*alt_site_homepage_image*

SKELBIAMAS JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS:
PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI, PRIIMAMOS TIK INICIATYVŲ PARAIŠKOS

 
Skelbiamas Trakų rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. P2E-263.

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes ir iniciatyvius jaunuolius teikti jaunimo iniciatyvų ir projektų paraiškas ir dalyvauti konkurse. Projektinės veiklos finansavimo konkurso jaunimo projektų paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 14 d. (imtinai), jaunimo iniciatyvų konkursui paraiškas galima teikti tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti, bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų lapkričio 3 d.

Konkurso įgyvendinimo paprogramės:

 1. Trakų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių jaunimo projektų konkursas. Didžiausia suma, skiriama jaunimo arba su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės projektui yra 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).
 2. Trakų rajono jaunimo iniciatyvų skatinimo konkursas (skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms). Didžiausia suma, skiriama jaunimo arba su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės iniciatyvai yra 300 Eur (trys šimtai eurų).

Konkurso tikslai:

 • Stiprinti aktyvias Trakų rajone veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, inicijuojančias jaunimo problemas sprendžiančias veiklas.
 • Organizuoti veiklas, skirtas jaunimo emocinės, psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.
 • Spręsti problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria neaktyvus, mažiau galimybių turintis jaunimas.
 • Skatinti pažintines Trakų rajone veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių veiklas, skirtas diasporos jaunimo užimtumo didinimui.
 • Plėsti, gerinti Trakų rajono savivaldybės seniūnijų erdves, skirtas jaunimo susibūrimui ir laisvalaikio organizavimui.
 • Kurti galimybes jaunimui užtikrinant pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės santykyje su ekologija, skatinant savivaldybės Žaliojo kurso strategijos priemonių įgyvendinimą.

Konkurso uždaviniai:

 • Skatinti jaunimo aktyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą, neformalių jaunimo grupių kūrimąsi.
 • Stiprinti Trakų rajono mokyklų, gimnazijų mokinių savivaldas ir jaunimo organizacijas, skatinti jų bendradarbiavimą.
 • Ugdyti jaunų žmonių socialines kompetencijas, kultūrinių, socialinių ir visuomenės grupių toleranciją, įsitraukimą į savanoriškas veiklas.
 • Užtikrinti tautinių mažumų ir diasporos jaunimo aktyvų įsitraukimą į įgyvendinamus jaunimo projektus ar iniciatyvas.

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos (1 egz.) priimamos ir su priedais bei lydimuoju raštu registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 33, Trakai) priimamajame arba užpildyta paraiškos forma PDF formatu su priedais bei lydimuoju raštu siunčiama el. paštu dokumentai@trakai.lt. Projektų paraiškos teikiamos iki š. m. balandžio 14 d. (imtinai).

Pastaba: neformalios jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios ir jaunimo organizacijos jaunimo iniciatyvų konkursui paraiškas gali teikti tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti, bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų lapkričio 3 d.

Kilus klausimų, kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt arba tel. (8 528) 70 475.

Dokumentai:

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image