Iš viso rezultatų:

Aktuali informacija jaunimui

 

Tarptautinė matematikos, anglų, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų ir logikos (šio semestro NAUJIENA!) olimpiada KINGS – kviečiame mokinius ir mokytojus prisijungti!

KINGS – akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, siekianti užtikrinti olimpiados prieinamumą visiems mokiniams be išimties. NEMOKAMAI ir internetu vykstantis KINGS olimpiados kvalifikacinis etapas rugsėjo 27 – spalio 10 dienomis kviečia savo jėgas išbandyti net 6 mokomuosiuose dalykuose:

2–12 klasių mokinius matematikos ir anglų kalbos olimpiadose;

2–8 klasių mokinius lietuvių kalbos olimpiadoje;

2–5 klasių mokinius pasaulio pažinimo olimpiadoje;

2-8 klasių mokinius informacinių technologijų olimpiadoje;

NAUJIENA! 2–5 klasių mokinius logikos olimpiadoje.

Įveikusiems KINGS kvalifikacinio etapo barjerą, mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti virtualioje erdvėje vykstančiame KINGS finale! Esant poreikiui ir palankiai epidemiologinei situacijai, bus organizuojami gyvi superfinalai! Finalinių etapų dalyviai šį rudenį varžysis dėl daugiau nei 140 išmaniųjų prizų!

Prisijunkite prie daugiau nei 80 000 Lietuvos mokinių ir pasiruošti olimpiadoms galėsite kartu su KINGS pasirengiamaisiais testais asmeninėse paskyrose!

Registracija:  www.kings.lt/registracija

Daugiau informacijos apie KINGS olimpiadas: www.kings.lt

 

INFORMUOJAME

kad nuo rugsėjo 13 d. pagal galiojančius Vyriausybės nutarimus, asmenims nuo 16 m., gaunantiems paslaugas, galimybių pasas yra reikalingas, tačiau šios taisyklės išimtis yra taikoma socialinėms paslaugoms. Atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu ir darbas su jaunimu gatvėje yra įtraukti į socialinių paslaugų katalogą, todėl šios paslaugos gali būti teikiamos asmenims be galimybių paso nepriklausomai nuo jų amžiaus.

Informaciją galite sekti čia (skiltyje "Socialinės paslaugos"): https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

Socialinių paslaugų katalogas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

 

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P3E - 69 skelbiami jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkurso rezultatai

Finansuojami projektai čia:

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti 2021 metų Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo  konkurso sutartį  su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2021 m. gegužės 6 d. Prašome užpildyti sutartį (2 egz.) ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Umbrasienei (322 kab.) arba į savivaldybės priimamąjį.

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorei pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2021 m. gruodžio 17 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai:

 • Jaunimo projektinės veiklos konkurso finansavimo sutarties forma (8 priedas);
 • Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (4 priedas);
 • Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašo forma (5 priedas);
 • Finansinės ataskaitos forma_f2 (7 priedas) .

 

MO muziejus ir Kazickų šeimos fondas kviečia jaunuolius dalyvauti nemokamose MO edukacijose

Programa skirta jaunuoliams, kurie ne visada turi galimybę lankytis kultūros įstaigose bei artimiau susipažinti su moderniu menu bei parodomis, jose nagrinėjamomis temomis. Tai yra vaikų ir jaunimo dienos centrų, globos namų auklėtiniai, nedidelių gyvenviečių (miestelių ir kaimelių), ypač nuo Vilniaus nutolusių, jaunimas. Kviečiame organizacijas, atstovaujančias šias jaunuolių grupes, registruotis individualiems vizitams MO arba dalyvauti MO edukacijose. Kol kas edukacijose kviečiama dalyvauti virtualiai, bet tikime, kad galėsime pakviesti ir gyvai.  

Daugiau apie programą ir registraciją joje čia: https://mo.lt/edukacija/#kazicku-seimos-fondo-edukacijos

Išsami informacija čia

 

 

Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Vadovaujantis Trakų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-55 patvirtintais, Jaunimo reikalų tarybos nuostatais, skelbiami kandidatų, jaunimo atstovų, į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai, kuriuose bus išrinkti 5 nariai – jaunimo atstovai į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Kandidatuoti gali 14-29 metų (imtinai) jaunuoliai, kurie yra:

 • jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, veikiančių Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, nariai;
 •  mokinių (studentų) savivaldos, veikiančios Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, nariai;
 • save išsikėlę pavieniai asmenys savo gyvenamąją vietą deklaravę Trakų rajono savivaldybėje.

Kandidatu į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Trakų rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. (imtinai) pateiks:

 • trumpą motyvacinį laišką.

Pasirašytus ir nuskenuotus/nufotografuotus dokumentus prašome pateikti Trakų rajono savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Umbrasienei el.paštu   daiva.umbrasiene@trakai.lt.

Jaunimo atstovai į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių (studentų) savivaldų, veikiančių Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2021 m. balandžio 28 dieną. Šiais metais, dėl pandemijos, rinkimai organizuojami nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių (studentų) savivaldos, veikiančios Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui el. paštu daiva.umbrasiene@trakai.lt  ne vėliau kaip iki 2021 m balandžio 20 d. imtinai. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos (savivaldos) vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Dokumentai susipažinti:

Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Kviečiame į savanoriškos veiklos nuotykį!

Jaunimo Reikalų Departamentas skelbia papildomą registraciją į laisvas Jaunimo savanoriškos tarnybos programos vietas ir skatina išnaudoti galimybę dar šį pusmetį pradėti savanorišką tarnybą Trakų rajono savivaldybėje.

Registracija atidaryta iki 2021 m. balandžio 6 d. 18.00 val.

Daugiau informacijos ieškok: https://jrd.lt/savanoryste/jst

Registracijos anketą rasi čia: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Kilus klausimų ar abejonių, susisiekite su Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Daiva Umbrasiene el.paštas daiva.umbrasiene@trakai.lt, tel. 8 528 70475.

 

MO muziejus ir Kazickų šeimos fondas kviečia jaunuolius dalyvauti nemokamose MO edukacijose

MO muziejus ir Kazickų šeimos fondas drauge įgyvendina naują iniciatyvą, skirtą socialiai jautrioms jaunuolių grupėms. Jaunuoliai kviečiami dalyvauti nemokamose MO edukacijose arba apsilankyti muziejuje savarankiškai.

Kviečia registruotis jaunuolius atstovaujančias organizacijas

Programa skirta jaunuoliams, kurie ne visada turi galimybę lankytis kultūros įstaigose bei artimiau susipažinti su moderniu menu bei parodomis, jose nagrinėjamomis temomis. Tai yra vaikų ir jaunimo dienos centrų, globos namų auklėtiniai, nedidelių gyvenviečių (miestelių ir kaimelių), ypač nuo Vilniaus nutolusių, jaunimas.

Programoje jaunuoliams yra siūlomos skirtingos MO muziejaus edukacijos. Diskusinius ir jaunuoliams aktualius klausimus keliančios emocinio intelekto lavinimo ir savęs pažinimo edukacijos, vizualinio mąstymo strategijos edukacijos ir formalaus ugdymo kontekstus išplečiančios integruotos pamokos. Muziejus taip pat siūlo ir naujausią, šį pavasarį pristatomą edukaciją „Istorijos iš lagamino“. Tai edukacija, lavinanti istorijų pasakojimo (angl. storytelling) įgūdžius.

Kol kas edukacijose kviečiama dalyvauti virtualiai. Gyvos edukacijos muziejuje galės vykti tada, kai tai bus leidžiama daryti atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje

MO muziejus ir Kazickų šeimos fondas kviečia organizacijas, atstovaujančias šias jaunuolių grupes, registruotis programoje ir dalyvauti nemokamose tarpdisciplininėse MO edukacijose arba apsilankyti muziejuje savarankiškai. Daugiau apie programą sužinoti ir joje registruotis dalyvauti galima ČIA.

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. P2E-210 skelbiamas Jaunimo projektinės veiklos  finansavimo konkursas

 

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes ir iniciatyvius jaunuolius teikti paraiškas 2021 metų Jaunimo projektinės veiklos konkursui.

Konkurso dokumentai:

Iškilus klausimams galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Umbrasienę tel: 8 528 70475, el.paštu: daiva.umbrasiene@trakai.lt

 

Startuoja nauja priemonė darbdaviams ir jaunimui!

Trakų rajono savivaldybė pasitvirtino naują jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę. Darbdaviams, įdarbinusiems jaunuolį nuo 14–29 metų amžiaus pilnu etatu, kompensuojama dalis darbo užmokesčio.

Ši priemonė skirta ne tik darbdaviams, bet ir jaunuoliams, norintiems dirbti ir užsidirbti, įgyti darbinės patirties, bei ugdyti savo darbines ir socialines kompetencijas.

Įgyvendinant šią Priemonę, jauniems asmenims sudarytos galimybės tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį ir integruoti save darbo rinkoje ir „pasimatuoti profesiją“ ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 31 d. Jaunuoliai, kurie priemonės įgyvendinimo laikotarpiu yra moksleiviai, ja gali pasinaudoti tik ne ugdymo proceso metu, tai yra vasaros laikotarpiu arba savaitgaliais.

Maksimali darbo užmokesčio kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunuoliui yra 2 mėnesiai, dirbant pilnu etatu. Jei jaunuolis dirba nepilnu etatu, darbo trukmė gali būti ilgesnė (tačiau tik Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu), tuomet kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas ir kompensacijos suma vienam įdarbintam jaunuoliui per visą įdarbinimo laikotarpį einamaisiais kalendoriniais metais negali viršyti 600 eurų.

Daugiau informacijos apie priemonę ir registraciją rasite čia. 

Darbdaviai, norintys įdarbinti jaunimą registruojasi nuo 2021 m. kovo 2 iki birželio 1d. http://inx.lv/cmc8

Jaunuoliai, susiradę darbdavį ir su juo suderinę įdarbinimą, atsiunčia Jaunimo reikalų koordinatorei el.paštu daiva.umbrasiene@trakai.lt užpildytą  anketą.  

 

Iškilus klausimams galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Umbrasienę tel: 8 528 70475, el.paštu: daiva.umbrasiene@trakai.lt

 

Tarptautinė matematikos, anglų, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir informacinių technologijų (šio semestro NAUJIENA!) olimpiada KINGS – kviečiame mokinius ir mokytojus prisijungti!

KINGS – akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, siekianti užtikrinti olimpiados prieinamumą visiems mokiniams be išimties. NEMOKAMAI ir internetu vykstantis KINGS olimpiados kvalifikacinis etapas kovo 8 – 23 dienomis kviečia savo jėgas išbandyti net 5 mokomuosiuose dalykuose:

2–12 klasių mokinius matematikos ir anglų kalbos olimpiadose;

2–8 klasių mokinius lietuvių kalbos olimpiadoje;

2–5 klasių mokinius pasaulio pažinimo olimpiadoje;

NAUJIENA! 2-8 klasių mokinius informacinių technologijų olimpiadoje.

Įveikusiems KINGS kvalifikacinio etapo barjerą, mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti virtualioje erdvėje vykstančiame KINGS finale! Esant poreikiui ir palankiai epidemiologinei situacijai, bus organizuojami gyvi superfinalai! Finalinių etapų dalyviai šį rudenį varžysis dėl beveik 100 išmaniųjų prizų!

Prisijunkite prie daugiau nei 50 000 Lietuvos mokinių ir pasiruošti olimpiadoms galėsite kartu su KINGS pasirengiamaisiais testais asmeninėse paskyrose!

Užsiregistruoti labai paprasta:  www.kings.lt/registracija

Daugiau informacijos apie KINGS olimpiadas: www.kings.lt

 

 

TAPK EURODESK LIETUVA SAVANORIU!

Atėjo diena, kurios tu taip ilgai laukei – Eurodesk Lietuva savanorių kvietimo diena! Jei esi 14–18 metų moksleivis, turi galimybę prisijungti prie aktyviausių Lietuvos jaunuolių tinklo, kur ne tik įgysi įvairiausių kompetencijų, bet ir atrasti draugų visam gyvenimui. Nelauk kitų metų, geriausios akimirkos prasideda jau šiandien!

Išsamesnė informacija https://zinauviska.lt/news/tapk-eurodesk-lietuva-savanoriu/

 

 

Skelbiama papildoma savanorių registracija į laisvas Jaunimo savanoriškos tarnybos vietas 2021 m. I pusmečiui Trakų rajono savivaldybėje

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų departamentas skelbia papildomą savanorių registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos vietas 2021 m. I pusmečiui Trakų rajono savivaldybėje savivaldybėje.

Registracija iki 2021 m. vasario 10 d. 18.00 val.

Registracijos anketą rasite čia: https://jst.jrd.lt/newCandidate

(Rekomenduojame registracijos anketą pildyti naudojantis Google Chrome, Firefox arba Internet Explorer naršyklėmis).

Primename Savanoriškos tarnybos privalumus:

 • Suteikiamas 0,25 stojamojo balo pripažinimas;
 • JST Pažymėjimas– dokumentas, patvirtinantis įgytus ar sustiprintus įgūdžius;
 • Patirtis dominančioje srityje, kas palengvina karjeros pasirinkimo apsisprendimą;
 • Neformali kompetencija įgyta betarpiškai iš tos srities profesionalų.

Daugiau informacijos rasite:

Jaunimo savanoriškos tarnybos facebook'o paskyroje: https://www.facebook.com/Jaunimosavanoriskatarnyba

JRD internetiniame puslapyje: https://jrd.lt/savanoryste/jst

Kilus klausimų ar abejonių, susisiekite su Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Daiva Umbrasiene el.paštas daiva.umbrasiene@trakai.lt, tel. 8 528 70475.

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir projekto JUDAM komanda kviečia visą vasario mėnesį prisijungti prie smagios iniciatyvos „JUDAM maratonas“

Tai virtualus maratonas kurio metu kviesime jaunimą aktyviai praleisti laiką, prisivyti naujametinius pažadus, paįvairinti karantino kasdienybę bei, žinoma, sužinoti daugiau apie projekto JUDAM veiklas. Kiekviena virtualaus maratono savaitė turės savo temą, tad per vasario mėnesį jų aptarsime net 4: muziką, sportą,  meną bei grožį.

Išsamesnė informacija čia

Kvietimas registruotis į Futurepreneurs tvaraus verslo pre-akseleravimo programą

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas jau penktąjį kartą organizuoja Futurepreneurs tvaraus verslo pre-akseleravimo programą.

Dviejų mėnesių trukmės programoje dalyviai išmoks kaip savo idėją paversti perspektyviu verslu. Mokymų sesijose patirtimi dalinsis savo sričių ekspertai, tarp sesijų dalyvius konsultuos būrys mentorių, o programos pabaigoje dalyvių idėjų klausysis investuotojai.

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis iki vasario 3 d. Registruotis galima net neturint idėjos ar komandos, svarbiausia - motyvacija ir noras mokytis!

 Registracijahttp://bit.ly/2RXAkXz 

Plačiau apie programą

 

KVIETIMAS

,,NVO Akseleratorius" kviečia į prasidedančią atranką skirtą nevyriausybinėms organizacijoms arba iniciatyviems žmonėms, kurie dar tik ketina įkurti NVO savo bendruomenėje. 

SVARBU

Programoje gali dalyvauti ir vyresnių klasių (11-12 kl.) vidurinės mokyklos mokiniai.

Iš vienos organizacijos/iniciatyvos programoje gali dalyvauti du žmonės. Paraišką tokiu atveju užtenka pateikti tik vienam asmeniui iš dviejų. 

Apie „NVO Akseleratorių“ ir programos struktūrą.

Projekto internetinis puslapis: https://www.nvoakseleratorius.lt/

Dalyvio anketa: https://forms.gle/yS5pN9W6o6UPQHXc6 

Paraiškos priimamos iki vasario 10d. 

 

 

Kvietimas į renginį apie stažuotes ES institucijose

Europos Parlamento biuro ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje stažuotojai sausio 21 d. 18 val. kviečia į nuotolinį renginį apie stažuotes ES institucijose.

Stažuotė gali būti puikus karjeros startas bei galimybė pagilinti jau turimas žinias. Renginio metu stažuotojai papasakos apie atrankos procesą, pasidalins savo asmenine patirtimi bei atsakys į iškilusius klausimus.

Nuoroda į renginį ir registraciją: https://www.facebook.com/events/757261091566926

(jeigu nuorodos neatidaro nukopijuokite ir įklijuokite į naršyklę)

 

 

DALYVAUK JAUNIMO SKATINIMO PROGRAMOJE „RISE“

Itin domiesi mokslu, menu, bendruomenės kūrimu ar kuria nors kita tema? Nori siekti aukštumų, bet trūksta palaikymo ir galimybių? Prisijunk prie „Rise“ programos!

Detalesnė informacija ir registracijos nuoroda:

https://zinauviska.lt/news/dalyvauk-jaunimo-skatinimo-programoje-rise/

Registracija iki 2021 m. sausio 29 d.

 

 

 

GRUODŽIO 7–14 D. KVIEČIA „VERSLO SAVAITĖ“

„Verslo savaitė“ organizuojama gruodžio 7–14 dienomis prisijungiant per „Zoom“ platformą.

Gruodžio 9-oji yra skirta jaunimui. Šią dieną pristatysime nuo kitų metų startuosiančią jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką priemonę, kurios pagalba bus sudaromos sąlygos jaunimui lengviau įsidarbinti vasaros metu ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Jos metu verslus jaunimas dalysis savo patirtimi – sėkmės istorijomis, taip pat vyks mokymai jaunimui (lekt. M. Ulozas)

Registracija el.paštu: daiva.umbrasiene@trakai.lt

 

 

PRISIJUNK PRIE NUOTOLINĖS JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ SAVANORYSTĖS!

Jaunieji maltiečiai, kartu su Britų taryba Lietuvoje inicijuoja naują projektą „Jungiant kartas“ (angl. Bridging generations).

Projektas „Jungiat kartas“ (angl. Bridging Generations) nukreiptas į konsultacijas telefonu, kurios ne tik suteiktų nuolatinę emocinę paramą, bet ir šviestų vyresnio amžiaus asmenis šių dienų aktualiomis temomis ir esant poreikiui, padėtų informacinių technologijų klausimais.

Išsami informacija čia:

Jaunuoliai, norintys prisidėti prie socialinį solidarumą skatinančios nuotolinės savanorystės, yra kviečiami susisiekti el. paštu jaunieji@maltieciai.lt

 

 

Kvietimas!

Kaip ir kasmet „Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga“ organizuoja diskusijų renginį „Progresyvių mokinių LAB“.

Renginys  vyks lapkričio 23-27 dienomis „Zoom“ platformoje.
Tai diskusijų ciklas skirtas jaunimui diskutuoti jiems aktualiais klausimais, generuoti idėjas, bei sužinoti daugybę naujų dalykų. Bus kalbama apie emocinę sveikatą, lytiškumą, pilietiškumą, dezinformaciją, influencerius.

Registracija ir visa renginio informacija lengvai prieinama „Facebook“ renginyje.

Registracija čiahttp://tiny.lt/vnfacx

Event'as čia: http://tiny.lt/zmce27z

 

Kviečiame dalyvauti!

Šį šeštadienį (lapkričio 14 d.) įvyksiančiame Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) renginyje  –  „Galimybių reivas“

Nuoroda į renginį: https://bit.ly/galimybiu_reivas

Renginio programa:  "Galimybių reivo" programa 

 

 

Skelbiama registracija į JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS programą

2021 m. 1-ajam pusmečiui !

 • Tau 14 – 29 metai?
 • Ieškai tau patinkančios veiklos krypties?
 • Nori pažinti save bei rasti bendraminčių?
 • Nori ugdyti savo įgūdžius bei gebėjimus

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 7 d. 18.00 val. kviečiame Tave registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą ! 

Registracijos anketa: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Daugiau informacijos apie JST ieškokjrd.lt/savanoryste/jst arba rašyk/ skambink JST programos vadovei Sandrai Gaučiūtei sandra.gauciute@jrd.lt  tel: 863321906

 

  

Tarptautinė matematikos, anglų, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo olimpiada KINGS – kviečiame mokinius ir mokytojus prisijungti!

 Daugiau informacijos apie KINGS olimpiadas: www.kings.lt

Registracijos anketawww.kings.lt/registracija

 

 

 Žiniai!

Paleista nauja svetainė jp.jrd.lt, kurioje yra susisteminta įvairių ministerijų medžiaga apie jų vykdomas programas jaunimui.

 

 

  

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m liepos 21 d. įsakymu Nr. P3E - 182 skelbiami jaunimo projektinės veiklos rezultatai

 

Finansuojami projektai čia:

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2020 m. liepos 30 d. Prašome užpildyti sutartį (2 egz.) ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Umbrasienei (322 kab.) arba į savivaldybės priimamąjį.

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorei pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2020 m. gruodžio 13 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai: 

 1. Projekto sutarties forma ( 7 priedas)
 2. Projekto turinio ataskaita ( 3 priedas)
 3. Sąmatos vykdymo ataskaita forma Nr.2 ( 4 priedas)

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorę Daiva Umbrasienę tel. (8 528 70 475), 322 kab.

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. P2E-379 skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo konkursas

Daugiau apie konkursą čia:

Konkurso dokumentai:

 1. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 2. Paraiškos forma II etapui  ( 1 priedas);
 3. Bendradarbiavimo forma (pridedama 2 priedas);
 4. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas.( 4 priedas);
 5. Vertinimo forma. I etapo ( 5 priedas);
 6. Vertinimo forma II etapo ( 6 priedas)
 7. Sutarties forma ( 7 priedas);
 8. Ataskaitos forma. ( 3 priedas);
 9. Finansinė ataskaita forma Nr. 2. (pridedama);
 10. BFP forma. ( forma 1).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame  I etapo iki 2020 m. birželio 23 d. 17.00 val. ir II etapo nuo 2020 m. liepos 2 d.  iki liepos 9 d.

Informacija pasiteiravimui: 

Jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Umbrasienė, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.) 

 

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis