Iš viso rezultatų:

Aktuali informacija jaunimui

 

 

Tarptautinė matematikos, anglų, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo olimpiada KINGS — kviečiame  mokinius ir mokytojus prisijungti!

KINGS − akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, siekianti užtikrinti olimpiados prieinamumą visiems mokiniams be išimties. NEMOKAMAI ir internetu vykstantis KINGS olimpiados kvalifikacinis etapas RUGSĖJO 28 − SPALIO 9 dienomis kviečia savo jėgas išbandyti:

2−12 klasių mokinius matematikos ir anglų kalbos olimpiadose;

2−8 klasių mokinius lietuvių kalbos olimpiadoje;

2−5 klasių mokiniu pasaulio pažinimo olimpiadoje.

Įveikusiems KINGS kvalifikacinio etapo barjerą, mokiiams suteikiama galimybė dalyvauti KINGS finale ir apsilankyti Lietuvos aukštojo mokslo mokyklose — olimpiados centruose!

Finalinio etapo dalyviai šį rudenį varžysis dėl beveik 100 išmaniųjų prizų!

Aktyviausios olimpinės klasės bus apdovanotos specialiais prizais ir pramogomis visai klasei!

Prisijunkite prie daugiau nei 50 000 Lietuvos mokinių ir pasiruošti olimpiadoms galėsite kartu su KINGS pasirengiamaisiais testais asmeninėse paskyrose!

Užsiregistruoti labai paprasta: www.kings.lt/registracija

Daugiau informacijos apie KINGS olimpiadas: www.kings.lt

 

 

 

 

    

Informacija apie programas jaunimui vienoje vietoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paleido naują svetainę internete – https://jp.jrd.lt, skirtą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir jauniems žmonėms.

Šiame puslapyje pirmą kartą yra pateikiama surinkta ir susisteminta informacija apie įvairių valstybės institucijų bei įstaigų įgyvendinamas priemones, projektus, organizuojamas veiklas, teikiamas paslaugas, skirtas jaunimui. Tuo pačiu galima rasti ir įstaigos darbuotojų, atsakingų už tam tikros programos įgyvendinimą, kontaktinius duomenis, jei būtų norima susisiekti dėl galimybės dalyvauti veikloje arba gauti išsamesnę informaciją.

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. P3E-182 , skelbiami 2020 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai

Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Skiriama suma 

1.

Trakų rajono JTLC Aukštadvario atvira jaunimo erdvė“

"ATGIJIMAS"  

1100,00

2.

Trakų rajono JTLC Lentvario  jaunimo centras

 „KVĖPUOJU N‘ORU“

1000,00

3.

Trakų rajono JTLC Lentvario jaunimo centras

 „NESĖDĖK“ 

1100,00

4.

Rūdiškių gimnazija

 „ŽYDŲ ALĖJA“ 

1682,00

5.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

 “ NUSPALVINK GYVENIMĄ KARTU 2020“ 

672,00

6.

Bijūnų mokykla - daugiafunkcis centras

„BIJŪNŲ VASARA 2020“ 

1000,00

7.

Lentvario M.Šimelionio gimnazija

„ MOKINIŲ OAZĖS“ 

516,00

8.

Lentvario M.Šimelionio gimnazija

 „NAUJASIS OZONO SLUOKSNIS“ 

770,00

9.

Senųjų Trakų A. Selmachovskio pagrindinė mokykla

 „SVEIKESNIS AŠ“ 

1200,00

10.

Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinė mokykla

„ ŽALIOJI KLASĖ“ 

1000,00

11.

Trakų gimnazija,

„ATRASK.PAŽINK.PASIRINK“ 

1000,00

12.

Lentvario kultūros rūmai

 „ PROT‘AUK“ 

1000,00

13.

Trakų rajono JTLC Trakų atvira jaunimo erdvė „TAJE“,

 „JAUNIMO TAKAS“

1000,00

14.

Trakų rajono JTLC Trakų atvira jaunimo erdvė „TAJE“,

„NUO GALVĖS IKI BALTIJOS“

1000,00

15.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija,

„PAŽINK KRAŠTĄ PER ŽMOGŲ“ 

560,00

16.

Asociacija „Viesų bendruomenė“

„ GALIMYBIŲ SPINTA“ 

400,00

 

Iš viso

15 000

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2020 m. liepos 31 d. Prašome užpildyti sutartį (7 priedas) (2 egz.) ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Umbrasienei (322 kab) tel: 852870475.

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą (3 priedas), buchalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, sąrašą (4 priedas ) iki 2020 m. gruodžio 13 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) iki gruodžio 14 d. pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

 1. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 2. Sutarties forma (pridedama 7 priedas);
 3. Ataskaitos forma. (pridedama 3 priedas);
 4. Finansinė ataskaita (pridedama forma Nr.2);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas (pridedama 4 priedas).

 

 

PROJEKTINĖS  VEIKLOS 2020 KONKURSO

I ETAPO RERZULTATAI

 Sveikiname dalyvius, kurių projektų pristatymai pateko į II konkurso etapą

 • A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla -      projektas "Sveikesnis Aš"
 • A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla -      projektas "Žalioji klasė"
 • Bijūnų daugiafunkcis centras -                       projektas " Bijūnų vasara"
 • Aukštadvario Atvira Jaunimo Erdvė -            projektas  "ATGIJIMAS"
 • Lentvario atviras Jaunimo Centras -              projektas " Ne(SĖDĖK)"
 • Lentvario atviras Jaunimo Centras -              projektas "Kvėpuoju N'oru"
 • Lentvario M.Šimelionio gimnazija -                projektas "Naujasis Ozono sluoksnis"
 • Lentvario M.Šimelionio gimnazija -                projektas "Mokinų Oazės"
 • VŠĮ Lentvario Kultūros rūmai -                         projektas "Prot'auk"
 • Rūdiškių gimnazija -                                           projektas  "Žydų Alėja"
 • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija -                projektas "Krašto pažinimas per žmogų"
 • Trakų gimnazija -                                                projektas "Atrask.Pažink.Pasirink"
 • Trakų Atvira Jaunimo Erdvė -                          projektas "Nuo Galvės iki Baltijos"
 • Trakų Atvira Jaunimo Erdvė -                          projektas "Jaunimo Takas"
 • Viesų bendruomenė -                                       projektas "Galimybių Spinta"
 • Trakų r. paramos šeimai ir vaikams  centras       projektas "Nuspalvink gyvenimą kartu 2020"

Laukiame Jūsų paraiškų II konkurso etapui. Paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2020.07.02 iki 2020.07.09 17val.

           

 

 

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo konkursas

vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 dienos įsakymu Nr. P2E-329

 

Jaunimo projektų finansavimo konkursas, dėl  šiemet įvesto karantino buvo priverstinai atidėtas.

Siekiant dar labiau suaktyvinti jaunimą bei su jaunimu dirbančias įstaigas, mokinių savivaldos atstovus, projektų konkursas organizuojamas dviem etapais. Itin didelis dėmesys skiriamas naujų ir esamų erdvių, platformų jaunimui kūrimui ir gerinimui, pagalbos jaunimui tinklo kūrimui ir vystymui. Šiais metais norima pastiprinti vis novatoriškesnio ir inovatyvesnio, šiuolaikinio jaunimo gyvenimą.

Pirmojo etapo metu projekto dalyviai parengia ir siunčia 3-5 minučių trukmės vaizdo medžiagą, kurioje kuo originaliau ir aiškiau pristatoma projekto idėja (pavadinimas, projekto nauda, tikslas, planuojamas pasiekti rezultatas (-ai), nurodyta, kokios prioritetinės veiklos (Nuostatų 7.1-7.3. punktai) planuojamos įgyvendinti projekto metu, planuojamas projekto tikslinės grupės. Antrojo etapo metu pildoma įsakymu patvirtinta paraiška bei kiti dokumentai.

2020 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie:

 1. Kuria naujas arba gerina esamas alternatyvias erdves, platformas, skirtas jaunimo užimtumui, savirealizacijai ir veiklai vystyti;
 2. Prisideda ir plėtoja jaunimo savanorystės, pagalbos suteikimo ir mentorystės jaunimui idėjas, skatina savanorišką veiklą, kuria  pagalbos jaunimui tinklą; 
 3. Organizuoja naujus arba tradicinius renginius, kuriais kuriama pridėtinė, išliekamoji vertė jaunimui.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų, Viešųjų ir biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, Atviri jaunimo centrai ir Atviros jaunimo erdvės bei neformalios jaunimo grupės, kurios registruotos Trakų rajone, kurių vienas iš tikslų – į Trakų rajono jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

Konkurso dokumentai:

 1. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2020 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 2. Paraiškos forma II etapui  (pridedama 1 priedas);
 3. Bendradarbiavimo forma (pridedama 2 priedas);
 4. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas.(pridedama 4 priedas);
 5. Vertinimo forma. I etapo (pridedama 5 priedas);
 6. Vertinimo forma II etapo (pridedama 6 priedas);
 7. Sutarties forma (pridedama 7 priedas);
 8. Ataskaitos forma. (pridedama 3 priedas);
 9. Finansinė ataskaita (pridedama forma Nr.2);
 10. BFP forma (pridedama forma Nr.1).

 Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame  I etapo iki 2020 m. birželio 23 d. 17.00 val. ir II etapo nuo 2020 m. liepos 2 d.  iki liepos 9 d.

Informacija pasiteiravimui: 

Jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Umbrasienė, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.) 

Informaciją parengė Trakų rajono savivaldybė

 

 

 

 2019 metai

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P3E-140, skelbiami 2019 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

 1.  

Trakų gimnazija, „Sveikatingumo link“

1000,00

 1.  

Lentvario jaunimo centras, „Stadiono lyga“

1000,00

 1.  

Lentvario jaunimo centras, „Jaunimo alėja“

1000,00

 1.  

Trakų atvira jaunimo erdvė, „Lekiame“

1000,00

 1.  

Trakų atvira jaunimo erdvė, „Jaunimo takas“

929,00

 1.  

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, „Nuspalvinkim gyvenimą kartu 2019“ (savanorių rengimas)

510,00

 1.  

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, „Pasitikėjimas veda pirmyn“

500,00

 1.  

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, „Tavo laikas, tavo pasirinkimas“

1000,00

 1.  

Tarptautinė Policijos asociacija Lietuvos nacionalinio skyriaus Trakų poskyris, „Teisinių žinių konkursas – Temidė“

500,00

 1.  

Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazija, „Kuriame ateities mokyklą“

550,00

 1.  

Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla, „Senųjų Trakų And-ėjaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos istorija – knygelės leidyba“

387,00

 1.  

VšĮ Trakų kultūros rūmai, „Scenos skonis“

900,00

 1.  

Bijūnų bendruomenė, „Koks gražus gimtasis kraštas – kalendoriaus leidyba“

300,00

 1.  

,,Street Workout Bijūnai, „Gatvės gimnastikos šventė Bijūnų vasara – 2019“

1000,00

 1.  

Trakų krašto veiklos grupė, „Savanorystė – orientyras į tavo ateitį“

500,00

 Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2019 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2019 m. liepos 5 d. Prašome užpildyti sutartį (2 egz.) ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatoriui Vygandui Kierui (arba į savivaldybės priimamąjį).

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2019 m. gruodžio 13 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).

Dokumentai: 

Administracijos direktoriaus įsakymas

Projekto sutarties forma

Projekto turinio ataskaita

Forma 2 (finansinė ataskaita)

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Vygandą Kierą tel. (8 528 70 475).

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo 2019 metais konkursas

 Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 dienos įsakymu Nr. P2E-262, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

2019 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie:

   1. Stiprinti mokinių savivaldų narių kompetencijas, siekiant kokybiško moksleivių atstovavimo rajone;

   2. Stiprinti jaunimo dialogą su už sprendimų priėmimą atsakingais asmenimis (veiklos nukreiptos į dalyvavimo demokratiniame gyvenime tematiką).;

   3. Skatinti aktyvų jaunų žmonių įsitraukimą į savanoriškas bei su jaunimu dirbančias organizacijas.

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu;

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas.

Konkurso dokumentai:

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2019 m. konkurso nuostatai .(pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas.(pridedama);
 6. Vertinimo forma. (pridedama);
 7. Ataskaitos forma. (pridedama);
 8. Finansinė ataskaita forma Nr. 2. (pridedama);
 9. BFP forma. (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2019 m. gegužės 17 d. 17.00 val.

Užpildytos elektroninę projekto paraiškos (1 egz) versiją PDF formatu su visais pridedamais dokumentais atsiųsti Jaunimo reikalų koordinatoriui, Vygandui Kierui, el. paštu: Vygandas.kieras@trakai.lt  iki 2019 m. gegužės 17 d. 17.00 val.

Informacija pasiteiravimui:

Jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.)

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Vygandas.kieras@trakai.lt  arba jrk@trakai.lt.

_________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. P3E-100, skelbiami 2018 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

1.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Nuspalvinkim gyvenimą kartu 2018 (Savanorių rengimas)

500,00

2. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Gatvės ritmu

1000,00

3. 

Trakų rajono Lentvario parapijos sporto ir laisvalaikio klubas ,,PAX", XVI-asis Vilniaus Arkivyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių festivalis ,,Ceciliada"

900,00

4. 

Maltos ordino pagalbos tarnyba (Aukštadvario atviras jaunimo centras), Jaunimo pastogė - konstruktorius

1000,00

5. 

Trakų rajono Bijūnų mokykla - daugiafunkcis centras, Street Workout Bijūnai

1000,00

6. 

VšĮ Jaunimo stotelė, Karjera, ar čia tu?

900,00

7. 

Bijūnų bendruomenė, Koks gražus gimtasis mano kraštas - kalendoriaus leidyba

300,00

8. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Vasara su sportu

600,00

9. 

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, Informacijos surinkimas, sklaida,  piligrimams naudingų objektų nužymėjimas tarptautinio Šv. Jokūbo Vilniaus kelio dalyje Onuškis-Trakai

500,00

10. 

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Gatvės krepšinis 3x3

1000,00

11. 

Trakų rajono Rūdiškių gimnazija, Mes galim keisti!

1000,00

12. 

Vilniaus VPK Trakų rajono policijos komisariato veiklos skyrius, Teisinių žinių konkursas - temidė

400,00

13. 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Gyvenimas=judėjimas ir kūryba

500,00

14. 

VšĮ Trakų kultūros rūmai, Kelias į sceną

400,00

15. 

Trakų gimnazija, Surask savo sėkmės kelią

500,00

16. 

Lentvario kultūros rūmai, Kilimų žemė

500,00

17. 

Lentvario kultūros rūmai, Dvarokas

500,00

18. 

VšĮ Jaunimo stotelė, Aktyviai_bendraamžių švietėjai

1000,00

19.

Trakų krašto vietos veiklos grupė, Veiklus jaunimas aktyvioje bendruomenėje: pažink ir atrask profesija 2018

500,00

Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti „Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2018 metų konkurso sutartį“ su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2018 m. gegužės 4 d. Prašome užpildyti sutartį ir kartu su parašu ir antspaudu pristatyti į savivaldybę jaunimo reikalų koordinatoriui Vygandui Kierui. 

Įgyvendinus projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui pateikti turinio įgyvendinimo ataskaitą iki 2018 m. gruodžio 30 d. ir pasibaigus projekto vykdymo laikui (ne vėliau kaip per 20 dienų) pateikti Trakų rajono savivaldybės Apskaitos skyriui finansinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2). 

Dokumentai:  

Projekto sutarties forma 

Projekto turinio ataskaita  

Forma 2

Konkurso nuostatai 

Dėl sutarties pasirašymo ir visais kitais klausimais kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Vygandą Kierą tel. (8 528 70 475). 

Skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo

2018 metais konkursas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 20 dienos įsakymu Nr. P2E-209, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas. 

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios įstaigos, registruotos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Religinių bendruomenių ir bendrijų, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, Labdaros ir paramos fondų įstatymų bei neformalios jaunimo grupės. 

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 projektus.

 2018 m. prioritetas teikiamas projektams, kurie: 

1. Skatina jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;

2. Stiprina jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas/neformalias grupes;

3. Skatina tikslingą bendradarbiavimą tarp jaunimo organizacijų ir įstaigų dirbančių su jaunimu. 

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją bei nuostatus, patvirtintus įstaigos vadovo parašu ir antspaudu; 

2. Jei projektas vykdomas su partneriais, būtina pridėti bendradarbiavimo sutarčių kopijas. 

Konkurso dokumentai: 

 1. Administracijos direktoriaus įsakymas (pridedama);
 2. Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2018 m. konkurso nuostatai (pridedama);
 3. Paraiškos forma (pridedama);
 4. Bendradarbiavimo forma (pridedama);
 5. Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas (pridedama);
 6. Vertinimo forma (pridedama);
 7. Ataskaitos forma (pridedama).
 8. Finansinė ataskaita forma Nr. 2 (pridedama).
 9. BFP forma (pridedama).

Užpildytos paraiškos (1 egz.) registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki 2018 m. balandžio 3 d. 17.00 val.

Užpildytos elektroninę projekto paraiškos (1 egz) versiją PDF formatu su visais pridedamais dokumentais atsiųsti Jaunimo reikalų koordinatoriui, Vygandui Kierui, el. paštu: Vygandas.kieras@trakai.lt  iki 2018 m. balandžio 3 d. 17.00 val. 

Informacija pasiteiravimui: 

Jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras, tel. 8 (528) 70 475 (Vytauto g. 33, 322 kab.) 

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu Vygandas.kieras@trakai.lt  arba jrk@trakai.lt

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. P2-499, skelbiami 2017 m. jaunimo projektinės veiklos rezultatai. Finansuojami projektai:

Nr.

Teikianti organizacija, projekto pavadinimas

Eur

 1.  

AJC „Lentvario jaunimo centras“, „Gatvės ritmu 10“

500,00

 1.  

Asociacija „S.P.E.C.A.S.“, „Pamatyk, išbandyk ir pritaikyk...“

500,00

 1.  

Asociacija „PAX“, „Parafiada“

500,00

 1.  

Asociacija „VVG“, „Veiklus jaunimas aktyvioje
bendruomenėje 2017“

500,00

 1.  

Asociacija „MK Harmonijos namai“, „Atgaivink savo sielą ir kūną“

300,00

 1.  

Rykantų daugiafunkcinis centras „Amatininkai vienai dienai“

500,00

 1.  

VšĮ „Jaunimo stotelė“, „Savanoris savanoriui“

500,00

 1.  

Asociacija „Bijūnų bendruomenė“, „Koks gražus gimtasis mano kraštas – kalendoriaus leidyba“

500,00

 1.  

Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras, „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“

310,00

 1.  

Trakų

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis