*alt_site_homepage_image*

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema, įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų darbuotojų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimu“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė – informacinė sistema

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė – informacinė sistema, kuri yra valdoma vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-61 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Informacinė sistema turi tiesiogines integracijas su Gyventojų registru, Mokinių registru, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įdiegta informacinė sistema yra skirta centralizuotam prašymų į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas valdymui bei siekiant suvienodinti prašymų teikimo ir nagrinėjimo procedūras.

Šiuo metu prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas per internetinį portalą http://mokykla.trakai.lt gali pateikti gyvenamąją vietą Trakų rajone deklaravę asmenys, kai vaiko, kuriam yra teikiamas prašymas deklaruota gyvenamoji vieta taip pat yra Trakų rajono savivaldybė. Kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą ir su visais prioritetus patvirtinančiais dokumentais Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakingam švietimo skyriaus darbuotojui arba vienai iš pasirinktų švietimo įstaigų.

Įgyvendinus prašymų priėmimą 2021 – 2022 mokslo metų ugdymo periodui, prašymus teikiančius asmenis prašome atkreipti dėmesį:

  • prašymai sistemoje yra priimami tik einamaisiais kalendoriniais metais vykdomiems ugdymo periodams;
  • prašyme nurodyta informacija, susijusi su prioritetais gali būti tikslinama iki prašymo registravimo datos, kitais atvejais nurodžius klaidingą informaciją ar norint ją koreguoti (pasirinktos švietimo įstaigos, grupės, švietimo įstaigos prioriteto tvarka), ankstesnį prašymą reikia pašalinti ir teikti prašymą naujai;
  • teikiant prašymą ir norint gauti papildomus taškus dėl prioritetų, būtina pažymėti visus prioritetus ir jeigu reikia – pateikti papildomus dokumentus, įrodančius teisę dėl prioriteto įgijimo;
  • prašymai, pateikti po eilių skaičiavimo termino registruojami ir įtraukiami į eilę, jei švietimo įstaigoje, po pagrindinio priėmimo yra neužpildytos visos laisvos vietos arba jei švietimo įstaigoje atsiranda laisva vieta.

Vadovaujantis patvirtintu tvarkos aprašu, informuojame ir pateikiame 2022 – 2023 mokslo metų ugdymo periodo tvarkaraštį pagal ugdymo programas:

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKARAŠTIS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Pagrindinis prašymų priėmimas

Programa

Prašymų teikimas

Prašymų nagrinėjimas

Nustatomas ir patvirtinamas IS formuojamų švietimo įstaigose grupių skaičius ir tipai

Tėvų/globėjų prašymų tikslinimas

Priskyrimas į grupes

Priėmimas į atsilaisvinusias vietas

Ikimokyklinio*, priešmokyklinio ugdymo programos

Nuo sausio 15 d. iki vasario 15 d.

Nuo vasario 19 d. iki kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 10 d.

Nuo kovo 1d. iki kovo 10 d.

Nuo kovo 12 d. iki kovo 31 d.

Birželio 1 d.

 

Priėmimas vykdomas pagal šias datas 2024/2025 m. periodui. Grupės sudaromos kovo mėnesį, todėl norint lankyti 2024 m. rugsėjį reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

* Į laisvas vietas jau suformuotose grupėse ir į ikimokyklinio ugdymo programas registruojama nuolat.

Papildomas priėmimas vykdomas rugpjūčio 15–31 d.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKARAŠTIS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Pagrindinis prašymų priėmimas

Programa

Prašymų teikimas

Prašymų nagrinėjimas

Nustatomas ir patvirtinamas IS formuojamų švietimo įstaigose klasių skaičius

Priskyrimas į klases

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Nuo sausio 15 d. iki vasario 1 d.

Nuo vasario  19 d. iki kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 10 d.

Nuo kovo 12 d. iki kovo 31 d.

Rugpjūčio 15–31 d. vykdomas papildomas priėmimas į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKARAŠTIS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Pagrindinis ir papildomas prašymų priėmimas

Programa

Pagrindinis priėmimas

Papildomas priėmimas

Neformalus švietimas (Trakų meno mokykla, Rūdiškių muzikos mokykla)

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d.

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d.

Priimant į neformaliojo švietimo mokyklas, vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas.

Įdiegus Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazę tikimasi, kad prašymų priėmimas, tobulinant įdiegtas priemones, leis greičiau ir efektyviau vykdyti vaikų priėmimą į švietimo įstaigas, analizuoti ir vertinti duomenis, bei laiku priimti tinkamus sprendimus.

Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas, organizuojami mokymai skirti Trakų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų darbuotojams.

Tikimąsi, kad projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka bendravimas ir bendradarbiavimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Prašymai registruojami svetainėje: http://mokykla.trakai.lt 

Patikslintas Trakų rajono švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų sąrašas

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas ir aptarnavimo teritorijų sąrašas 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image