*alt_site_homepage_image*

2021–2022 mokslo metų 8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2021–2022 mokslo metų 6 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2021–2022 mokslo metų 4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2304 „Dėl 2021-2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo“

2021-2022 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Elektroninio nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 metais rekomendacijos

Elektroninio nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 metais rekomendacijos

Elektroninio nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 metais tvarkaraštis

Elektroninio nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 metais tvarkaraštis

2019–2020 mokslo metų E-NMPP tvarkaraštis

NMPP vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m.m. 

NMPP organizavimo, vykdymo ir vertinimo Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2018 m. 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo savaivaldybėse rekomendacijos 2018m.

Trakų rajono savivaldybės 2,4,6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius 2017 metų ataskaita

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image