Iš viso rezultatų:

Darbo planai, tvarkos

2021–2022 m. m. darbo planai

Rugsėjis

 

2020–2021 m. m. darbo planai

Birželis

Gegužė

Balandis

Kovas

Vasaris

Sausis

Gruodis

Lapkritis

Spalis

Rugsėjis

2019–2020 m. m. darbo planai

Liepa

Birželis

Gegužė

Balandis

Kovas

Vasaris

Sausis

Gruodis

TVARKOS

Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas)

Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Vaikų socializacijos programų vertinimo tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas ir aptarnavimo teritorijų sąrašas 

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Trakų rajono gabių ir talentingų vaikų, mokinių apdovanojimo tvarkos aprašas

Mokesčio už formalujį švietimą papildantį ir neformalujį vakų švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 patvirtintas Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Trakų rajono važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašas (2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. S1-137 redakcija)

Trakų rajono važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo pakeitimas ir papildymas 2015 m.

Mokyklų transporto naudojimo tvarka ir nuomos įkainiai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Trakų rajono mokyklose tvarkos aprašas

Prevencinių programų kriterijai Trakų rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių, kandidatų darbų priėmimo, saugojimo, perdavimo ir išdavimo tvarkos aprašas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis