Iš viso rezultatų:

Sporto projektų finansavimas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSAS

Skelbiamas Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkursas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.P2E-179.

2021 m. Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso paraiškos priimamos nuo įsakymo įsigaliojimo dienos iki 2021 m. kovo 19 d.

Paraiškos (1 egz.) su lydraščiu (lydimuoju raštu) registruojamos:

- Trakų rajono savivaldybės priimamajame, Vytauto g. 33, Trakai  pateiktos iki kovo 19 d. 15.45 val., o užpildytą paraiškos formą Word formatu su priedais yra siunčiama Kultūros ir turizmo skyriaus specialistei Brigitai Abucevičiūtei el. p. brigita.abuceviciute@trakai.lt.

- Jei teikiama elektroninė projekto versija, paraiška su lydraščiu siunčiama e. p. adresais: dokumentai@trakai.lt ir užpildytą paraiškos formą Word formatu su priedais Kultūros ir turizmo skyriaus specialistei Brigitai Abucevičiūtei el. p. brigita.abuceviciute@trakai.lt iki kovo 19 d. 15.45 val.

Sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso tvarka nurodyta Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-60 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“.

Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybėje vykdantys veiklą juridiniai asmenys, išskyrus: organizacijos, kurių steigėja yra savivaldybė (bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, savivaldybės biudžetinės įstaigos), nacionalinio lygio sporto įstaigos (sporto šakų federacijos/sąjungos) bei pelno siekiančios organizacijos.

Finansuojamos veiklos prioritetai:

  1. rajono seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų sporto renginiai;
  2. olimpinių sporto šakų plėtojimas;
  3. sveikatingumo skatinimo renginiai;
  4. moksleivių ir jaunimo užimtumas.

Viena organizacija sporto projektų konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką atskiroms projekto priemonėms:

  1. organizuoti sporto ir sveikatingumo skatinimo renginius, akcijas, užimtumo stovyklas;
  2. rajono tradiciniams sporto renginiams;
  3. tarptautiniams sporto renginiams rajone;
  4. sporto klubų atstovavimui rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

SVARBU! PIRMUMO TEISĖ SUTEIKIAMA PAREIŠKĖJAMS, TURINTIEMS PAPILDOMUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS, PAGRĮSTUS TAI PATVIRTINANČIAIS DOKUMENTAIS

 Dokumentai:

Konkurso nuostatai

1. Paraiškos forma;

2. Projekto vertinimo forma;

3. Sutarties forma;

3.1. B-1 sutarties priedas;

4. Projekto ataskaitos forma;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma;

6. Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma;

 Paraiškas galima teikti el. p. brigita.abuceviciute@trakai.lt ir dokumentai@trakai.lt (siųsti reikia į abu paštus). Informacija pasiteirauti: Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Brigita Abucevičiūtė, tel. 8 (528) 55 557 arba el.paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt

 

Sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas:

2014 m. skirtas finansavimas

2015 m. skirtas finansavimas

2016 m. skirtas finansavimas

2017 m. skirtas finansavimas

2018 m. skirtas finansavimas

2019 m. skirtas finansavimas

2020 m. skirtas finansavimas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis