*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU NUOMOSIS ŽEMĖS SKLYPĄ, TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FOTOVOLTINIŲ ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMUI

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu nuomosis  suformuotą Žemės ūkio/Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai arba Kitos/Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų  paskirties žemės sklypą, Trakų rajono savivaldybės saulės fotovoltinių elektrinių parko įrengimui.

Bus nuomojamas vienas lygaus reljefo ar su nuolydžiu pietų kryptimi, artimas stačiakampio formai suformuotas žemės sklypas, esantis Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Sklypo plotas - ne mažiau  1 ha (500 kW saulės fotovoltinių elektrinių parkui),  atstumas iki artimiausios 110 kV ar 35 kV transformatorių pastotės  iki 1 kilometro (matuojant galimos kabelinės elektros linijos ilgį) arba šalia sklypo turėtų būti bent 10 kV elektros linija, ESO išduotos išankstinės prisijungimo sąlygos būtų privalumas (sąlygas  (https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/elektros-gamintojams/techniniai-gamintoju-prisijungimo-reikalavimai-tvarkos-ir-dokumentu-sablonai.html#!topic784). Nuomojamam žemės sklypui neturi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų naudojimo sąlygų įstatyme, kurios apribotų galimybę įrengti saulės fotovoltinių elektrinių parką. Sklypas ir subjekto nuosavybės teisės turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, neturi būti areštuotas, neturi būti teisminio ginčo objektu. Žemės sklype negali būti pastatų ar kitų statinių. Prie žemės sklypo turi būti užtikrintas privažiavimas privažiuoti transporto priemonėmis iš eksploatuojamų kelių.

Žemės sklypai, kuriuose naudmenų plotai nustatyti kaip dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekologiškai vertingi miškai bei medžių ir krūmų želdiniai, taip pat pelkės, durpynai, akmenynai, natūralios pievos ir ganyklos nebus vertinami.

Kviečiame aktyviai teikti paraiškas. Norintys savivaldybei nuomoti žemės sklypus fiziniai ar juridiniai asmenys paraiškas pateikia tiesiogiai patys, arba per kurjerį, ar atsiunčia registruotu laišku paštu (būtinas pateikimas voke). Paraiškos priimamos Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai iki  2022 m.  liepos 4 d. nuo 8 iki 16 val. (imtinai).

Kilus klausimams galite kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoją Dovilę Daudaitė, tel. Nr. 8 528 32203.

REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR PARDUODAMŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ DOKUMENTAMS

  1. Kandidatas (turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo) pasiūlymą  (pagal pridedamą formą) dalyvauti skelbiamose derybose ir kitus dokumentus turi pateikti lietuvių kalba.
  2. Pasiūlymai skelbime nurodytu laiku teikiami užklijuotuose vokuose, su užrašu „Žemės sklypo nuomai“, adresuotuose Trakų rajono savivaldybės administracijai, žemės sklypo fotovoltinių elektrinių parko įrengimui žemės sklypo iš fizinių ir juridinių asmenų nuomos skelbiamų derybų būdu komisijai (toliau – komisija).
  3.  Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba jų pakeisti. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti ją patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas juridinis asmuo). Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3.1.  pasiūlymas nuomotis žemės sklypą (pasiūlymo forma pridėta);

3.2. valstybės įmonės Registrų centro išduotos nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylos kopija;

3.4. nekilnojamojo daikto, kuris siūlomas nuomotis, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija;

3.5. nekilnojamojo daikto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus nuomos dokumentus už jį, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų nuomos ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas.

4. Pasiūlyme turi būti nurodytos išnuomojamo nekilnojamojo daikto apžiūros sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti turtą, ir kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamo nekilnojamojo daikto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris), pradinė nuomojamo nekilnojamojo daikto kaina, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme. Kaina nurodoma eurais. Pasiūlyme nurodomas terminas, kada nuomojamu nekilnojamuoju daiktu Trakų rajono savivaldybė galės pradėti naudotis.

5. Kandidatas privalo nurodyti jo pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta nekilnojamojo daikto nuomos kaina negali būti konfidenciali.

 NUOMOJAMO NEKILNOJAMOJO DAIKTO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS

Kandidatai pasiūlymą (priedas) ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus pateikia skelbime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Papildomą informaciją teikia  Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Dovilė Daudaitė, tel. Nr. 8 528 32203.

Vėliau nei skelbime nurodytu laiku ir kitokiu būdu, nei nurodytu skelbime, pateikti pasiūlymai nepriimami.

Pasiūlymo forma

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image