*alt_site_homepage_image*

Asmenys, grįžę iš užsienio, gali pretenduoti į piniginę socialinę paramą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti savivaldybėje gyvenantys asmenys.  

Šeimai, auginančiai vaikus, mokamos šios išmokos: vienkartinė išmoka vaikui; išmoka vaikui; išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai; vienkartinė išmoka nėščiai moteriai; globos (rūpybos) išmoka; globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas; vaiko laikinosios priežiūros išmoka;  išmoka įvaikinus vaiką.

LR išmokų vaikams įstatymas

Teikiama socialinė parama mokiniams: nemokamas maitinimas mokykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti.  

Nepasiturintiems asmenims (šeimoms), įvertinus gaunamas pajamas ir turimą turtą, mokamos socialinės pašalpos ir teikiamos kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį. 

Asmenims (šeimoms), patekusiems į sunkią materialinę padėtį, mokamos vienkartinės, tikslinės, sąlyginės bei periodinės išmokos.  

Pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems vaikams, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.  

Atsakingas asmuo Teresa Charukevič, tel. 8 528 55709, el. p. teresa.charukevic@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image