*alt_site_homepage_image*

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (VVG) pagrindinis tikslas - vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lentvario ir Trakų miestų plėtra.


LENTVARIO IR TRAKŲ MIESTŲ PLĖTROS STRATEGIJA 2014 - 2020 METAMS

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. S1-234 patvirtinta Lentvario ir Trakų miestų plėtros strategija 2014-2020 metams.


ŠAUKIAMAS LENTVARIO MIESTO VVG NARIŲ PAKARTOTINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios pagrindinis tikslas vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lent­vario ir Trakų miestų plėtra, šaukia Lentvario miesto VVG narių pakartotinį visuotinį susirinkimą, kuris vyks rugsėjo 4 d. 19 val. Klevų al. 47A, Lentvaris (Lentvario seniūnijos salė).

Planuojama darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Dienotvarkės tvirtinimas;
3. Naujų narių priėmimas;
4. Narių atleidimas ir pasyvių narių šalinimas;
5. Dėl VVG pirmininko atsistatydinimo;
6. Dėl valdybos atsistatydinimo ir naujos valdybos rinkimų;
7. VVG vadovo, sekretoriaus, iždininko ir auditoriaus rinkimai;
8. VVG valdybos rinkimai;
9. VVG valdybos pirmininko rinkimai; 
10. Dėl VVG naujos veiklos strategijos rengimo;
11. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. lentvariovvg@gmail.com

Juridinių asmenų atstovus prašome turėti tinkamus delegavimo dokumentus.

 


ŠAUKIAMAS LENTVARIO MIESTO VVG VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios pagrindinis tikslas vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lent­vario ir Trakų miestų plėtra, šaukia Lentvario miesto VVG visuotinį susirinkimą, kuris vyks rugpjūčio 16 d. 19 val. Klevų al. 47A, Lentvaris (Lentvario seniūnijos salė).

Planuojama darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
 2. Dienotvarkės tvirtinimas;
 3. Naujų narių priėmimas;
 4. Narių atleidimas ir pasyvių narių šalinimas;
 5. Dėl VVG pirmininko atsistatydinimo;
 6. Dėl valdybos atsistatydinimo ir naujos valdybos rinkimų;
 7. VVG vadovo rinkimai;
 8. VVG valdybos rinkimai;
 9. VVG valdybos pirmininko rinkimai; 
 10. Dėl VVG naujos veiklos strategijos rengimo;
 11. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. lentvariovvg@gmail.com

Lentvario miesto vietos veiklos grupės informacija


ŠAUKIAMAS LENTVARIO MIESTO VVG VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios pagrindinis tikslas vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lent­vario ir Trakų miestų plėtra, šaukia Lentvario miesto VVG visuotinį susirinkimą, kuris vyks rugpjūčio 3 d. 19 val. Klevų al. 47A, Lentvaris (Lentvario seniūnijos salė).

Planuojama darbotvarkė:

 1. Dėl naujos strategijos rengimo ir esamos situacijos paaiškinimo (pristato Lentvario miesto VVG pirmininkas Marius Pareščius).
 2. Dėl mokymuose gautos informacijos pateikimo susirinkimo dalyviams (pristatoVirginija Semenkovienė).
 3. Kiti klausimai ir pasisakymai.                     

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. mvirginija@mail.ru arba tel. +37065831127

Lentvario miesto vietos veiklos grupės informacija


ŠAUKIAMAS LENTVARIO MIESTO VVG VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (VVG), kurios pagrindinis tikslas vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lent­vario ir Trakų miestų plėtra, tęsia savo veiklą ir šaukia Lentvario miesto VVG visuotinį susirinkimą, kuris vyks balandžio 20 d.19 val. Klevų al. 47A, Lentvaryje (Lentvario seniūnijos salė). 

Maloniai kviečiame prisijungti ir naujus narius iš Lentvario ir Trakų miestų teritorijų.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. lentvariovvg@gmail.com

Lentvario miesto vietos veiklos grupės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image