*alt_site_homepage_image*

Išduoti leidimai medžių kirtimui ir genėjimui nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

SENIŪNIJA LEIDIMO REG. DATA LEIDIMO REG. NUMERIS ŽEMĖS SKLYPO ADRESAS ARBA KADASTRINIS NUMERIS NUMATOMI ATLIKTI DARBAI LEIDIMO ĮSIGALIOJIMO DATA VISUOMENINĖS ŽELDINIŲ KOMISIJOS IŠVADA EKSPERTIZĖS IŠVADA PRIIMTAS GALUTINIS SPRENDIMAS
 Lentvario  2022-01-05  AP5E-1

Mokyklos g. skv., Lentvaris. Kad. Nr.:  7944/0002:398

genėti: gluosnis baltasis ᴓ50 cm (genėti sausas ir nulūžusias šakas)  2022-02-01  AP8E-1    
 Trakų

 2022-01-06

 2022-02-18

 AP5E-3

AP5E-38

Kęstučio g. 4, Trakai. Kad. Nr.: 7977/0002:477

kirsti: klevas ᴓ71 cm;  genėti: klevai ᴓ65, ᴓ75, ᴓ 82, ᴓ 77 cm;            surišti lają: klevai ᴓ82, ᴓ77, ᴓ82, ᴓ88 cm, liepa mažalapė ᴓ71 cm. genėti ir surišti lają: beržas ᴓ63

2022-02-02

2022-03-18

 AP8E-1  Ekspertizės išvada  
 Rūdiškių 2022-02-24  AP5E-45 Apatiškių k. 20, Rūdiškių sen., Trakų r. sav., kadastro Nr. 7938/0004:12

kirsti: beržas ᴓ35; ᴓ31 cm;

 2022-03-09      
 Onuškio  2022-01-24  AP5E-46 Kadastro Nr. 7950/0005:19 kirsti beržą Ø 25 cm  2022-02-23      
  Trakų  2022-03-02  P2E-160

Birutės g. 44, Trakai

Sklypo kad. Nr. 7977/0002:436

kirsti klevus: ᴓ70, ᴓ58, ᴓ24, ᴓ15 cm; liepas ᴓ33, ᴓ44 cm; uosialapius klevus: ᴓ32, ᴓ32, ᴓ30  cm; egles dygiasias ᴓ11, ᴓ29 cm; blindes ᴓ20, ᴓ18, ᴓ22 cm; ginalinius klevus: ᴓ18, ᴓ15, ᴓ12, ᴓ14 cm.

 2022-03-25  AP8-73    
 Lentvario  2022-03-02  P2E-159 Lauko g. 10, Lentvaris

kirsti: tuopa balzaminė: ᴓ64, ᴓ46 cm; liepa didžialapė: ᴓ28 cm; genėti: tuopa balzaminė: ᴓ42 cm

 2022-03-25  AP8-73    
 Onuškio  2022-03-07  AP5E-59

Kauno g. 4, Onuškis, Kadastro Nr.7950/0003:19

 kirsti liepą ø48 cm  2022-03-21      
 Trakų  2022-03-08  P2E-191

šalia sklypų šalia Lelijų g. 32 (un. Nr. 4400-5811-1701) ir Lelijų g. 32A (un. Nr. 4400-5811-1701), Trakuose

kirsti klevą ø60 cm, genėti tris klevo ø50 cm šakas; genėti tris klevo ø70 cm šakas.

 2022-04-15      
Trakų 2022-03-25 AP5E-65

Vytauto g. 51, Trakai

genėti riešutmedžio ø 50 cm keturias apatines šakas

2022-03-29      
 Rūdiškių 2022-03-28 P2E-328

Gūdiškių g. 16, Rūdiškių m.

kirsti pavojingą, puvinio pažeistą beržą ø53 cm

2022-04-22      
 Rūdiškių 2022-03-28 P2E-329

Kriašių g. 3, Rūdiškių m.

Genėti liepas (tijų liepų, kurių skersmenys  ø 60, ø 55, ø 48 cm, nusvirusias apatines šakas po 3 vnt. Vienos lieposkurios skersmuo  ø 45 cm, apatinę šaką, nulinkusią link gatvės - 1 vnt.)

2022-04-22      
Trakų 2022-04-06 P2E-370

Trakų miesto senosiose kapinėse (un. Nr. 4400-4922-1370)

genėti dviejų pušų  ø 50 cm sausas šakas

2022-05-04      
Trakų 2022-04-07 AP5E-74

Žemaitės g. 26, Varnikų k.

kirsti pavojingai pasvirusį beržą ø 46 cm

2022-04-07      
Trakų 2022-04-07 AP5E-75 Plomėnų g. 3, Trakai kirsti puvinio pažeistą, pasvirusį baltalksnį ø 36 cm 2022-04-07      
Trakų 2022-04-08 AP5E-76 Kalvų g. 11, Čiukiškių k., Trakų sen. kirsti puvinio pažeistą liepą ø 85 cm, atkuriamoji vertė 255,00 Eur 2022-04-08      
Lentvario 2022-04-11 P2E-390 šalia Klevų al. 47A, Lentvaris kirsti pavojingą, puvinio pažeistą klevą ø55 cm 2022-05-10 AP8-137    
Lentvario 2022-04-11 P2E-388 Klevų al., Lentvaris

kirsti pavojingus, stipriai pažeistus medžius:  klevas paprastasis ᴓ44, ᴓ53, ᴓ61, ᴓ52 ᴓ53, ᴓ54, ᴓ17 cm; beržas ᴓ37 cm;  baltažiedė robinija ᴓ16, ᴓ16 cm; uosialapis klevas ᴓ37, ᴓ39 cm; gudobelių gyvatvorė 10m, gyvatvorė 3m. Genėti ir/arba surišti lają:  klevas paprastasis ᴓ41, ᴓ78, ᴓ65 cm; klevas sidabrinis ᴓ26 cm; pušis (genėti 3 apatines šakas) ᴓ45 cm.Persodinti: gudobelių gyvatvorė 2m.

2022-05-10 AP8-137

Ekspertizės išvada

Želdinių planas

 
 Trakų  2022-04-12  P2E-391  šalia Vilniaus g. 16, Trakai kirsti puvinio pažeistą liepą ø 58 cm  2022-05-10      
 Trakų  2022-04-19  P2E-419  Vytauto g. 90, Trakai kirsti avarinės būklės gluosnius: ø 43, 47, 53 cm  2022-05-20      
 Lentvario  2022-05-06  P2E-485 Račkūnų g. 25, Lentvaris

kirsti išdžiūvusius, avarinės būklės arba gadinančius kapinių įrenginius medžius: beržas ᴓ44, 40, 46, 48, 41, 55 cm; pušis ᴓ35, 42, 50, 46, 42, 38, 51, 40 cm; tuja ᴓ20 cm; puskiparisis ᴓ28 cm; eglė dygioji ᴓ32 cm; sausuolis ᴓ32 cm.

 2022-06-06  AP8-171    
 Trakų   2022-05-05  AP5E-87 Gandrų g. 1D, Markutiškių k., Trakų sen. kirsti puvinio pažeistą, pasvirusį, avarinį juodalksnį, ø 45 cm  2022-06-02      
 Trakų   2022-05-05  P2E-476 Trakų miesto senosios kapinės kirsti pasvirusią, pažeistomis šaknimis, keliančią grėsmę kapams pušį, ø 48 cm  2022-06-02      
Trakų 2022-05-05 P2E-476 šalia sklypo Kariamų g. 19, Trakai ribos

kirsti 10 uosialapių klevų ir genėti atžalas: ø 14 cm - 7 vnt.,  ø 18 cm - 2 vnt., ø 22 cm - 1 vnt.

2022-06-02      
Trakų 2022-05-12 AP5E-93 Ežero g. 13, Penkininkų k.

kirsti juodalksnį, augantį arti pastato ir šaknimis ardantį pamatą, ø 66 cm - 1 vnt.

2022-06-10      
Onuškio 2022-06-08 AP5E-114 Kęstučių g. 4, Onuškio mstl., Trakų r. sav.

Kirsti beržą, pažeistą žaibo išlydžio, Ø 40 cm - 1 vnt.

2022-06-22      
Trakų 2022-06-10 P2E-597 Bažnytėlės s., Karaimų g., Vytauto g., Trakai

Kirsti pavojingus ar stipriai puvinio pažeistus medžius, genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. Medžių atkuriamoji vertė 972 Eur.

2022-07-13 AP8-200 Ekspertizės išvada  
 Grendavės  2022-06-21  AP5E-131  7934/0002:89 Kirsti 13 avarinės būklės, smarkiai puvinio pažeistus, džiūstančius, išvirtusius, išlūžusius juodalksnius, uosiuos, gluosnius, o kitus medžius genėti.  2022-07-07      
Trakų 2022-06-23 P2E-665

šalia Maironio g. 5, Trakuose

Trakų miesto senosiose kapinėse

kirsti išdžiūvusį beržą,  ø 46 cm; kirsti puvinio pažeistą, džiūstančiomis šakomis beržą, ø 48 cm .

2022-07-21      
Trakų 2022-06-23 P2E-664

Užugirio g., Pauliškių k., Trakų sen.

kirsti medžius iki  ø 20 cm skersmens ir krūmus, augančius numatyto įrengti privažiuojamojo kelio į sklypus vietoje

2022-07-21      
Trakų 2022-07-18 AP5E-150

Dobilių k. 7, Trakų sen.

genėti ø 60 cm liepos keturias apatines šakas - 1 vnt.

2022-07-18      
Trakų  2022-07-18 P2E-736

Trakų miesto senosios kapinės

kirsti džiūstantį trikamienį uosį, šaknimis ardantį kapavietės tvorelę -  ø 22 cm - 1 vnt., ø 20 cm -  1 vnt., ø 18 cm -  1 vnt.

2022-08-15      
Trakų 2022-07-18 P2E-736

Trakų miesto senosios kapinės

kirsti daugiakamienį klevą, šaknimis ardantį kapavietę -  ø 8 cm - 2 vnt., ø 10 cm -  1 vnt., ø 6 cm - 1 vnt., ir genėti apatines pušies, ø 40 cm, šakas.

 2022-08-15      
Trakų 2022-07-18 P2E-736

Mindaugo g. 1, Trakai

genėti liepos, ø 60 cm, šakas, liečiančias renovuoto namo sienas - 1 vnt.

 2022-08-15      
Lentvario 2022-07-22 P2E-749

Gabijos g., Račkūnų k.

Kirsti kelio įrengimui trukdančius želdinius: beržus ᴓ29, ᴓ24, ᴓ19,5, ᴓ17 cm; pušis ᴓ19,5, ᴓ17 cm; blindes ᴓ19, ᴓ14, ᴓ17, ᴓ24, ᴓ19, ᴓ18, ᴓ20 cm. Medžių atkuriamoji vertė 477 Eur.

 2022-08-23  AP8E-114    

Paluknio

 

2022-07-27 AP5E-158

Kad nr: 7954/0002:102

kirsti: 1 beržą, su atkuriamąją verte.

2022-08-02      
 Lentvario  2022-07-28  P2E-764  Klevų al., Lentvaris  Kirsti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui trukdančius medžius: liepa ᴓ49 cm. Medžių atkuriamoji vertė 882 Eur.  2022-08-26  AP8E-120    
 Rūdiškių  2022-07-28  P2E-765  Bažnyčios g.5, Rūdiškės Kirsti du nudžiūvusius beržus: ø 31 ir ø 41  2022-08-29      
Onuškio 2022-08-19 P2E-867 Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožas nuo 25,787 iki 30,477 km.

Kirsti: pušis ᴓ35 cm; liepas ᴓ46, 60, 58 cm; gluosnius ᴓ60, 112, 58, 62, 31, 40 cm; klevus ᴓ70, 93, 101, 70, 77, 71, 78, 71 cm; uosius ᴓ61 cm.

2022-09-17  AP8-300    
 Rūdiškių  2022-08-23  P2E-888

 Aluonos kaimo kapinėse

Aušros g., Rūdiškės

Genėti pušį 

Genėti liepą

 2022-09-28      
Rūdiškių 2022-08-24 P2E-892

Šalia Trakų g. 28A-2, Rūdiškės

Kirsti pušį

2022-09-28      
Rūdiškių 2022-08-26 AP5E-177

Malūno g. 32, Anglininkų k.

Kirsti beržą

2022-08-26      
Onuškio 2022-08-26 AP5E-179

Gilūšio g.13, Pakalninkų k.

Kirsti du klevus ø 75 cm, ø 90 cm, genėti penkis klevus

2022-08-29      
Trakų 2022-10-10 P2E-1054

Birutės g. 28, Trakai

Kirsti: liepa mažalapė ᴓ34, 37, 44 cm. Genėti: liepa mažalapė ᴓ27, 36, 29, 39, 48, 59, 38, 45, 34, 51, 49, 74, 60, 43, 29, 54, 35,
39, 42, 47, 38, 44, 32, 46, 44, 59, 52, 34, 59, 40, 60, 51, 41, 39, 39, 41, 43, 42 cm

2022-11-09 AP8E-160 Ekspertizės išvada skelbiama čia  
 Trakų  2022-09-28  P2E-1008 prie Trakų g. 1, Trakai, Totriškių ežero pakrantėje

genėti gluosnį,  ø 135 cm, pjaunant nudžiūvusią viršūnę ir džiūstančias šakas

 2022-10-31      
Onuškio 2022-10-12 AP5E-202

Alešiškių kapinėse  

Pasamavio kapinėse 

Onuškio kapinėse

Onuškio K. Petrausko a.

Kirsti dvi išdžiūvusiais pušis ø 100 cm, ø 70 cm, genėti 8 pušų išžiūvusias šakas Kirsti išdžiūvusį klevą ø 34 cm, Kirsti džiūstančią eglę ø 56 cm. Kirsti tris liepas pažeistais, pūstančiais stiebais ∅ 22 cm, ø 16 cm, ø 20 cm.

2022-11-09      
Trakų 2022-10-17 AP5E-207

Lebedžių k. 9, Trakų sen., Trakų r.

kirsti klevą ø 64 cm

2022-10-18      
Trakų 2022-10-25   AP5E-214 Jovarų g. 20, Jovariškės, Trakų r. kirsti  klevą, ø 100 cm, keliantį pavojų pastatams ir elektros linijai  2022-11-11      
Trakų 2022-10-25 P2E-1125 Totoriškių ež. pakrantė, valst.žemės sklypas prie Vytauto g. 91 kirsti juodalksnį, kenkėjų pažeistu kamienu, ežero paplautomis šaknimis, ø 46 cm 2022-11-21      
Trakų 2022-10-25 P2E-1125 Gratiškių kaimo kapinės kirsti puvinio paveiktą, džiūstančiomis šakomis beržą, ø 46 cm 2022-11-21      
Trakų 2022-10-25 P2E-1125 Trakų miesto senosios katalikų kapinės

kirsti išdžiūvusią pušį,  ø 56 cm; genėti gretimos pušies sausas šakas, ø 50 cm

2022-11-21      
 Paluknio  2022-10-25  APK-498 Ievų g. 5, Pakrempės km., Paluknio sen.,Trakų r. sav.   kirsti supuvusi guoba medį 1 vnt.-82cm  2022-11-11      
Trakų 2022-11-07 AP5E-221 Viesų g. 4D, Seimėnų k., Trakų raj. kirsti pavojingai pasvirusią, nudžiūvusiomis šakomis pušį, ø 36 cm 2022-11-08      
Trakų 2022-11-10 P2E-1165 Kęstučio g. 4, Trakai kirsti puvinio pažeistą ir smarkiai statinių pusėn pasvirusį klevą, ø 38 cm 2022-12-12      
Trakų 2022-11-16 AP5E-229 Linksmoji g., Trakai, un. Nr. 4400-1490-4495 kirsti išpuvusį trapųjį gluosnį, keliantį grėsmę statiniams, ø 48 cm 2022-11-16      
Trakų 2022-11-16 P2E-1184 Trakų m. senosios katalikų kapinės

kirsti eglę, šaknimis ardančią tvorelę ir verčiančią paminklą, ø 22 cm; genėti pušies, augančios prie kapavietės, sausas šakas, ø 50 cm

 

2022-12-14      
Rūdiškių 2022-11-16 P2E-1185 Trakų g. 68, Rūdiškės Kirsti skilusiu, vietomis be žievės stiebu,  puvinio pažeistą kaštoną, ø 30 cm 2022-12-13      
Onuškio 2022-11-21 P2E-1188 Rieznyčios k., Onuškio sen., Trakų r. Kirsti lūžusį, ant kelio ženklo ir kito medžio šakos besilaikantį gluosnį, ∅ 69 cm 2022-12-19      
Rūdiškių 2022-12-02 AP5E-233 Aušros g. 31, Rūdiškės Genėti lliepų ø 63 ir ø 92 keliančias grėsmę šakas 2022-12-02      
 Trakų  2022-12-06 P2E-1256  Vytauto g. 34, Trakai  kirsti eglę,  ∅ 29 cm  2023-01-02      
Rūdiškių  2022-12-09  P2E-1272   Inklėriškių k. 2A, Rūdiškių sen., Trakų r. Kirsti pažeistas puvinio, suskilusiais stiebais, stipriai pasvirusias liepas ø 72 cm, ø 73 cm, ø 80 cm  2023-01-09      
Onuškio 2022-12-09 AP5E-239 Onuškio mstl., Trakų r.

Kirsti uosį ø 66 cm , pažeistą šaknų puvinio,

Genėti liepos ∅ 71 cm, džiūstančias, aplaužytas šakas

2022-12-09      
Onuškio 2022-12-13 AP5E-241 Derionių k. 5, Onuškio sen., Trakų r.

Kirsti klevus : ø 43 cm, ø 38 cm nulūžę, ø 74 cm, ø 44 cm, ø 76 cm pažeisti puvinio, stipriai suskilusiais , įlūžusiais stiebais, lūžtančiomis, išdžiūvusiomis šakomis

2022-12-13      
Rūdiškių 2022-12-14 AP5E-244 Aušros g. 31, Rūdiškės

Kirsti liepą ø 97 cm

2022-12-23      
Aukštadvario 2022-12-29 AP5E-249 Verknės g. 1B, Aukštadvario mstl., Trakų r. sav. Kad. Nr. 7907/0005:170

Kirsti pavojingai pasvirusią, nudžiūvusiomis šakomis dvikamienę liepą: ø 50 cm, ø 32 cm

2023-01-11      

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image