*alt_site_homepage_image*

Informacija apie neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ)

  • Kokie vaikai turi teisę gauti NVŠ krepšelį?

Teisę gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

  • Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą, turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir gaunamą NVŠ krepšelį.

Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį.

Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

  • Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas nuo 15 iki 25 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas X eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti X eurų mažiau, arba nemokamai. NVŠ lėšų sumą vienam programoje dalyvaujančiam mokiniui turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių skiriami du NVŠ krepšeliai. 25 eurų krepšelis taikomas STEAM,  techninės kūrybos programoms vykdyti.

  • Kuriam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?

NVŠ krepšelis skiriamas nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ( nemažiau nei 9 mėn.). Lankančių programas mokinių skaičiaus patikslinimas vyksta kas mėnesį.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRAKŲ RAJONE 2024 m.

NVŠ TEIKĖJAS

NVŠ PROGRAMOS PAVADINIMAS

NVŠ TEIKĖJO  KONTAKTAI

VIETA

VŠĮ ,,SVEIKAS ĮPROTIS“

Fizinis aktyvumas vaikams 9–12 kl.

(sportas)

865545568

krasavcevas@gmail.com;

Trakai

VŠĮ „FUTBOLO ABC“

Aukime su futbolu

1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

8 601 35288

buitine@gmail.com

Rūdiškės

Aukštadvaris

Onuškis

VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJA ,,TRAKAI“

Futbolas vaikams 1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

863450445

artistico@rambler.ru

Trakai, Lentvaris

VŠĮ SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA

Krepšinis

1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

863111326; 8 698 39079

info@skm.lt

Lentvaris

ASOCIACIJA KREPŠINIO KLUBAS

,,TRAKAI“

Krepšinis Trakuose

1–4; 5–8 ir 9–12 kl.

(sportas)

8 655 44770

marius.pavlovskis@gmail.com

trakiskis@yahoo.com

Trakai

Futbolas Trakuose

5–8 kl.

(sportas)

8 655 44770

trakiskis@yahoo.com

Trakai

ASOCIACIJA SPORTO KLUBAS „TRAKAI“

Kanupolo sportas Trakuose

5–8 kl.

(sportas)

860029596

rasakudabiene@gmail.com

Trakai

TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRAS

Spalvų dėžutė

1–4 kl.

(technologijos)

8 66514169

r.banuskeviciene@trakuseimoms.lt

Trakai

Spalvų dėžutė 2

5–8 kl.

(technologijos)

TRAKŲ KRAŠTO KULTŪROS  IR AMATŲ ASOCIACIJA

Gyva pažintis su etnine kultūra I

1–4 kl.

(etnokultūra)

8 698 27197

trakukrastas@gmail.com

Trakai,

S. Trakai

Lentvaris

Onuškis

Aukštadvaris

Rūdiškės

Gyva pažintis su etnine kultūra II

5–8 kl.

(etnokultūra)

Gyva pažintis su etnine kultūra III

9–12 kl.

(etnokultūra)

Onuškis

Aukštadvaris

S. Trakai

 

Pažink Lietuvą – pažink save

5–8 ir

9–12 kl.

8 698 27197

trakukrastas@gmail.com

Trakai,

Lentvaris

Rūdiškės

Aukštadvaris

TRAKŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Inovatyvių technologijų studija

(techninė kūryba)

8 528 22103

j.dailidenaite@trakubiblioteka.lt

Trakai

Lentvaris

Kūrybiškumo saviraiškos studija

1–4 kl.

(technologijos)

Trakai

S. Trakai

Lentvaris

Rūdiškės

Aukštadvaris

RŪDIŠKIŲ KULTŪROS RŪMAI

Vaikų teatro studija 1–4

ir kl. 5–8 kl.

867929369

Auguste.gaidyte@gmail.com; rudiskiukulturoscentras@gmail.com;

Rūdiškės

Folkloro studija

1–4 ir kl. 5–8 kl.

DORMANTĖ PENKINSKI

Linksma puodynėlė

1–4 kl.

(dailė )

860395277

dormante@gmail.com

Senieji Trakai

LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA

STEAM šachmatų pamokos savivaldybėje

865729557

info@sachmatumokykla.lt;

Lentvaris

Trakai

VšĮ ROBOTIKOS AKADEMIJA

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1–2 klasei“

(techninė kūryba)

silvija@robotikosakademija.lt 

Lentvaris

Trakai

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 3-4 klasei“

(techninė kūryba)

Lentvaris

Trakai

VšĮ KŪDIKIŲ IR VAIKŲ GIMNASTIKOS MOKYKLA

Gimnastika pradinukams

(sportas)

info@vaikugimnastika.lt

Lentvaris

Trakai

Gimnastika vidurinių klasių mokiniams

(sportas)

Lentvaris

Trakai

Trakų rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. P1E-91 „Dėl trakų rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo“ nustatyta NVŠ programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sudėtis, lėšų sumos vienam programoje dalyvaujančiam mokiniui, maksimalus mokinių skaičius programoje ir grupėje,  programų finansavimo prioritetai.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRAKŲ RAJONE

2023 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

NVŠ TEIKĖJAS

NVŠ PROGRAMOS PAVADINIMAS

NVŠ TEIKĖJO  KONTAKTAI

VIETA

VŠĮ ,,SVEIKAS ĮPROTIS“

Fizinis aktyvumas vaikams 9–12 kl.

(sportas)

865545568

krasavcevas@gmail.com;

Trakai

VŠĮ „FUTBOLO ABC“

Aukime su futbolu

1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

8 601 35288

buitine@gmail.com

Rūdiškės

Aukštadvaris

Onuškis

VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJA ,,TRAKAI“

Futbolas vaikams 1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

863450445

artistico@rambler.ru

Trakai, Lentvaris

VŠĮ SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA

Krepšinis

1–4 ir 5–8 kl.

(sportas)

863111326; 8 698 39079

info@skm.lt

Lentvaris

ASOCIACIJA KREPŠINIO KLUBAS“TRAKAI“

Krepšinis Trakuose

1–4; 5–8 ir 9–12 kl.

(sportas)

8 655 44770

marius.pavlovskis@gmail.com

trakiskis@yahoo.com

Trakai

Futbolas Trakuose

5–8 kl.

(sportas)

8 655 44770

trakiskis@yahoo.com

Trakai

ASOCIACIJA SPORTO KLUBAS „TRAKAI“

Kanupolo sportas Trakuose

5–8 kl.

(sportas)

860029596

rasakudabiene@gmail.com

Trakai

 MARIUS ŠOKAITIS

Išgyvenimo mokykla

860040474

Marius.sok@gmail.com

Lentvaris

TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRAS

Spalvų dėžutė

1–4 kl.

(technologijos)

8 66514169

r.banuskeviciene@trakuseimoms.lt

Trakai

Spalvų dėžutė 2

5–8 kl.

(technologijos)

TRAKŲ KRAŠTO KULTŪROS  IR AMATŲ ASOCIACIJA

Gyva pažintis su etnine kultūra I

1–4 kl.

(etnokultūra)

8 698 27197

trakukrastas@gmail.com

Trakai,

S. Trakai

Lentvaris

Onuškis

Aukštadvaris

Rūdiškės

Gyva pažintis su etnine kultūra II

5–8 kl.

(etnokultūra)

Gyva pažintis su etnine kultūra III

9–12 kl.

(etnokultūra)

Onuškis

Aukštadvaris

S. Trakai

 

Pažink Lietuvą – pažink save

5–8 ir

9–12 kl.

8 698 27197

trakukrastas@gmail.com

Trakai,

Lentvaris

Rūdiškės

TRAKŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Inovatyvių technologijų studija

(techninė kūryba)

8 528 22103

j.dailidenaite@trakubiblioteka.lt

Trakai

Lentvaris

Kūrybiškumo saviraiškos studija

1–4 kl.

(technologijos)

Trakai

S. Trakai

Lentvaris

Rūdiškės

Aukštadvaris

RŪDIŠKIŲ KULTŪROS RŪMAI

Vaikų teatro studija 1–4

ir kl. 5–8 kl.

867929369

Auguste.gaidyte@gmail.com; rudiskiukulturoscentras@gmail.com;

Rūdiškės

Folkloro studija

1–4 ir kl. 5–8 kl.

DORMANTĖ PENKINSKI

Linksma puodynėlė

1–4 kl.

(dailė )

860395277

dormante@gmail.com

Senieji Trakai

LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA

Šachmatų pamokos Trakų rajone

(sportas)

865729557

info@sachmatumokykla.lt;

Lentvaris

Trakai

 


Neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų priėmimas vertinimui  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, kviečiame NVŠ programų vykdytojus teikti  paraiškas akreditacijai užpildžius Aprašo 1 priedą.

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Trakų rajono savivaldybėje  veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  


NVŠ programų teikėjas, kuris pretenduoja į NVŠ krepšelį, turi:

• Užsiregistruoti švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau - ŠMIR).

• Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre ( toliau  - NŠPR). 

• Užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams elektroninę paraišką tinklapyje www.nspr.smm.lt

Elektroninės paraiškos teikiamos kalendoriniais metais, bet vertinamos tik du kartus per kalendorinius metus:

1. Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

2. Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

• Užpildžius programos registravimo formą NŠPR ir įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti ,, Pateikti akreditavimui“. Tik tada Savivaldybės administruojantis asmuo, matys pateiktas programas.

 • Atitinkančios reikalavimus programos bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu ir programų vykdytojai bus kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija. 

Konsultacijas teikia Dalia Dzigiene; el. p. svietimas@trakai.lt, tel. 8 528 55579

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image