat surenka ir administruoja vietinę rinkliavą už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Trakų mieste.

Įmonės nuostatai

Įmonės vadovas
Mantas Orintas,

2008 m. įgytas aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas Kolpingo kolegijoje, pagrindinės vykdomos funkcijospagal bendrovės įstatus:

- organizuoja Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;

- išleidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

- tvirtina Bendrovės darbo vidaus taisykles bei darbuotojų pareiginius nuostatus;

- atsako už Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės bei pelno(nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą valdybai;

- parengia ir pateikia Bendrovės valdybai medžiagą apie Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rezultatus;

- sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sutikimas, sudaro tik juos gavęs;

- savo kompetencijos ribose išduoda prokūras, įformindamas jas LR teisės aktų nustatytatvarka bei įgaliojimus, atskiroms jo kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti;

- bendrojo vadovavimo funkcijų nevardinau;

Valdyba (sudėtis, valdybos narių tiesioginės darbovietės ir pareigos);

Valdybos pirmininkas – Ovidijus Barkauskas, nepriklausomas valdybos narys;

Nariai:

Erlandas Jakubonis, nepriklausomas valdybos narys;
Gedas Jokubauskas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisė, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas;
Irena Karpičienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja;
Diana Bagdevičienė, Trakų rajono savivaldybės adminbistracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė.

Dokumentas (-ai), kuriais vadovaujantis patvirtinta valdybos sudėtis;

Valdybos veiklos reglamentas

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 metų finansinės ataskaitos (PNA-forma2017-M) (Balanso-forma2017-M)

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2019 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

Veikla:

viešųjų teritorijų tvarkymo ir valymo darbai;
medžių priežiūros, genėjimo, kirtimo darbai;
kapinių priežiūra,duobių kasimas;
kompostavimo aikštelės priežiūros darbai;
vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimas;
stovėjimo aikštelių valymas;
šienavimas;
sniego valymas.

Papildoma bendrovės veikla:

Tranšėjų vandentiekiui, kanalizacijai, ryšiams kasimo darbai;
Tvenkinių kasimo darbai;
Trinkelių klojimas;
Sklypų planeravimas;
Kitų gerbūvio darbų teikimas;
Kiemų ir teritorijų valymas rankiniu, mechaniniu ir vakuminiu būdu;
Krovinių-žvyro, smėlio, juodžemio vežimas.

Darbų užsakymas ir kainų konsultacijos :
Trakuose ir Lentvaryje, tel.: +370 688 55 055
Arba atvykus į Aukštadvario g.5, Naujasodžių k. Trakai
tel.: (8528) 55355 ; el. paštu: info@trakupaslaugos.lt

Daugiau informacijos: www.trakupaslaugos.lt

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis