*alt_site_homepage_image*

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur.

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis).

Trakų rajono savivaldybės administracija ir aštuonios Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (Lentvario „Versmės“, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Rūdiškių, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Trakų ir Lentvario pradinės mokyklos, Trakų Suaugusiųjų mokymo centras) dalyvauja projekte partnerio teisėmis. 

Vadovaujantis 2024 m. gegužės 2 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartimi Nr. T2E-9/UPM1-36, investuoti galima tik į valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas, kuriose mokose ne mažiau kaip 200 mokinių. Mokinių skaičius nustatomas pagal einamųjų mokslo metų mokinių skaičiaus duomenis, pateikiamus Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.smm.lt) ir turi išlikti ne mažesnis nei 200 mokinių per visą projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiui Trakų rajono savivaldybės administracijai skirta – 371698,13 Eur.

Projekte numatytos veiklos: 

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Siekiami stebėsenos rodikliai: 

  • Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt. 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą. 

Informaciją teikia: 
Projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370 611 43 246, el. paštas radvile.masiulioniene@nsa.smm.lt 

Projekto koordinatorė Trakų rajono savivaldybės administracijoje – Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 528) 55 603, el. paštas natalija.sidlauskiene@trakai.lt 

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image