*alt_site_homepage_image*

 

Pirminę teisinę pagalbą sudaro:

 • teisinės informacijos teikimas
 • teisinės konsultacijos
 • valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų (išskyrus procesinius dokumentus) rengimas
 • pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka (mediacija), ir taikos sutarties parengimas.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys rengia:

 • prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo
 • prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo
 • prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo
 • prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo
 • prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu

Pirminė teisinė pagalba teikiama pagal fizinio asmens deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą. Pirminės teisinės pagalbos paslauga besikreipiančiam pagalbos asmeniui visiškai nieko nekainuoja – ji yra 100% apmokama valstybės, neatsižvelgiant į asmens turtinę padėtį.  

Kiekvienas asmuo gali gauti nemokamą vienos valandos konsultaciją kiekvienu jam rūpimu klausimu. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas. Paprastai pagalba teikiama iš karto, tačiau tokiai galimybei nesant, besikreipiančiajam paskiriamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi.  

Asmenys dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pareiškėjui padedama surašyti arba surašomas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Užpildytas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo siunčiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai nagrinėjančiai pareiškėjų prašymus, esančiai adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinę teisinę pagalbą sudaro:

 • procesinių dokumentų rengimas;
 • advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą;
 • atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas;
 • bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimas;
 • vykdymo procese būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimas.

Antrinė teisinė pagalba gali būti nemokama arba su daline priemoka. Detaliau čia

Atkreiptinas dėmesys, kad Trakų rajono savivaldybė teikia pirminę teisinę pagalbą, tačiau neteikia antrinės teisinės pagalbos.

Pirminė teisinė pagalba gali būti teikiama žodžiu arba raštu. Norintys teisinę konsultaciją gauti elektroniniu paštu gali kreiptis šiuo adresu: teisinepagalba@trakai.lt (jei pasirinkote kreipimąsi paštu, kreipiantis laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą. Šie duomenys yra reikalingi pildant pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnalą). Trakų rajono savivaldybės gyventojai, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą gali kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrių, esantį Vytauto g. 33, Trakuose, 106 kab. Besikreipiančiųjų asmenų patogumui, rekomenduojame dėl konsultacijos susitarti iš anksto tel. Nr.: +370 (609) 76 059

Eil.Nr. Darbo diena Laikas Kabineto Nr. Pirminę teisinę pagalbą teikiančio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
1 Pirmadienis Neteikiama 108/106

 

Justina Darvid

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė

Agata Jakubovskienė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

2 Antradienis 8.30-12.00, 12.45-17.00
3 Trečiadienis Neteikiama
4 Ketvirtadienis 8.30-12.00, 12.45-17.00
5 Penktadienis 8.30-12.00, 12.45-15.00

Platesnė informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą: https://vgtpt.lrv.lt/

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2021 metais parengtuose lankstinukuose rasite šią informaciją:

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image