Iš viso rezultatų:

Bendrasis ugdymas

Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrasis planas

Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: kas naujo?“

Mokyklinių programų atnaujinimas:parengti projektai, pradėtas tyrimas

Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos tęsiamos. Kas įvyko nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Dėl vidurinio ugdymo ateities

Ugdymo turinio atnaujinimas: „Kas vyksta šalyje ir savivaldybėje“

Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: kas vyksta?“

Ugdymo turinio atnaujinimas 2020–2022 metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-13)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ (2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552)

Operacijų vadovo sprendimas dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų (2020 12 25)

Operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo būtinų sąlygų

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis