Iš viso rezultatų:

Nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO taryba – prie Savivaldybės Tarybos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios tikslas yra skatinti NVO veiklą, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir NVO, užtikrinti NVO palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir NVO plėtros politikos formavimą Savivaldybėje. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, NVO.
 2. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo;
 3. vertina ir skleidžia informaciją apie valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su NVO;
 4. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
 5. vertina ir teikia siūlymus dėl Savivaldybėje veikiančių NVO programų ar projektų finansavimo;
 6. teikia siūlymus dėl Savivaldybės institucijų ir  įstaigų bei NVO bendradarbiavimo;
 7. konsultuoja Savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl su NVO susijusiais klausimais bei rengiamais teisės aktų projektais.
 8. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą talpinant informaciją Savivaldybės Savivaldybės tinklalapyje www.trakai.lt .
 9. kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie Tarybos veiklą;
 10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytas funkcijas.

   

   

Trakų rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacij tarybos nuostatos 

  

Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis,
 
patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. S1E-170

Vardas, pavardė

Atstovaujama institucija

El. paštas

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė (Pirmininkė)

 Trakų rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

nvotaryba@trakai.lt 

alvyda.kazakeviciute@trakai.lt

Danutė Vizmanaitė (Pirmininkės pavaduotoja)

 VšĮ Trakų švietimo centro metodininkė

Strateginio planavimo ir investicijų  klausimais

centras.trakai@gmail.com

Jolanta Abucevičienė

Trakų rajono savivaldybės tarybos narė

jolanta.abuceviciene@trakai.lt 

Teresa Solovjova

Trakų rajono savivaldybės tarybos narė

 

teresa.solovjova@trakai.lt 

Agata Mankeliūnienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

agata.mankeliuniene@trakai.lt 

Daiva Umbrasienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

 daiva.umbrasiene@trakai.lt

Anželika Vunš

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 anzelika.vuns@trakai.lt 

Artūras Lavrinovičius

LKKB tarybos narys

Kultūros ir turizmo klausimais

arturas.lavrinovicius@yahoo.com 

Silvija Masiukienė

Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus atstovė

Socialinės paramos klausimais

s.masiukiene@gmail.com

Andželika Bobyrienė

Asociacijos ,,Žaizdrietis“ pirmininkė

Bendruomenių klausimais

abobyriene@gmail.com

Ieva Jakonienė

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Švietimo klausimais

ieva.jakoniene@gmail.com 

Rima Kaliukevičiūtė

Trakų neįgaliųjų draugijos pirmininkė

 trakunda@gmail.com 

Juozas Norinkevičius

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius

 

juozas.norinkevicius@gmail.com

Gintautas Paltanavičius

Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas

 gintautas.paltanavicius@trakai.lt

Dana Buinickaitė

Trakų krašto fotografų asociacijos ,,Fotra“ ir ,,PerForm studio“ vadovė

d.zachareviciene@gmail.com 

 


Informacija apie tarybos posėdžius:

Data, laikas Vieta Darbotvarkė Protokolas
       
       

Informacija apie veiklos planus:

2021 m. veiklos planas


 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis