Iš viso rezultatų:

INFORMACIJA apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

1.Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Metasta", Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., LT-21146, Trakų r., įmonės kodas 302855563, tel. +370-679-92201, el. paštas – arturas@metasta.lt, int. svetainė www.metasta.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.

3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavybos išplėtimas nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto, esančio Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aleksandriškių ir Obelių k.

4.PAV programą nagrinės: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.

5.Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks., (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com (terminas 10 darbo dienų nuo šio skelbimo). Pasiūlymų kopijos turi būti pateiktos ir atsakingai institucijai.

6.Išsamiau susipažinti su PAV programa galima: pagal nuorodą int. tinklapyje https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-header/pav-viesinimas ir UAB „GJ Magma“ patalpose, Vaidevučio g. 18, Vilnius (08:00 – 17:00 val., d.d., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis