Iš viso rezultatų:

Bendrasis ugdymas

Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: kas vyksta?“

Ugdymo turinio atnaujinimas 2020–2022 metais

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 sausio 20 d. Nr. V-106)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų Nr. V-3080 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Operacijų vadovo sprendimas dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų (2020 12 25)

Operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo būtinų sąlygų

Operacijų vadovo sprendimas dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis