*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono Paramos šeimai ir vaikams centre veikiantis vaikų dienos centras

www.trakuseimoms.lt

Teikiamos paslaugos:

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša
 • ugdomieji užsiėmimai
 • buitinių, higienos įgūdžių ugdymas
 • neformalus vaikų švietimas
 • emocinė ir psichologinės pagalba ir ugdymas
 • elgesio korekcija
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas
 • vaikų maitinimas

Kontaktai: Direktorė Loreta Oliškevičienė. Mikniškių k., Trakų r., sav.  Tel.+370 6665 14 169, El.p.info@trakuseimoms.lt


„Akimirka“ vaikų dienos centras

www.lentvarioparapija.lt

Teikiamos paslaugos:

 • Laisvalaikio užimtumas
 • Maitinimo organizavimas
 • Socialinis darbas su šeima
 • Pamokų ruoša
 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Socialinės, psichologinės konsultacijos
 • Krikščioniškų vertybių ugdymas
 • Kūrybinis ugdymas
 • Dailės terapija
 • Materialinė parama

Kontaktai: VDC vadovė Alina Daudienė, Bažnyčios g. 18, Lentvaris, LT-25117. Tel. +370 699 68420, El.p. alina.daudiene@gmail.com,


Trakų rajone, Aukštadvaryje veikiantis vaikų dienos centras ,,Navininkai“

www.lduk.lt/vdc-navininkai/

Teikiamos paslaugos:

 • Vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis
 • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos veikia, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos
 • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės

Kontaktai: Jovita Stravinskaitė Vaikų dienos centro „Navininkai“ direktorė. Technikumo 1, Aukštadvaris, Trakų raj. Tel. +370 655 41414 El. paštas: info@lduk.lt


Viešosios įstaigos „Atsigręžk į vaikus“ vaikų dienos centras „Čižiūnai“

www.atsigrezk.lt

Teikiamos paslaugos:

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša
 • ugdomieji užsiėmimai
 • buitinių, higienos įgūdžių ugdymas
 • neformalus vaikų švietimas
 • emocinė ir psichologinės pagalba ir ugdymas
 • elgesio korekcija
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas
 • vaikų maitinimas

Kontaktai: Įstaigos vadovė Sigita Ignatovičienė. Vilties g. 4, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., tel. 8 699 42 856, El.p. atsigrezk@gmail.com

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image