Iš viso rezultatų:

Informacija apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

  1. PŪV organizatorius ir kontaktiniai duomenys: UAB „Gealan Baltic“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., www.gealan.lt, info@gealan.lt, tel. 8 52 7 37016.
  2. PAV dokumentų rengėjas ir kontaktiniai duomenys: UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, 10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. 8 5 234 18 80.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen. Trakų r. sav.
  4. PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius, Trakų r. savivaldybės administracija. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą – Aplinkos apsaugos agentūra.
  5. Pasiūlymų teikimo terminas 10 darbo dienų, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po informacijos paskelbimo. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB „AV Consulting“, o pasiūlymų kopijos – Aplinkos apsaugos agentūrai.
  6. Su PAV programa galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje, paspaudus nuorodą:  http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis