Iš viso rezultatų:

Vaikų dienos centrai

Trakų rajono Paramos šeimai ir vaikams centre veikiantis vaikų dienos centras

www.trakuseimoms.lt

Teikiamos paslaugos:

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša
 • ugdomieji užsiėmimai
 • buitinių, higienos įgūdžių ugdymas
 • neformalus vaikų švietimas
 • emocinė ir psichologinės pagalba ir ugdymas
 • elgesio korekcija
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas
 • vaikų maitinimas

Kontaktai: Direktorė Loreta Oliškevičienė. Mikniškių k., Trakų r., sav.  Tel.+370 6665 14 169, El.p.info@trakuseimoms.lt


„Akimirka“ vaikų dienos centras

www.lentvarioparapija.lt

Teikiamos paslaugos:

 • Laisvalaikio užimtumas
 • Maitinimo organizavimas
 • Socialinis darbas su šeima
 • Pamokų ruoša
 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Socialinės, psichologinės konsultacijos
 • Krikščioniškų vertybių ugdymas
 • Kūrybinis ugdymas
 • Dailės terapija
 • Materialinė parama

Kontaktai: VDC vadovė Alina Daudienė, Bažnyčios g. 18, Lentvaris, LT-25117. Tel. +370 699 68420, El.p. alina.daudiene@gmail.com,


Trakų rajone, Aukštadvaryje veikiantis vaikų dienos centras ,,Navininkai“

www.lduk.lt/vdc-navininkai/

Teikiamos paslaugos:

 • Vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis
 • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos veikia, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos
 • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės

Kontaktai: Jovita Stravinskaitė Vaikų dienos centro „Navininkai“ direktorė. Technikumo 1, Aukštadvaris, Trakų raj. Tel. +370 655 41414 El. paštas: info@lduk.lt


Trakų rajone, Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centre veikiantis vaikų dienos centras

Vaikų dienos centrą gali lankyti 7 - 14 m. vaikai., gyvenantys šeimose, patiriančiose socialinę, ekonominę atskirtį, nepriteklių ir kt.

Teikiamos paslaugos:

 • socialinės konsultacijos
 • psichologinės konsultacijos
 • nemokamas vaikų maitinimas
 • materialinė parama pagal galimybes
 • vaikų socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (socialinių, higienos įpročių formavimas, bendravimo, stresinių situacijų valdymo, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo gyvenimą didinimas)
 • pagalba ruošiant pamokas ir mokymosi problemų sprendimas
 • socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas
 • pagal galimybes – vasaros poilsio organizavimas
 • saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas
 • organizuojami renginiai tėvams bei kitiems šeimos nariams

Kontaktai: Direktorės pavaduotojas socialiniam darbui 8 528 28270, užimtumo specialistas +370 698 34040. Klevų al. 24, LT-25109, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r., Tel.: +370 (528) 28118, Faksas: +370 (528) 28118, El. paštas: globalent@globalent.lt


Trakų rajone, Rūdiškių gimnazijoje veikiantis vaikų dienos centras

www.rudiskiug.trakai.lm.lt/

Į Gimnazijos Dienos centrą  priimami 1-4 klasių mokiniai sudarant 30 mokinių  grupę.

Dienos centro paslaugos yra mokamos

Teikiamos paslaugos:

 • Dienos centras teikia šias dienines paslaugas vaikams: neformalus ugdymas
 • pamokų ruoša
 • maitinimas
 • higieninių sanitarinių, kultūrinių, saviraiškos poreikių tenkinimas
 • socialinė pagalba
 • psichologinės-pedagoginės pagalbos teikimas ar organizavimas, vaikų poilsio stovyklų  veikla per mokinių atostogas ir kita teisės aktų reikalavimams neprieštaraujanti veikla; Vaikų dienos centras rengia įvairius kaitos projektus, dalyvauja gimnazijos vykdomoje veikloje, projektuose, šventėse

Kontaktai: Angelina Jalynskaja, Tel. +370 612 22303, el. p. ajalynskaja@gmail.com. Trakų r. Rūdiškių gimnazija, Trakų g. 71, Rūdiškės, LT-21171,  Tel. 8-528 57225, El.p.rudiskiumok@gmail.com

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis