Iš viso rezultatų:

Bendrasis ugdymas

Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos tęsiamos. Kas įvyko nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Dėl vidurinio ugdymo ateities

Ugdymo turinio atnaujinimas: „Kas vyksta šalyje ir savivaldybėje“

Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: kas vyksta?“

Ugdymo turinio atnaujinimas 2020–2022 metais

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ (2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigenougdymo įstaigose“ (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1021)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1023)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. gegužės 6 d. Nr. V-1036)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. sausio 20 d. Nr. V-106)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų Nr. V-3080 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Operacijų vadovo sprendimas dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų (2020 12 25)

Operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo būtinų sąlygų

Operacijų vadovo sprendimas dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis