*alt_site_homepage_image*

2019 m. Trakų rajono savivaldybė pasirašė Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Košalino miesto savivaldybe (Lenkija).

Bendradarbiavimo tikslai ir kryptys:

  • vietos savivaldos ir jos funkcionavimo,
  • kultūros ir sporto,
  • turizmo skatinimo,
  • ekonomikos ir verslo skatinimo,
  • bendrų programų, kurios apima socialinius klausimus, švietimą, institucinę plėtrą, aplinką, jaunimą, visuomenės sveikatą, strateginį planavimą ir infrastruktūrą, įgyvendinimo.

Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusios Trakų rajono ir Košaino miesto savivaldybės sutarė stiprinti draugystę bei plėsti bendradarbiavimą tarp abiejų šalių.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image