Iš viso rezultatų:

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Kaunas, tel.: 8 682 17962, vadovas Tautvydas Viliopas. SPAV atrankos dokumentų rengėjas: J. Kličiaus individuali įmonė „Gelmių tyrimai“ (įmonės kodas 123343112), Kaukų g. 37, LT-08400, Vilnius, tel. 8 (686) 19335, el.p.: gelmiu.tyrimai@gmail.com, įmonės savininkas Julius Kličius. SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo planas. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, priimtu sprendimu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima SPAV atrankos dokumento rengėjui – J. Kličiaus individualiai įmonei „Gelmių tyrimai“, adresu Kaukų g. 37, LT-08400, Vilnius, tel. 8 (686) 19335, el.p.: gelmiu.tyrimai@gmail.com ir planavimo organizatoriui – UAB „Žvyrkalnis“, adresu Draugystės g. 17-1, Kaunas, LT-51229, tel.: 8 (682) 17962, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis