Iš viso rezultatų:

Vaikų dienos centrai

Trakų rajono Paramos šeimai ir vaikams centre veikiantis vaikų dienos centras

www.trakuseimoms.lt

Teikiamos paslaugos:

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša
 • ugdomieji užsiėmimai
 • buitinių, higienos įgūdžių ugdymas
 • neformalus vaikų švietimas
 • emocinė ir psichologinės pagalba ir ugdymas
 • elgesio korekcija
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas
 • vaikų maitinimas

Kontaktai: Direktorė Loreta Oliškevičienė. Mikniškių k., Trakų r., sav.  Tel.+370 6665 14 169, El.p.info@trakuseimoms.lt


„Akimirka“ vaikų dienos centras

www.lentvarioparapija.lt

Teikiamos paslaugos:

 • Laisvalaikio užimtumas
 • Maitinimo organizavimas
 • Socialinis darbas su šeima
 • Pamokų ruoša
 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Socialinės, psichologinės konsultacijos
 • Krikščioniškų vertybių ugdymas
 • Kūrybinis ugdymas
 • Dailės terapija
 • Materialinė parama

Kontaktai: VDC vadovė Alina Daudienė, Bažnyčios g. 18, Lentvaris, LT-25117. Tel. +370 699 68420, El.p. alina.daudiene@gmail.com,


Trakų rajone, Aukštadvaryje veikiantis vaikų dienos centras ,,Navininkai“

www.lduk.lt/vdc-navininkai/

Teikiamos paslaugos:

 • Vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis
 • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos veikia, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos
 • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės

Kontaktai: Jovita Stravinskaitė Vaikų dienos centro „Navininkai“ direktorė. Technikumo 1, Aukštadvaris, Trakų raj. Tel. +370 655 41414 El. paštas: info@lduk.lt


Trakų rajone, Rūdiškių gimnazijoje veikiantis vaikų dienos centras

www.rudiskiug.trakai.lm.lt/

Į Gimnazijos Dienos centrą  priimami 1-4 klasių mokiniai sudarant 30 mokinių  grupę.

Dienos centro paslaugos yra mokamos

Teikiamos paslaugos:

 • Dienos centras teikia šias dienines paslaugas vaikams: neformalus ugdymas
 • pamokų ruoša
 • maitinimas
 • higieninių sanitarinių, kultūrinių, saviraiškos poreikių tenkinimas
 • socialinė pagalba
 • psichologinės-pedagoginės pagalbos teikimas ar organizavimas, vaikų poilsio stovyklų  veikla per mokinių atostogas ir kita teisės aktų reikalavimams neprieštaraujanti veikla; Vaikų dienos centras rengia įvairius kaitos projektus, dalyvauja gimnazijos vykdomoje veikloje, projektuose, šventėse

Kontaktai: Angelina Jalynskaja, Tel. +370 612 22303, el. p. ajalynskaja@gmail.com. Trakų r. Rūdiškių gimnazija, Trakų g. 71, Rūdiškės, LT-21171,  Tel. 8-528 57225, El.p.rudiskiumok@gmail.com

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis