Iš viso rezultatų:

Informacinis pranešimas apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Šventininkų karjeras", Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., LT-21146, Trakų r. Įmonės kodas 302996546. Tel. +370 699 47020, el. paštas romusas@gmail.com, int. svetainė www.sventininkukarjeras.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178, faks. +370 (5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujame plote, esančiame Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Naujojo Tarpupio k.
4. PAV ataskaitą nagrinės: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje: https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-header/pav-viesinimas nuo 2021-07-08 d.
6. PAV ataskaita bus eksponuojama nuo 2021-07-12 d. Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, LT-21146, Senieji Trakai, Trakų r. sav., tel. +370 (528) 66536, + 370 (687) 53070 ir UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178 (08:00 – 17:00 val., d.d., iki 2021-08-12 d.).
7. Pasiūlymus teikti PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo pradžios 2021-08-12 d. PAV dokumentų rengėjui UAB „GJ Magma“. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai viso PAV proceso metu.
8. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2021-08-12 d., 18 val. Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, LT-21146, Senieji Trakai, Trakų r. sav., kilus ekstremaliai situacijai ir uždraudus renginius uždarose patalpose susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per Google Meet programą, naudojant nuorodą meet.google.com/goa-pdpd-hrg. Nepavykus prisijungti prašome kreiptis tel. Nr. +370 (5) 2318178, +370 (687) 27526.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis