*alt_site_homepage_image*
  • Jadvyga Dzencevičienė
  • Gražina Golubovska
  • Darius Mechovskis
  • Žibutė Orlovskienė
  • Inesa Židonytė
  • Giedrė Žuromskienė

Nustatyti tokie Komiteto įgaliojimai:

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas įgaliojamas preliminariai nagrinėti savivaldybės tarybai   teikiamus klausimus, teikti išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai, pagal šias sritis:

1. visuomenės sveikata;

2. asmens sveikata;

3. socialinė parama;

4. teisėsauga;

5. aplinkosauga;

6. kitos sritys, susijusios su išvardytomis.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image