*alt_site_homepage_image*
  • Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Interesantų priėmimas susipažinti su savivaldybės veiklos dokumentais (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Interesantų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentais (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Pareiškėjo dokumentų kopijų, saugomų savivaldybės Dokumentų valdymo skyriuje, tvirtinimas ir išdavimas (forma, aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Gyventojų priėmimas pas savivaldybės vadovus ir savivaldybės struktūrinių padalinių vadovus (aprašymas)

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

  • Asmens skundo ir prašymo priėmimas ir nagrinėjimas

Paslaugos vadovas: Irena Karpičienė, tel.: (8 528) 55524, irena.karpiciene@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image