Iš viso rezultatų:

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

  • Nijolė Lisevičienė
  • Jurgita Čirienė
  • Alina Kowalewska
  • Antanas Nedzinskas
  • Jonas Kietavičius
  • Povilas Monkevičius

Nustatyti tokie Komiteto įgaliojimai:

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas įgaliojamas preliminariai nagrinėti savivaldybės tarybai   teikiamus klausimus, teikti išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai, pagal šias sritis:

1. švietimas;

2. kultūra;

3. sportas;

4. jaunimo reikalai;

5. kitos sritys, susijusios su išvardytomis.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis