*alt_site_homepage_image*

2004-05-10

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 56 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.6 papunktyje nurodytu atveju, informuoju, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. D. R. prašymą, Nr. ZSFP – 138098, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, esančiu Trakų r. sav., Lentvaryje, Vokės g. 3D, kadastro Nr. 7944/0002:1170.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-138098.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO  PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ TEIKTI PRAŠYMUS PIRKTI ĮSITERPUSĮ ŽEMĖS PLOTĄ IR TAPTI PROJEKTO INICIATORIAIS

Vadovaudamiesi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 56 dalimi, informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. E. K. prašymą leisti išsipirkti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, besiribojantį su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 7964/0002:12, Lauko g. 12, Rūdiškėse, Trakų r. sav.

 Besiribojančių su įsiterpusiu valstybinės žemės plotu žemės sklypų savininkai per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos gali teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai prašymą, jei pageidauja pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-135596.

2024-04-17

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytu atveju, informuoju, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. I. S. prašymą, Nr. ZSFP – 134915, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypus, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės naudojimo sąlygos, padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, Trakų r. sav. Trakų sen., Glitėniškių vs., kadastro Nr. 7984/0004:130.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-134915.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ TEIKTI PRAŠYMUS PIRKTI ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ IR TAPTI PROJEKTO INICIATORIAIS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 56 punkto nuostatomis, informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą (toliau – Projektas), kurio tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, esančiais Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., kadastro Nr. 7907/0001:117.

Besiribojančių su įsiterpusiu valstybinės žemės plotu žemės sklypų savininkai per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos turi teisę teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu, Trakai, Vytauto g. 33, el. p. dokumentai@trakai.lt, prašymus pirkti įsiterpusio valstybinės žemės ploto dalį ir tapti Projekto iniciatoriais.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt (paslaugos byla Nr. ZSFP-131707), kurioje bus galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus.

Darbo su ŽPDRIS principai aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kurį galima rasti adresu www.zpdris.lt.

2024-02-29

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 55 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.4 papunktyje nurodytu atveju, informuoju, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. G. N. prašymą, Nr. MP6-153, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, Trakų r. sav. Paluknio sen., Madžiūnų k., Maldžiū g. 7.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-131563.

2024-01-18

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytu atveju, informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. J. J. prašymą, Nr. ZSFP – 128522, organizuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7977/0003:722, Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypus, pertvarkyti žemės sklypą, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us), padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-128522.

2024-01-17

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytu atveju, informuoju, kad Trakų rajono savivaldybės administracija gavo pil. K. Z. prašymą, Nr. ZSFP – 128820, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypus, atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, Trakų r. sav. Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:411.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-128820.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image