*alt_site_homepage_image*

2024-01-18

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytu atveju, informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. J. J. prašymą, Nr. ZSFP – 128522, organizuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7977/0003:722, Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypus, pertvarkyti žemės sklypą, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us), padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-128522.

2024-01-17

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytu atveju, informuoju, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. K. Z. prašymą, Nr. ZSFP – 128820, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypus, atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, Trakų r. sav. Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:411.

             Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-128820.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image